Overzicht per functie

Hieronder plaatsen we alle officieren die we tegenkomen in de archieven, welke we vervolgens opdelen in hun hoogste functie die ze hadden.

Adelborsten

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Abbe van Aesgema-SPAANSE COMPAGNIE 1AdelborstFriesland<1580?-41112-
Abbe van Sickinga-SPAANSE COMPAGNIE 4AdelborstFriesland<1580>1597-41107-
Alef Alefs van Aylva-SPAANSE COMPAGNIE 4AdelborstFriesland<15801582-41185-
Arent van der Haule-SPAANSE COMPAGNIE 3AdelborstFriesland<1580?-41113-
Gatze van Pyersma-SPAANSE COMPAGNIE 3AdelborstFriesland<1580?-41161-
Haye van Gel-SPAANSE COMPAGNIE 4AdelborstFrieslandong. 1580?-41100-
Hette van Jelgersma-SPAANSE COMPAGNIE 10AdelborstFriesland<1580?-41150-
Hobbe van OckingaDronrijpSPAANSE COMPAGNIE 6AdelborstFriesland<15801581Ja41216-
Hotze van Donia-SPAANSE COMPAGNIE 3AdelborstFriesland<1580?-41193-
Ivo van Frittema-SPAANSE COMPAGNIE 6AdelborstFriesland<15801582-40468-
Ivo van Herema-SPAANSE COMPAGNIE 4AdelborstFriesland<15801584-40572-
Jancke van OsingaSchettens, Osinga StateC19AdelborstFriesland>16211625-10568-
Johan van Herema-SPAANSE COMPAGNIE 1AdelborstFriesland<1580?-40573-
Juw van AndringaLoenga, Harinxma StateSPAANSE COMPAGNIE 4AdelborstFriesland<1580<1580?-40147-
Koert van Osinga-C06AdelborstFriesland?<1636--4628-
Lieuwe ten ButenpostBuitenpost?C84AdelborstFriesland<1590>1591--45546--
Meynt Phaesma-SPAANSE COMPAGNIE 1AdelborstFriesland<1580?-41130-
Onno van Pyersma-SPAANSE COMPAGNIE 14AdelborstFriesland<15801582-41165-
Pier van HylckamaSlotenADMIRALITEIT VAN FRIESLANDAdelborstFriesland1780?1783-41911-
Pieter Hettes van Albada-SPAANSE COMPAGNIE 9AdelborstFriesland<1580?-37685-
Pieter Sybes BangaFranekerSPAANSE COMPAGNIE 6AdelborstFriesland<1580?-41191-
Sibrandt Reyners-SPAANSE COMPAGNIE 3AdelborstFriesland<1580?-41192-
Tjaerd van Allema-SPAANSE COMPAGNIE 8AdelborstFriesland<1580?-41137-
Tjepcke van Siercksma-SPAANSE COMPAGNIE 7AdelborstFriesland<15801584-41103-
Tjerck Phaesma-SPAANSE COMPAGNIE 11AdelborstFriesland<1580?-41129-
Wybe Gerrits Jelgerhuys-SPAANSE COMPAGNIE 3AdelborstFriesland<1580?-41116-
Wybren van Solckema-SPAANSE COMPAGNIE 1AdelborstFriesland<1580?-41225-

Korporaals

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Nanning Willems Wiarda-C33KorporaalFriesland<1666>1666-33860-ja
Sybout Hotzes van Aysma-ONBEKENDKorporaalFriesland?1632-10967-
Sybout van Aysma-ONBEKENDKorporaalFriesland?1632-10967-

Vaandrigs

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Abbe van Glins-HOOGDUITS 9VaandrigFriesland16161621--37981-
Abel Engelbert van Glins-ONBEKENDVaandrigFriesland16811685--37987-
Adriaan SiercksmaSneekC19VaandrigFriesland?1623--31917-
Albert van DekemaJelsum, Dekema StateSPAANSE COMPAGNIE 7VaandrigFriesland<1581?-33182-
Allardus Nicolai-C30VaandrigFriesland16761678-39597--
Antonius Acker-ONBEKENDVaandrigFriesland<1789>1789--42876--
Arend Anton van HaersolteMinnertsga, Klein Hermana ?ONBEKENDVaandrigFriesland-<1728-39514-
Augustinus YdtsmaLeeuwardenC40VaandrigFriesland16611676-41690-
Bernardus Bartholdsz. Franckena-ONBEKENDVaandrigFriesland?<1667--44349-
Casin Jurrien Schimmelpenningh-C19VaandrigONBEKEND16811688--45283--
Christiaen van Oosterzee-C39VaandrigFriesland16381640--39184--
Claus Maltesen Sehested-ONBEKEND 1500-1600VaandrigDenemarken<1586>1586-40991-
Coert Lamberts BeymaLeeuwardenC03
HOOGDUITS 10
VaandrigFriesland1649 en 16501650 en 1650--32287-
Douwe van HarinxmaHeeg, Harinxma State ?C11VaandrigFriesland1603<1639-33473-
Eize van IdsaerdaTer Idzard ?C19VaandrigFriesland16731681--37625-
F. Losecaat-C39VaandrigNEDERLAND?1638--44268--
Fecke Eysma-C36VaandrigFriesland16451649--37572--
Fedde Claessen TieerdsmaBolswardC26VaandrigFriesland16371645-44264--
Frans van EmingaHallum, Sythiema StateONBEKENDVaandrigFriesland1671<1694--36367-
Frederick Mauritz HamersteinHolwerdC29VaandrigDuitsland1672?--40869-
Gosse Haersma-C61VaandrigFriesland1671>?-41441--
Gosse Heres Heringa-C142VaandrigFriesland16811686--445273--
Gysbert van VoortAugustinusga, Siccama State ?C09
INGENIEURS
VaandrigFriesland1626 en 16361636 en ?-38081-
Hans van Lycklama-C11VaandrigFriesland16291631--33683-
Harmen Ketel-C120VaandrigFriesland16811694--43673-
Harmen van HoldingaEe?ONBEKENDVaandrigFriesland??--39387-
Hendrick van Rijswijck-ONBEKENDVaandrigFriesland1655?--37077--
Hessel Fopma-ONBEKENDVaandrigFriesland----35126--
Hobbe van HermanaMinnertsga?SPAANSE COMPAGNIE 10VaandrigFrieslandong 1580<1592-40432-
Jacob Lolles JouwersmaLeeuwardenONBEKENDVaandrigFriesland<1664>1664-41700--
Jan Duden-ONBEKENDVaandrigFriesland<1672>1672-42456--
Joannes Arnold WetsensBolswardONBEKENDVaandrigFriesland1757?--43548--
Jochem LimborchSneekONBEKENDVaandrigNEDERLAND16??16??--39483--
Johannes Bechius-C10VaandrigFriesland16671679-42455--
Johannes Bernards Eelckema-SPAANSE COMPAGNIE 4VaandrigFriesland??--41176-
Johannes Buttinga-RITMEESTERS 5
C32
VaandrigFriesland16531654--39026--
Johannes van Tiara-C20VaandrigFriesland16221636--36904-
Laes van Glins-ONBEKENDVaandrigFriesland?1605--37991-
Lambertus van CoehoornOostrum, Heemstra StateC39VaandrigFriesland16501659-35413-
Luijtien Suywint-SPAANSE COMPAGNIE 1VaandrigNEDERLAND<1581>1589--41247--
Menelaus Wybenga-ONBEKENDVaandrigFriesland1672>1674-42446--
Minne Uilckes Minhuysen-C19VaandrigFriesland1624?--12280--
N.N. Slijp-C30VaandrigFriesland-1637-39888-
Otto Clant-ONBEKEND 1500-1600VaandrigGroningen?1586Ja34659-
Pytter van LemmenLeeuwardenC12VaandrigFriesland1641>1672-42364--
Reint Alberda-SPAANSE COMPAGNIE 12VaandrigFriesland1591>1591--43172--
Rinse Feykema-ONBEKENDVaandrigFriesland<1712>1712--45291--
Ritscke Carels van Unia-ONBEKENDVaandrigFriesland??--35399-
Ruurd van Walta-SPAANSE COMPAGNIE 3VaandrigFrieslandong. 15801590Ja33022-
Saco Tjeerds van Heloma-ONBEKENDVaandrigFriesland?<1676--44348-
Schelto van Aysma-C26VaandrigFriesland1707?--10950-
Sicke Aldringa-SPAANSE COMPAGNIE 19VaandrigGroningen1590?--43782--
Sicke van Hemmema-ONBEKENDVaandrigFriesland?1667--37799-
Sierck van HemmemaBerlikum, Hemmema StateC23VaandrigFriesland1603?--15006-
Suffridus Sprong-ONBEKENDVaandrigFriesland?<1678--39465--
Sybolt Adelen van Cronenburgh-C68VaandrigFriesland<16261644-35287-
Sybrand JouwersmaLeeuwardenONBEKENDVaandrigFriesland1659 en 16661669 en 1670--42698--
Thomas van den Berge-ONBEKENDVaandrigUtrecht1623?--45806--
Tjerk Beintema-ONBEKENDVaandrigFriesland<1672>1672-38646--
Tyerck Bauckes Romeda-ONBEKENDVaandrigFriesland?<1672--39491--
Ulbe Sprong-ONBEKENDVaandrigFriesland?<1659--39460--
Watze Wytze van Asbeck-ONBEKENDVaandrigFriesland<1789>1789--43732-
Werp van TjessensWaaxens, Tjessens StateONBEKENDVaandrigFriesland-<1607?--33266-
Wigle Sjoerds van HaniaWeidum, Hania StateC120VaandrigFriesland1637?--34919-

Cornets

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Adriaen Jarigh Ram-RITMEESTERS 6CornetNEDERLAND16941695--44282--
Arent Rutgers van HaersolteMinnertsga, Klein HermanaRITMEESTERS 15CornetFriesland16931697--36168-
Bartholdt van Oort-RITMEESTERS 6CornetONBEKEND16951700--44281--
Carel van DoysLeeuwardenRITMEESTERS 15CornetFriesland16761690--40815--
Cornelis Recalff-RITMEESTERS 4CornetFriesland1686?--44300--
Cornelis van Buttinga-RITMEESTERS 5
C32
CornetFriesland1653 en 16541654 en 1659--39025--
Feye Harinxma van Donia-RITMEESTERS 6CornetFriesland?1661--13013-
Floris Cornelis van Nijsten-RITMEESTERS 3
RITMEESTERS 5
CornetFriesland1686 en ?? en 1693--44295--
Godefrid Hilche van Lorch-RITMEESTERS 01
GARDE
CornetDuitsland1688 en 16891689 en 1690--44305--
Hans Christoffel Huppe-RITMEESTERS 01CornetNEDERLAND16811687--44333--
Hans Rijck-RITMEESTERS 2CornetNEDERLAND1637?--44269--
Hector van MurrayBeers, Unia State?RITMEESTERS 4CornetFriesland16811684--35112-
Henricus Johannes de Sandra-RITMEESTERS 01CornetONBEKEND1671?--35826--
J. Faber-C38CornetONBEKEND16901691?--44306--
Jacobus Cornelisz. Recalff-RITMEESTERS 4CornetFriesland16841686--44298--
Jacobus Frenoy-RITMEESTERS 2CornetONBEKEND16891691--44277--
Jean Dedien de Boncourt-RITMEESTERS 5CornetONBEKEND16921692--44280--
Johan Lodewijck van HamersteinLeeuwardenRITMEESTERS 15CornetNEDERLAND1673?--44293-
Johan Schubbaerdt-RITMEESTERS 16CornetONBEKEND16921694--44302--
Johannes van Wyckel-ONBEKENDCornetFriesland1692?--42514--
Joost Scheffer-RITMEESTERS 15CornetNEDERLAND1697?--44291--
Joseph d'Artigues-RITMEESTERS 2CornetONBEKEND16911692--44278--
Julius Willem Doys-RITMEESTERS 2CornetFriesland?1686--33973--
Jurrien van Hees-RITMEESTERS 6CornetNEDERLAND1661?--44332--
Maarten van ScheltingaBuitenpost, Scheltinga StateRITMEESTERS 3CornetFriesland1676<1679--37360-
Maurits Alexander d'Estampes-RITMEESTERS 15CornetONBEKEND16901693--44290--
N. van Bellin-RITMEESTERS 5CornetONBEKEND16781685--44325--
Otto Hendrik van der Appel-ONBEKENDCornetNEDERLAND16731677--44331--
Paulus Gosses HeringaDokkum, GeertruidenbergONBEKENDCornetFriesland<1712>1712-45272--
Petrus Florentius van NijstenHogebeintum, Harsta StateRITMEESTERS 01CornetFriesland16681670--42906-
Pybe van Gerritsma-RITMEESTERS 2CornetFriesland16351637--44267--
Roorda Sickes Palsma-ONBEKENDCornetFriesland?<1694--39452--
S. Holwegh-RITMEESTERS 16CornetNEDERLAND?1692--44303--
Seyno Hackfort-RITMEESTERS 01CornetNEDERLAND16581666--40402--
Sybrand Jorritsma-RITMEESTERS 01CornetFriesland16661670--35823--
Tjaart van WaltaSexbierum, Aebinga/Walta State ?C38CornetFriesland?1690--40810--
Vincent van Beyma-RITMEESTERS 4
RITMEESTERS 5
C81
CornetGroningen1664 en 1666 en 16671666 en 1667 en 1668--39292-
Wilhelmus ten Oever-RITMEESTERS 3CornetNEDERLAND1699?--44296--
Willem van Arkelens-RITMEESTERS 4CornetNEDERLAND16221623--44326--
Willem van der Vecht-RITMEESTERS 01CornetNEDERLAND16531656--44275--

Luitenants

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Ale Jans van LeeuwenZuiderdrachtenC113LuitenantFriesland17171738--40864--
Alef Saeckes van IdsingaDokkumC33
MONSTERCOMMISSARISSEN
LuitenantFriesland16511663--35353-
Anthony Hoed-C116LuitenantFriesland16721677-42447--
Antonius HoptillaHarlingenC27LuitenantFriesland16391645--38555-
Antonius van HettingaOenkerk, Eysinga StateONBEKENDLuitenantFriesland17141721--39568-
Arnold WalsdorfferBurgum, Walsdorffer huisHOOGDUITS 3LuitenantONBEKEND16381669--39370-
Assuerus van Tiddinga-C19
C94
LuitenantFriesland1672 en 1686? en --33611--
Bardes SoolstraHarlingenC120LuitenantNEDERLAND>16591666--44664--
Bavius Rommeda-C40LuitenantFriesland16721676-42454--
Bernardus Sluyterman-ONBEKENDLuitenantFriesland1743 en 1745?1745 en 1747-37422--
Binnert Ruurts van RoordaDronrijp, Hobbema StateC68LuitenantFriesland?1645--12973-
Boelardus van BoelensRottevalleRITMEESTERS 2
RITMEESTERS 3
LuitenantFriesland1693 en 17011701 en 1703--39459-
Boudewijn van Hania-C62LuitenantFriesland1640?--39055-
Caspar van Grön-SPAANSE COMPAGNIE 12LuitenantONBEKEND<15911592--45555--
Clover van Brunswijk-C89LuitenantONBEKEND<1590>1590--45568--
Coert Wessels-C62LuitenantNEDERLAND?1640--43138--
Cornelis du Bois-ONBEKEND 1600-1700LuitenantONBEKEND<16011607?-45913--
Cornelis Livius van Bouricius-RITMEESTERS 12LuitenantFriesland17371755?--37365-
Dirck Hobbes van BaerdtWolvega, Baerdt State?C120LuitenantFriesland16381639--35080-
Dirck van Scheltinga-C36LuitenantFriesland16461666-37565--
Dirk Willem van Hattum-C120LuitenantGelderland16371637Ja39684--
Dominus Martinus-SPAANSE COMPAGNIE 11LuitenantFriesland<15801584-41251--
Douwe van Burmania-C19LuitenantFriesland<16331633-32942-
Douwe van Echten-C62
C112
LuitenantFriesland16751683-41694-
Doytze Pybes Wiarda-C33LuitenantFriesland1666?--37938--
Eberhard Wilhelm Hanecroth-GARDELuitenantDuitsland16971708-35542-
Egbert Wijbrands-C03LuitenantHolland15831585--45831--
Engelbert Holwerda-ONBEKENDLuitenantFriesland17421749-45694--
Ernhart van Hemmema-C44LuitenantFriesland16601660--37800-
Ernst van Grovestins-C67LuitenantFriesland16451666--37564-
Evert Bartholts Entens-C04LuitenantGroningen<1602<1604--33004-
Feye Feyes van Heemstra-C35LuitenantFriesland<16341636--10822-
Feyo Haring van HarinxmaHeeg, Harinxma State en Oudkerk, Cammingha StateC67LuitenantFriesland1723?----
Frans Huseman-C13LuitenantDuitsland16281630--14089--
Frans van Aylva-HOOGDUITS 8LuitenantFriesland?1626--37389-
Gatze Simons Potter-C25LuitenantFriesland1618?--35931--
George Coutis-C65LuitenantONBEKEND16921695--43487--
George Papleij-C50LuitenantONBEKEND16971743--38651--
Gysbert Cornelis-C15LuitenantFriesland<1590>1593--45566--
Hajo van Twenbergen-C120LuitenantNEDERLAND16661679-42452--
Hans van Regensburch-C01LuitenantNEDERLAND15891596--42159--
Hans van Sint Truiden-C03LuitenantNEDERLAND1585>1590--45878--
Harmen Wijnken-C10LuitenantGroningen1682?--45786--
Hendrick Gerhardus Papleij-ONBEKENDLuitenantONBEKEND1743?--38655--
Hendrik Conter-C10LuitenantDuitsland?1682--45773--
Hendrik Jans Saagmans-C44LuitenantFriesland<16421660-32590-
Hendrik Pybes Wiarda-C33LuitenantFriesland16631666--37934--
Hendrik van Os-SPAANSE COMPAGNIE 1LuitenantNEDERLAND<15891589Ja45835--
Henricus Wiardus van AltenaLeeuwarden, Jelsum, Dekema StateONBEKENDLuitenantDuitsland17341735--11769-
Hepcke van Fockens-C23LuitenantFriesland1665/16661666--35324-
Hepke Lely-C02LuitenantNEDERLAND<1590>1590--45567--
Herman Ophof-ONBEKEND 1500-1600LuitenantGroningen<15931593Ja45838--
Hoyte van GoslingaWanswerd, Goslinga StateC07LuitenantFriesland<16201628?-15895ja
Idzart van Hettinga-ONBEKENDLuitenantFriesland?<1695--36068-
Jacob Sageman-C28LuitenantFriesland16561656--32559-
Jacobus de LaignierLeeuwarden en mogelijk Swichum, Aytta StateC60LuitenantFrankrijk16591666--35366-
Jacobus Wiarda-ONBEKENDLuitenantFriesland1665?--45863--
Jan Brants-C69LuitenantONBEKEND<1592>1593-39187--
Jan Poppe Andreae van PlettenbergMorra, Heemstra StateONBEKENDLuitenantFriesland1741?--39297-
Jeremias ConterLeeuwardenC94LuitenantDuitsland16881693--45774--
Joas Lauta van AysmaDriesumADMIRALITEIT VAN FRIESLANDLuitenantFriesland<17321733--10785-
Joas Rulandt-RITMEESTERS 11LuitenantFriesland1653?--14072--
Johan Wijnholt-ONBEKENDLuitenantFriesland16891719--39424--
Johannes Atsma-C51
C114
LuitenantFriesland1703 en 17111710 en 1717--40905--
Johannes Galenus van SytzamaFriens, Beslinga StateONBEKENDLuitenantFriesland<1805?--37520-
Johannes van HeemstraWijckel (State onbekend)C120LuitenantFriesland1659<1666--37123-
Joost Ottes van HeremaIJlstC58LuitenantFriesland16571658--35563--
Jurrien JelsingBolswardC58LuitenantFriesland1641?--43468--
Juw Ritsckes van Eysinga-C51LuitenantFriesland?1666--35228-
Laurens ConterLeeuwardenC37
C99
LuitenantDuitsland1681 en 1685<1683 en 1690--45772--
Laurentius de Blau-ONBEKENDLuitenantFriesland16701674Ja38066-
Livius Dircks van Scheltinga-C40LuitenantFriesland16811687--40956-
Lolle Watzes van Ockinga-SPAANSE COMPAGNIE 15LuitenantFriesland<1578?<1609-34055-
Lucas Ketel-C37LuitenantFriesland16731680--43674-
Marten Folperts Baerdt-C04LuitenantFriesland16581667--37809-
Michel Bilstein-C01LuitenantONBEKEND15871589-42485--
N.N. Brunswijck-C11LuitenantONBEKEND1603?--39088--
Oene van Oenema-ONBEKEND 1500-1600LuitenantFriesland-<1583--35862-
Otte van HeremaDeersum, Harsta State (of: Heerma State)C18LuitenantFriesland?1639--35564-
Paulus BeintemaLeeuwardenC96LuitenantFriesland16801681--38643--
Peter Tiardts-C04LuitenantNEDERLAND<15881590--45536--
Regnerus Matthijs Franckena-ONBEKENDLuitenantFriesland<1651>1651--44343--
Reyn van PopmaIJlst, Popmahuis (?)C12LuitenantFriesland16581659--35190-
Rienck van SytzamaArum, Sytzama StateWAARDGELDERS
C06
LuitenantFriesland1614 en 1622 en 16251632-33839ja
Ritscke van Rinia-C28LuitenantFriesland16541656-37884-
Schelte van Aylva-RITMEESTERS 13LuitenantFriesland17241732--41544-
Schelto Vincent van SytzamaDriesum, Rinsma StateGARDELuitenantFriesland<17931793--39478-
Sebastiaan Meyers-ONBEKENDLuitenantFriesland?1746Ja39394--
Seerp Heerman-C09LuitenantNEDERLAND16601689-41687-
Seerp van AdelenFranekerC120LuitenantFriesland16411659--18749-
Seerp van Galama-C04LuitenantFriesland1622<1625--32657-
Seerp van PopmaIJlst, Popmahuis ?HOOGDUITS 10LuitenantFriesland16401655--35555-
Sicke Hettes van HemmemaBerlikum, Hemmema StateONBEKEND 1500-1600LuitenantFriesland<1580<1584-15008-
Sicke van TjessensWaaxens, Tjessens StateONBEKENDLuitenantFriesland?1625--35651-
Sijmen Sjoerds Schroef-ADMIRALITEIT VAN FRIESLANDLuitenantFriesland<1630?--44206--
Sjoerd van GlinsDronrijp, Hobbema State?RITMEESTERS 6LuitenantFriesland1657?1659?--36625-
Syds van PopmaIJlst, PopmahuisC62LuitenantFriesland1657?--35566-
Sytze GraviusIdaard, GrouwC36LuitenantFriesland16661675?-41719-
Tarquinius Papleij-C14LuitenantONBEKEND17071709--38654--
Tiberius HobbemaSneekHOOGDUITS 10LuitenantFriesland16701675--40102-
Tjerck Tjercks van SolckemaTjerkgaast, Solckema State ?ONBEKENDLuitenantFriesland16591673--38812-
Upcko Douwes Tallum-SPAANSE COMPAGNIE 3LuitenantFriesland<15801584-41199-
Willem MeekhoffMakkingaONBEKENDLuitenantFrieslandBEF 1737BEF 1755--42259--
Wopcke van GlinsDronrijp?C09LuitenantFriesland1660?1660?--35149-
Wybe Gerkes van Hoptilla-C03LuitenantFrieslandong. 1600??--38545-
Ype Hessels Stapert-C38
C51
LuitenantFriesland1645 en >16461646 en <1664--39500--

Kapiteins

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
A. Bonel-C39KapiteinONBEKEND1675?--44713--
A. Hulle-C151KapiteinONBEKEND16731678--44766--
Abbe van BootsmaRoordahuizumC29KapiteinFriesland16221631-34082ja
Abraham Arnold Rudolph van Bloemendaal-ONBEKENDKapiteinNEDERLAND1727>1730-44935--
Abraham baron van Plettenberg-HOOGDUITS 8KapiteinDuitsland1697 1709-39295-
Abraham de Graffenried-ONBEKENDKapiteinONBEKEND1725>1730-44934--
Abraham de Schepper-C93KapiteinFriesland1707?>1720-44461--
Abraham van Hattum-HOOGDUITS 9KapiteinONBEKEND1616>1628----
Abraham van Solckema-ONBEKENDKapiteinFriesland<1636<1636--35195-
Adam Everts van Haren-WATERGEUZEN
HOFMEESTERS
KapiteinFriesland<1589 en 1584<1589 en 1589-34317-
Adam van Westerbeeck-C27KapiteinDrenthe16911702-39226-
Adolf Graaf van Nassau-Dillenburg-WATERGEUZENKapiteinNEDERLAND<15661568Ja33298-
Adolf van Nassau-Siegen-C08KapiteinNEDERLAND16041608Ja34952-
Adolf van Rijswijk-NOORDHOLLANDS REGIMENTKapiteinHolland<1631?-43580-
Adolph du Gonnes-C104KapiteinFrankrijk<16601674-40017--
Adolph Moritz von Widenbrugh-C73KapiteinONBEKEND17091713-39695-
Adriaan Cornelis van Ek-ONBEKENDKapiteinNEDERLAND<1720>1730-44926--
Adriaan van Mauderick-C117KapiteinNEDERLAND16891692?-34727-
Adriaan van Schagen-ONBEKENDKapiteinNEDERLAND<1720>1730-44927--
Adriaen Breman-WAARDGELDERSKapiteinHolland1604?-----
Adriaen van der Mijle-NOORDHOLLANDS REGIMENTKapiteinHolland---43590-
Adriaen van Hellemis van Welle-C62KapiteinONBEKEND16791693Ja42613--
Aede Gabbema-WATERGEUZENKapiteinFriesland<1572?----
Aernt Bloemendal-C18KapiteinHolland1602?1603-34216--
Agge van Juckema-C11KapiteinFriesland1632?--34205--
Albert de Buissonnet-C98KapiteinONBEKEND1716>1720-44724--
Albert Horenkes-C24KapiteinGroningen16021602Ja39173--
Albert Sigers-ONBEKENDKapiteinNEDERLAND<1644>1649-44626--
Alef van Idsinga-GARDEKapiteinFriesland16831691-36458--
Alexander Acronius-ONBEKENDKapiteinONBEKEND1638/1639?-----
Alexander Bruce-ONBEKENDKapiteinSchotland<1660>1660-44817--
Alexander DoysLeeuwardenC93KapiteinNEDERLAND17011701--35786-
Alexander Fleyming-C49KapiteinONBEKEND1640/16431647-----
Alexander Hume-C142KapiteinSchotland<16741676-40685--
Alexander Papleij-ONBEKENDKapiteinONBEKEND1674>1690-38652--
Alexander van Grootveld-SPAANSE COMPAGNIE 23KapiteinNEDERLAND<1590?--45170--
Alexander Vaudricourt-C122KapiteinONBEKEND16851689-44693--
Alger Hotses-WAARDGELDERSKapiteinONBEKEND1621?--35062--
Allard Coenders van HelpenGroningen, HelpmanGRONINGER REGIMENTKapiteinGroningenong. 1600?-33428-
Alonso de Menda-SPAANS REGIMENTKapiteinONBEKEND<1580?--41282--
Alonso Taeckema-C67KapiteinFriesland16791692-33538--
Anchises Frederick Sigers-C73KapiteinGroningen17011709-39713--
Andreas Hermanus Palamedes van Lom-C100KapiteinONBEKEND1779?--39878--
Andreas Keller-HOOGDUITS 4KapiteinDuitsland1626>1639-35017--
Andreas Steller-ENGELS 7KapiteinONBEKEND??-35552--
Andries Boxel-C127KapiteinONBEKEND?1690-44714--
Andries Roorda van Velsen-C120KapiteinFriesland16691689-42448-
Andries van Douma-C37KapiteinFriesland16611664-35234-
Anselmus van AitzemaDokkumC143KapiteinFriesland?1678--42474--
Anthon Engelbert Kelderman-C126KapiteinNEDERLAND17091712-44709--
Anthoni van Usten-C58KapiteinONBEKEND16741684-39786--
Anthonius Gales-C13KapiteinFriesland17001704--39866--
Anthonius Rinia-HOOGDUITS 10KapiteinFriesland1718>1730-38287--
Anthonius van Hettinga-ONBEKENDKapiteinFriesland1623<1627--35178-
Anthony Cotwis-GRONINGER REGIMENTKapiteinONBEKEND?1617--39777--
Anthony Wylde-ENGELS 16KapiteinEngeland<1660>1660--44816--
Antoni Polman-ONBEKENDKapiteinDrenthe>1605>1633-34875-
Antonie George van Eck-C126KapiteinNEDERLAND1712 (of: 1722)1713Ja44703--
Archibald Bethune-SCHOTS 1KapiteinEngeland1615>1628-35005--
Arent Alberts van Loo-ONBEKENDKapiteinFriesland??--34918-
Arent ArentsOnbekendC29KapiteinONBEKEND16071622----
Arent Arents van LooDronrijp, Foppinga StateC26KapiteinFriesland16371658-35417-
Arent Furmerius-C81KapiteinONBEKEND1636?1653-35569--
Arent Gerrits van Loo-C04KapiteinFriesland1671?-35396-
Arent Herman Sloet-C19
C170
KapiteinOverijssel1681 en 16811681 en 1690--39858-
Arent Mertz-C37KapiteinONBEKEND17001723--41550--
Arent van ArentsmaLeeuwardenC10KapiteinFriesland15951617-10978ja
Arent van Genum-SPAANSE COMPAGNIE 2KapiteinFriesland<15811581-38822-
Arent van Lintelo-C71
C116
KapiteinGroningen<1664 en 16661666 en >1670-40687-
Arent van Loo (sr)-ONBEKENDKapiteinFriesland??--22351-
Arian Fransen RiemersmaBolswardC65KapiteinFriesland16721674--32210--
Armand Hardy-ONBEKENDKapiteinONBEKEND1729>1730-44929--
Arnold Adriaan Baron van Bylandt-NOORDHOLLANDS REGIMENTKapiteinHolland---43570-
Arnold Joost van Pilack-C140KapiteinONBEKEND17071716-44733--
Arnold Stakebrandt-C177KapiteinNEDERLAND<16801702-44864--
Arthur Forbes-SCHOTS 1KapiteinEngeland16111615-35047--
Asinga Ripperda-WATERGEUZENKapiteinGroningen<15721574-34165-
Assuerus Adriani Crone-GRONINGER REGIMENT
C87
KapiteinGroningen<1587 en 1594?1594? en 1600?-34123--
Atte Hommes van Hettinga-C13
C31
KapiteinFriesland1591 en 16031603 en 1638-31978-
Aucke Hoytes Balck-ONBEKENDKapiteinONBEKEND1634?--44677--
Aucke Tjebbes-ADMIRALITEIT VAN FRIESLANDKapiteinFriesland15851594--41462--
Augustinus Oedtsma-WATERGEUZENKapiteinFriesland<1572?----
Aulus van GlinstraStiens?C112KapiteinFriesland1713<1728--40874-
Aulus van Haersma-C12KapiteinFriesland1716>1730-35117-
Axel Lowen-C161KapiteinONBEKEND17101712--44799--
B. Pellissarij-C149KapiteinONBEKEND16881691--44762--
B. Rochebrune-C47KapiteinONBEKEND1687?-----
B. van Aan-ONBEKENDKapiteinNEDERLAND1633?-----
B.L. van Grotenhuis-C26KapiteinONBEKEND17031704--39330--
Baerthe van IdsaerdaTer Idzerd, Idzerda StateC05KapiteinFriesland16291636-34217-
Balthasar HixeniusWommels, Hottinga StateC56KapiteinFriesland17201760 en/of 1762-33877-
Barend Hiddes de Vries-ADMIRALITEIT VAN FRIESLANDKapiteinFriesland1665<1676-41853--
Barent Heckman-ONBEKENDKapiteinNEDERLAND1673>1673-42453--
Barent Hendrik VosKollumC146KapiteinNEDERLAND16891709--44753--
Barent Philip van Albijn-C178KapiteinONBEKEND16901703-44897--
Barnardus KetelDiever, DokkumC160
C161
KapiteinDrenthe16761692 en 1692 (2x opvolger)-43670-
baron de Kinsky-C32KapiteinONBEKEND?1632--35075--
Barthold van Oostheim-C30
HOFMEESTERS
KapiteinFriesland1637 en 1638?1646 en 1641-33059-
Bartholemeus Andrio Walsdorffer-HOOGDUITS 3KapiteinDuitsland16041622Ja40027-
Bartholomeus IJsercramer-HOOGDUITS 4KapiteinONBEKEND?1619-35019-
Baucke Piers Lycklama a Nijeholt-ONBEKENDKapiteinFriesland1646?--35676--
Benjamin Guerin de Bois-Nouveau-C26KapiteinONBEKEND17091709-39332--
Berent Horenken-C84KapiteinGroningen1596<1628--42201--
Berent ten Berge-SPAANSE COMPAGNIE 29KapiteinNEDERLAND<1592?--44777--
Bernhard Sloet-ONBEKENDKapiteinONBEKEND<1680>1680-44856-
Bernhardt Schotanus a Sterringa-C95KapiteinFriesland16681681-39667--
Binnert Heringa van Grovestins-C139KapiteinFriesland16911693--36115--
Binnert van HeringaHijum, Aebinga StateC25KapiteinFriesland16191638-34090ja
Binnert van Roorda-WATERGEUZENKapiteinFriesland?<1580?--33515-
Blasius van Mulheim-C76KapiteinONBEKEND<16281631-35073--
Bocco Sabinus AdiusWorkumC124KapiteinFriesland1704?--36455--
Bocke van FeytsmaHallum, Feytsma StateONBEKENDKapiteinFriesland1648?--34901-
Bocke van Gabbema-C151KapiteinFriesland<16721673--42464--
Boiocko van der WengeWestGRONINGER REGIMENTKapiteinGroningen?1640-34745ja
Boldewijn Sweers van Tamminga-C113KapiteinFriesland<1674 en <16801674 en >1680--40877--
Bonefacius van ScheltemaDantumawoudeC17KapiteinFriesland16281633-15899ja
Boudewijn van LooWanswerd, Loo's slot / Hikkaard StateC43KapiteinFriesland<16391645-34938-
Bruno Assuerus van VierssenWorkum, Inthiema StateC10
C174
KapiteinFriesland1671 en 16721671 en 1681-35208-
C. du Plessis de Vrinville-C167KapiteinONBEKEND1651?--40030--
C. Geursen-C42KapiteinONBEKEND17041708--39733--
C. Haresco-C26KapiteinONBEKEND<16011603----
C. Meys-C123KapiteinONBEKEND?1636--44673--
C. Moore-C48KapiteinEngeland1692?--39227--
C. Schwartz-C45KapiteinONBEKEND1793---39811--
C. van Beyma-C112KapiteinFriesland?1668--40876-
Caerl Hendr. van Inhuisen-ONBEKENDKapiteinONBEKEND<1628>1628-41406--
Carel H. Epstein-C45KapiteinONBEKEND17071714-39802--
Carel Joachim van Honstede-C178KapiteinONBEKEND1703>1720-44912--
Carel van Dekema-SPAANS REGIMENTKapiteinFriesland?<1568--37175-
Caspar van Feugen-C72KapiteinNEDERLAND16901701-34028--
Caspar van Tiddinga-C168
C170
KapiteinGroningen1672 en 16821683 en ?-13938-
Caspar van TiddingaDokkumC169KapiteinFriesland1710>1730-33621--
Casper Braem-ONBEKENDKapiteinNEDERLAND<1690>1720-44892--
Ch. E. Stakebrandt-C177KapiteinNEDERLAND17021709--44865--
Charles de Preaux-C149KapiteinONBEKEND16911694--44761--
Charles de Saumaise-ONBEKENDKapiteinONBEKEND17261748-32874-
Charles de St. Martin-ONBEKENDKapiteinEngeland<1628>1633-34844--
Charles Morgan-C48KapiteinEngeland16341655-35570--
Chr. Gregorie-C163KapiteinONBEKEND17111714--44805--
Chr. van Frentz-C10KapiteinONBEKEND16921694?--35629--
Christiaan Coenen-C28KapiteinONBEKEND16671680-35665-
Christiaan Ferdinand Zelhoff-C50KapiteinONBEKEND17061719-44774--
Christiaan Feugen (sr.)-C132KapiteinONBEKEND1690?1708--43039--
Christiaan Hendrik van der Feltz-ONBEKENDKapiteinDrenthe1773<1793--45447-
Christiaan Jan Harel-C19KapiteinBrabant1724>1730-39863--
Christiaan van Brunswijk-Wolfenbüttel-HOOGDUITS 4KapiteinONBEKEND16191626-39087-
Christiaan van Feugen-C99KapiteinONBEKEND17141724--39843--
Christiaan van Nassau-Siegen-ONBEKENDKapiteinHolland---43623-
Christiaan van Wartensleben-C144KapiteinONBEKEND1666?1671-41657-
Christoffel Barent Pilack-C140KapiteinONBEKEND16931707--44734--
Christoffel van Sternsee-SPAANS REGIMENTKapiteinDuitsland?<1560--11440-
Christoffel van SytzamaTzummarum, Sytzama StateC18KapiteinFriesland16451665-34897-
Christoffer Jurgens-SPAANSE COMPAGNIE 19KapiteinNEDERLAND<1589?-45558--
Christophorus BuddeLeeuwardenC45KapiteinONBEKEND17691793--39810--
Cippe van Oosterzee-C24KapiteinONBEKEND16021605--35642--
Claes Holst-C89KapiteinGroningen1604>1624-43297-
Claes Rinckes-WAARDGELDERSKapiteinFriesland1604?--41409--
Cornelis Bonoye-ONBEKENDKapiteinONBEKEND1602?-----
Cornelis Haubois-C08KapiteinONBEKEND1608>1631----
Cornelis Jansen de Oude-ONBEKENDKapiteinONBEKEND1634?--44678--
Cornelis Martinus van HaersmaHeerenveenONBEKENDKapiteinFriesland1748?--39746-
Cornelis Michael de WithOenkerk, Stania StateADMIRALITEIT VAN FRIESLANDKapiteinFriesland<17911792--43376-
Cornelis Renoy-ONBEKENDKapiteinONBEKEND?1605--41935--
Cornelis Scheltinga baron van HeemstraBolsward, Oenkerk (Heemstra State)ONBEKENDKapiteinFriesland?<1795?--13902-
Cornelis Sijms-NOORDHOLLANDS REGIMENTKapiteinHolland---43584-
Cornelis Vermees-C136KapiteinONBEKEND16911708----
Cornelius Fransiscus van Meyers-ONBEKENDKapiteinONBEKEND<1772---39403-
Daniel Cornelis van AltenaBergum (State onbekend), LeeuwardenC102KapiteinONBEKEND17711774--39940--
Daniel Cuiper-C58KapiteinFriesland17011719-39784--
Daniel du Genest-C157KapiteinFrankrijk?1662-44780--
Daniel van der Merwede-ONBEKENDKapiteinNEDERLAND<1638<1658-34905-
Daniël van Hattum-C184KapiteinONBEKEND1612nov. 1627-33950-
Dato Bonnema-ONBEKENDKapiteinGroningen<1627?-----
David Fludde-ENGELS 1KapiteinEngeland16181623-35045--
David Pitcairne-C80KapiteinEngeland<1628>1639-35574--
Diderich Holsteyn-REGIMENT ALLERT CLANTKapiteinONBEKEND15891600-34224--
Diederick van Haeften-C173KapiteinONBEKEND<16801689-40343--
Diederik van Wiedenbrugh-C122KapiteinNEDERLAND17031723-44692--
Diorre Annesz-ONBEKEND 1500-1600KapiteinFriesland<1581>1581--41043--
Dirck Alberda-ONBEKENDKapiteinGroningen<16331640----
Dirck Fonck van Linden-HOOGDUITS 3KapiteinONBEKEND16751696-39821--
Dirck Julius van DoysLeeuwardenC46KapiteinFriesland16761692-39569--
Dirck Lieuwes-ONBEKEND 1500-1600KapiteinFriesland<1580>1580--41039--
Dirck van WigaraDronrijp, Hobbema StateC55KapiteinFriesland16611669-35671-
Dirk Dimmer-NOORDHOLLANDS REGIMENTKapiteinHolland<1631??-43569-
Dirk Helmich van Voorst-C119KapiteinONBEKEND1682>1701-42435--
Dirk van der Waeyen-C10KapiteinONBEKEND16811686-35625--
Doecke Martena van Burmania-C95
C138
KapiteinFriesland? en 16811681 en 1684--35380-
Doecke van HemmemaBerlikum, Hemmema StateGARDE
C14
KapiteinFriesland1637 en 16451645 en 1667-15004ja
Doecke van HettingaJorwerd, Hettinga StateC79KapiteinFriesland16171632-32663-
Doecke van MartenaCornjum, Martena State en LeeuwardenWATERGEUZEN
C04
ADMIRALITEIT VAN FRIESLAND
KapiteinFrieslandca. 15721605-32321ja
Doecke van RiniaBlessum, Rinia StateC17KapiteinFriesland15931594?--ja
Doede van Kniphuizen-HOOGDUITS 8KapiteinONBEKEND?1608--35006--
Dominicus van Hoytema-C56KapiteinFriesland17131720--37095--
Donald Alexander Mallet-ONBEKENDKapiteinONBEKEND<1731>1730-39659-
Dooitze Eelkes Hinxt-ADMIRALITEIT VAN FRIESLANDKapiteinFriesland17891797-Ja41922--
Douwe Acronius a Buma-C06KapiteinFriesland16861692-35323--
Douwe Douwes van AylvaWaaxens, Sjuxma StateC181KapiteinFriesland15881591Ja33634-
Douwe Ernst van Aylva-C122KapiteinFriesland16821685--33252-
Douwe Feye Sirtema van GrovestinsWommelsC88
C97
KapiteinFriesland1704 en 1710?1706 en >1730?-39794-
Douwe Feye van AylvaAugsbuurt, Clant StateC10KapiteinFriesland16861692-37406-
Douwe Feye van Roorda-C94KapiteinFriesland16751690-36357-
Douwe Jansen-ONBEKEND 1500-1600KapiteinFriesland15851586-42196--
Douwe Jarichs van Hottinga-WATERGEUZENKapiteinFriesland---10078-
Douwe Langwart-ONBEKENDKapiteinFriesland<1691>1691--43661--
Douwe Sirtema van Grovestins-C15KapiteinFriesland15841591Ja13333-
Douwe Tjaert van Aylva-ONBEKENDKapiteinFriesland1729>1730-41546-
Douwe Tjercks van HeremaSneekC70KapiteinFriesland1633/16341654-32261-
Douwe van AndringaOnbekendC35KapiteinFriesland16331642-15575ja
Douwe van EpemaKoudum, Epema State?C110KapiteinFriesland16721673-35504-
Douwe van GlinsDronrijp, Hobbema StateWATERGEUZENKapiteinFriesland<15661573--ja
Douwe van SixmaMinnertsga, Sixma van Andla StateC04KapiteinFriesland16601671-35393-
Douwe Walrich-C71KapiteinONBEKEND<16721677-39734--
E. van Boelens-C36KapiteinFriesland1667?--39173-
Eberhard HanecrothDuitsland, MeursHOOGDUITS 11KapiteinDuitsland16001629-35533-
Edzart van Grovestins-C35KapiteinFriesland16661670--12979-
Eecke van Herema-C154KapiteinFriesland>16661673--39367-
Eelke Everhard Smit-C109KapiteinNEDERLAND1780?--40087--
Egbert Hoving-ONBEKEND 1500-1600KapiteinONBEKEND1597 of 1601>1600-35222--
Eiso Jarges-ONBEKEND 1500-1600KapiteinGroningen<15841584-41849-
Engbelbert van Schrieck-NOORDHOLLANDS REGIMENTKapiteinHolland16441653-43582-
Enno Doedes Star-ADMIRALITEIT VAN FRIESLANDKapiteinONBEKEND<16581691--42014-
Epe van Douma-C136KapiteinFriesland1685 en 1691?1691 en >1710--44727-
Epe van HeemstraKimswerd, Heemstra StateC91KapiteinFriesland16061607--15001ja
Ephraim van Welvelde-C97KapiteinGroningen17011702--39787--
Erasmus van Douma-ONBEKEND 1500-1600KapiteinFriesland<1577<1577-34670-
Erasmus van HemmemaBerlikum, Herema State ?HOOGDUITS 5KapiteinFriesland16551659Ja34799-
Erich BraheDenemarken, (Kasteel Knutsdorf)HOOGDUITS 7KapiteinDenemarken16101620-35254-
Ernst van DambitzMinnertsga, Roodhuis en DronrijpC18KapiteinFriesland1710<1724-32919-
Ernst van de Clooster-C176KapiteinDrenthe1671>1690-44862--
Ernst van Millinga-ONBEKEND
GRONINGER REGIMENT
KapiteinGroningen<1601<1624-34130-
Ernst Willem van Jongestall-C93
C94
KapiteinFriesland1704 en 17071707 en 1707-38758-
Estienne de la Vigerie-FRANS 3KapiteinFrankrijk1637/1638 en 1649? en >1649-44641--
Everaert Monther-C159KapiteinONBEKEND?1690-44779--
Everhard Ehrenreuter von Hoffreit-ONBEKENDKapiteinDuitsland<16091629?-32549-
Everhard Hanecroth-C40KapiteinFriesland16711672?--35532-
Everhard van Haren-GARDEKapiteinFriesland<16391640Ja34315-
Evert Ulrich van Hanecroth-C30KapiteinFriesland1714>1730-35939-
Evert van Ensse-SPAANSE COMPAGNIE 14KapiteinDrenthe<1580>1597-41249-
Everwijn van der Merwede-C51KapiteinNEDERLAND16921724-40910-
F. de Vries-C131KapiteinFriesland?1710--44719--
F. Herwigh-C166KapiteinONBEKEND1674?--44811--
F.H.C. Bachman-C158KapiteinONBEKEND17011712--44789--
F.J. Pluymeion-ONBEKENDKapiteinONBEKEND1638/1640?--44675--
Fabian Wilhelm Rhebinder-ONBEKENDKapiteinONBEKEND<1710>1710-44915--
Fecco van SytzamaWirdum, Camstra StateC88KapiteinFriesland1693?--12918-
Ferdinand Waslander-ONBEKENDKapiteinFriesland-<1765--39507--
Fermijn van Rusiers-C157KapiteinNEDERLAND16691691-44781--
Feycke Alles Clocq-ONBEKENDKapiteinNEDERLAND1632/1644/1645?-----
Feycke van HerbrandaBuitenpost, Herbranda StateONBEKEND 1500-1600KapiteinFriesland?1592--34084-
Feye Feyes van Heemstra-C90KapiteinFriesland1690<1704-32299-
Feye Jan van Heemstra-C109KapiteinFriesland17461757-40085-
Feye van Aylva-ONBEKENDKapiteinFriesland<1701?>1710-41542-
Focke Abels-WATERGEUZENKapiteinFriesland<1570?---40966--
Focke van Boelens-C39KapiteinFriesland16391641----
Focke van Ripperda-C79KapiteinGroningenong. 16001617-32666-
Foppe Meynsma-C24KapiteinFriesland16021602Ja39174-
Foppe van CamstraWirdum, Camstra StateWATERGEUZENKapiteinFriesland<1568<1578-33234-
Fox Selsma-C16KapiteinONBEKEND16051617-34214--
Francis Stanton-ENGELS 10KapiteinEngeland?>1639-35580--
Francois de Blets Monsr. de Montvervais-C183KapiteinONBEKEND1633/1634>1659-35573--
François de La Noue-FRANS 5KapiteinFrankrijk15801591-42827-
Francois Stauton-ONBEKENDKapiteinONBEKEND<1644>1644-44623--
Frans Aebinga van HumaldaEe, Humalda StateC05
C26
KapiteinFriesland1612 en 16161616 en 1621-10582ja
Frans Binnert Aebinga van HumaldaEeC64KapiteinFriesland16891691--35133-
Frans Gerrits de Vries-C15KapiteinFriesland15951616-34122--
Frans Huseman-ONBEKENDKapiteinDuitsland?<1614-43052-
Frans Julius Johan Heringa van EysingaRauwerd, Jongema StateC99KapiteinFriesland17141714-13991-
Frans Lijseman-HOOGDUITS 2KapiteinDuitsland16161627-35056--
Frans van CamminghaLeeuwarden en Dronrijp, Dotinga StateC07KapiteinFriesland15931610-34041ja
Frans van DoniaJelsum, Hinnema StateC07KapiteinFriesland16101628-33347ja
Frans van RousselLeeuwardenDEENS REGIMENT
C05
KapiteinFriesland16251629-32257ja
Frans van ScheltemaBornwird, Minnoltsma StateC59KapiteinFriesland<16251631-35070-
Frans van Unia-ONBEKENDKapiteinFrieslandong. 1600??--35209-
Frederick Hendrick Paul van Rammingen-RITMEESTERS 5KapiteinONBEKEND16831696--35749--
Frederick Reyns van InthiemaWorkum, Inthiema StateWATERGEUZENKapiteinFriesland>1567<1614-15769-
Frederick van Gabbema-C94KapiteinFriesland16731675-39376--
Frederick van GrovestinsFinkum, Holdinga StateC11KapiteinFriesland15961603Ja33811-
Frederick van InthiemaWorkum, Inthiema StateHOOGDUITS 10KapiteinFriesland16261636-13710-
Frederick van VervouFraneker, MartenahuisC03
HOFMEESTERS
KapiteinFriesland1583 en 15951590? en 1605-22276-
Frederik Andriesz. StellingwerfLeeuwardenADMIRALITEIT VAN FRIESLANDKapiteinFriesland16531653-41852--
Frederik Coenders van Helpen-C159KapiteinNEDERLAND16901707-44778--
Frederik de Drevon-ONBEKENDKapiteinONBEKEND<1731--33899-
Frederik Hessel van Ockinga-C33KapiteinFriesland16721674-42451--
Frederik Meissenbach-C58KapiteinFriesland1719 en >1721?1721 en >1730-39783--
Frederik Pithan-ONBEKENDKapiteinDuitsland>1614?-37409-
Frederik Willem Adolf van Nassau-Siegen-C171KapiteinONBEKEND1684 en 17041703 en >1704--44813--
G. Kocke-ENGELS 9KapiteinONBEKEND1642?--44691--
G.J. Damm-C143KapiteinONBEKEND1678?--44750--
Gale van Galama-ONBEKENDKapiteinFriesland??----
Gale van Galama-ONBEKENDKapiteinFriesland<1680<1687 (overleden?)-35144-
Gale van Hania-ONBEKEND
C23
KapiteinFriesland1604 en 1618?1618? >1621?-10920-
Gaspard Antony Hardy-ONBEKENDKapiteinONBEKEND1728>1730-44931--
Gasper van VosbergenLeeuwardenC23
C61
KapiteinNEDERLAND1669 en 16711671 en >1674-35778--
Geerhard Sloot-ONBEKENDKapiteinNEDERLAND?1622-43646-
Gellius Nijs-ONBEKENDKapiteinNEDERLAND1631/16321637-35583-
Gellius van Bouricius-C52KapiteinFriesland16511653--34980-
Georg Fludde-ENGELS 13KapiteinEngeland<1613>1613-39198--
Georg Lauder-ENGELS 14KapiteinEngeland1633/1634>1649-35576--
Georg Lodewijk Mosburger-C136KapiteinNEDERLAND1708>1730-44729--
Georg Nicolaas van der Lawick-C172KapiteinNEDERLAND?1655--37543-
Georg Raeses van Vervou-ONBEKEND 1500-1600KapiteinNEDERLAND?1580Ja34160-
Georg Sigismund van Heemstra-C88KapiteinFriesland16931709Ja15156-
George Darell-C86KapiteinEngeland<16281637-35640--
George Douglas-C49KapiteinEngeland1647 (eed: '34-'35)1655----
George Frederik Lodewijk van Nassau-Siegen-HOOGDUITS 7KapiteinDuitsland16271632-39182-
George Frenck-C67
HOOGDUITS 8
KapiteinDuitsland1643 en 16781678 en 1679-37542--
George van ChallansiFraneker, Egmondhuis ?C03KapiteinFriesland16021604-34148-
George van Glins-ONBEKENDKapiteinFriesland?<1665--35150-
George van Harinxma-ADMIRALITEIT VAN FRIESLANDKapiteinFriesland?1666Ja40233-
Gerard Rouse-ONBEKENDKapiteinONBEKEND<1730>1730-44797--
Gerard van Elst-NOORDHOLLANDS REGIMENTKapiteinHolland---43576-
Gerardus Beucker-C13KapiteinFriesland1711<1727-38884--
Gerardus Jetze van Wageningen-ONBEKENDKapiteinFriesland?1793--33114-
Gerhardus MejontsmaBuitenpost, Mejontsma StateC51KapiteinFriesland16861692-40907-
Gerlach DoysNijland, Hottinga StateC43KapiteinOverijssel16601669-33129-
Gerlacus Wubbena-C35KapiteinONBEKEND16761686-39850--
Gerrit Adriaens Hogeveen-C37KapiteinONBEKEND16431661-35472--
Gerrit Cornelissen Schay-GRONINGER REGIMENT
C89
KapiteinGroningen<1581 en 15951595 en 1604-34221-
Gerrit Ernst van Doys-C64
C141
KapiteinFriesland1693 en 1694?1694 en 1697--44738--
Gerrit Sichterman-ONBEKENDKapiteinNEDERLAND<1730>1730-39937--
Gerrit Smidt-NOORDHOLLANDS REGIMENTKapiteinHolland?<1641-43578-
Gerrit van der LaenLeeuwardenC62KapiteinNEDERLAND16741676-42605--
Gerrit van Teylingen-NOORDHOLLANDS REGIMENTKapiteinHolland---43573-
Gerrolt Ruurd van Grovestins-C99KapiteinFriesland17031714-36117-
Gerrolt van OckingaLeeuwardenC33KapiteinFriesland1646 en ????1657 en 1665?-33013-
Gijsbert van BronckhorstLeeuwarden?C121KapiteinNEDERLAND1638?--44682--
Gijsbert van Duyvenvoorde-NOORDHOLLANDS REGIMENTKapiteinHolland<1631<1646-43575-
Gilbert Coke-ONBEKENDKapiteinEngeland1640/1643>1649-35647--
Godefroy Bachman-C158KapiteinONBEKEND<1672>1710-44788--
Godefroy Sanderen zur BurghLeeuwarden. Dokkum, HarlingenC27KapiteinONBEKEND16721691-35483--
Godevaert van Steenhuijs-ONBEKEND 1500-1600KapiteinONBEKEND1590>1596-42250--
Gooswijn Wilhelm van der Lawick-C172KapiteinONBEKEND1655>1664-37545-
Gosewijn Diderik van Kettler-C120KapiteinONBEKEND1704>1730-42450--
Gosewijn van Lawick-HOOGDUITS 5KapiteinGelderland<16211628-35261-
Goslick van HeremaLangackerschansC32
C120
KapiteinFriesland1636 en 16371637 en 1658-34009-
Gosse Gideons van Coehoorn-C38KapiteinFriesland16401660-35226-
Gratiaen du Bois-C104KapiteinONBEKEND16741702-40016--
Guillame Pisset-GRONINGER REGIMENTKapiteinONBEKEND1604>1621-43309-
Guillaume de Bie-NOORDHOLLANDS REGIMENTKapiteinHolland---43587-
Guilliaume Brunet de Limouillet-C158KapiteinONBEKEND1712>1730-44790-
Gysbert Arentsma van IdsingaMarrum, Ponga StateONBEKENDKapiteinFriesland?<1760--35359-
Gysbert van ArentsmaOudkerk, de KlinzeONBEKENDKapiteinFriesland<1616<1628--10745-
H. Curten-C144KapiteinONBEKEND1671?--44751--
H. Harringa-C28KapiteinONBEKEND1693?--39225--
H. Koninck van Deventer-HOOGDUITS 9KapiteinONBEKEND?1605--35023--
H. Meyers-C48KapiteinONBEKEND16551692--35639--
H.W. Recke-C104KapiteinONBEKEND17021704--40015--
H(ans) E(ster) Schonenburgh-C38KapiteinONBEKEND?1635--33627--
Hans Adam Frederik van Hamerstein-C113KapiteinDuitsland16761690-40866-
Hans Adam Kijff-ONBEKENDKapiteinONBEKEND??-34222--
Hans de Vries-C05KapiteinFriesland<15931616-34128--
Hans Hendrik van HaersmaOenkerk, Stania StateONBEKENDKapiteinFriesland<1731?-36764-
Hans Hommes van HettingaIJlst, Harinxmastins?C10KapiteinFriesland16481672-32669-
Hans Jacob Heckman-GRONINGER REGIMENTKapiteinGroningen16061611-36157-
Hans Prenger-SPAANS REGIMENTKapiteinONBEKEND<1589>1589--41448--
Hans PyrardiOosterendSPAANSE COMPAGNIE 11KapiteinONBEKEND<15801584/1585-40474-
Hans van Oldenslo-C24KapiteinONBEKEND1605>1623-34087--
Hans van OostheimIJlst, Harinxmastins ?C13KapiteinFriesland15941603-34201ja
Hans Willem van PlettenbergHarlingen, LeeuwardenC180KapiteinFriesland17851792--42011-
Haring Douwes van Harinxma-C34KapiteinFriesland1633/16341651-33469-
Haring Harings van HarinxmaHeeg?ONBEKENDKapiteinFriesland>1735?1747--39104-
Haring van HarinxmaHeegONBEKEND 1500-1600KapiteinFriesland?<1581--22687-
Harmannus Fransiscus Knoppert-C109KapiteinONBEKEND17571758--40083--
Harmannus Mellema-C52KapiteinFriesland1707<1731-39486--
Harmen Carel Frenck-ONBEKENDKapiteinONBEKEND<1676>1680-39414--
Harmen Jansen Backer-ONBEKEND 1500-1600KapiteinONBEKEND15901598----
Harmen Rudolf van RusiersDronrijpC157KapiteinNEDERLAND16911708Ja40533--
Harmen Rudolph Uitterwijck-C52KapiteinONBEKEND16731694-----
Harmen van WonsdorpLeeuwardenC18KapiteinFriesland16221625-37874ja-
Hartman Godfried van Stein Callenfels-HOOGDUITS 7KapiteinDuitsland16321667--39182-ja
Hartman van Galama-WATERGEUZENKapiteinFriesland<15681568Ja11092-
Haye van HerbrandaBuitenpost, Gerbranda StateC17KapiteinFriesland15891593-35708-
Haye van RiniaHuizum, Feytsma StateGRONINGER REGIMENTKapiteinFriesland<1666?-38284-
Hayo Henrick van Mauderick-C58KapiteinNEDERLAND16531674-34081-
Hector Livius van GlinstraDronrijp, BlauwhuisRITMEESTERS 12KapiteinFriesland<1721<1760-39386-
Heinrich Chemnitz-C33KapiteinDuitsland16121632-35076-
Helias van Gangelt-ONBEKENDKapiteinONBEKEND>1676>1690-44851--
Hendrick Brunsvelt-ADMIRALITEIT VAN FRIESLANDKapiteinFriesland<1659<1674----
Hendrick Delden-SPAANSE COMPAGNIE 8KapiteinONBEKEND<1580?-41245--
Hendrick Dode van Loë-C131KapiteinNEDERLAND17101717--39767--
Hendrick Dodoneus Vegelin van Claerbergen-C58KapiteinFriesland1721?--39782-
Hendrick Kuysten-C150KapiteinNEDERLAND1670?1674-10766--
Hendrick van Besten-HOOGDUITS 8KapiteinDuitsland16081643-35007-
Hendrick van der Merwede-GRONINGER REGIMENTKapiteinNEDERLAND16021626-34903-
Hendrik Abbas-HOOGDUITS 6KapiteinONBEKEND1721>1730-39876--
Hendrik Balthazar van Wevelinchoven-ONBEKENDKapiteinONBEKEND<1789?--41444--
Hendrik de Vos van Steenwijk-C115KapiteinONBEKEND?1605--41045--
Hendrik Dutaller-ONBEKENDKapiteinZwitserland>1600?1610-43058-
Hendrik E. RouseLeeuwardenC160KapiteinONBEKEND16921694--44794--
Hendrik Frederik van InthiemaWorkum?HOOGDUITS 10KapiteinFriesland16361655-34789-
Hendrik Georg thoe Schwartzenberg en HohenlansbergLeeuwardenC46KapiteinFriesland16571676-35637-
Hendrik Hovingh-SPAANSE COMPAGNIE 22KapiteinGroningen<1590?--45560--
Hendrik Losecaat-GRONINGER REGIMENTKapiteinBrabant<1664<1702-42639-
Hendrik Maurits Brunet de Rochebrune-C122KapiteinNEDERLAND17231732-33119-
Hendrik Nagel-C108KapiteinONBEKEND<17201721-40084--
Hendrik Pellenrock-SPAANSE COMPAGNIE 25KapiteinONBEKEND<1590?--45104--
Hendrik Philip de Muisson-ONBEKENDKapiteinONBEKEND<1731>1730-39651-
Hendrik Tijmens-ADMIRALITEIT VAN FRIESLANDKapiteinFriesland<1630?--44205--
Hendrik van Nassau-Dillenburg-WATERGEUZENKapiteinNEDERLAND<15721574Ja33299-
Hendrik van Schouwenburg-C115KapiteinDrenthe1605?--41046--
Hendrik van SuchtenHolwerd, Tjessens StateONBEKENDKapiteinNEDERLAND1638/1639/1640?--35653--
Henricus a Sterringa-C41KapiteinFriesland?1693--44588--
Henricus BeilanusRijperkerkC09KapiteinFriesland16801691-39169-
Henry Darres-C111KapiteinEngeland1625?-----
Henry Treffry-ENGELS 9KapiteinEngeland16251642-35065--
Henry Wylde-ENGELS 6KapiteinEngeland?>1649-35578--
Here Douwes van HottingaTzum, Hottinga StateWATERGEUZEN
C181
KapiteinFriesland15911613-34236-
Here Watzes van Ockinga-C32KapiteinFriesland16321635-34859-
Herman van Ceuls-NOORDHOLLANDS REGIMENTKapiteinHolland---43577-
Hermannus Robberts-C61KapiteinONBEKEND1707>1720-39258--
Hermanus Godfrid Pistor-C45KapiteinONBEKEND17011704--39806--
Hero van Hoppers-C107KapiteinFriesland1669/16741689-40071-
Hero van Hoppers-ONBEKENDKapiteinFriesland<1701>1730-44949--
Hervé de Vaillant-ONBEKENDKapiteinNEDERLAND<1731--39656-
Hessel Fockes Gerritsma-C39KapiteinFriesland16331639-34800--
Hessel Hotzes Lauta van Aysma-ONBEKENDKapiteinFriesland>1726>1737?--10783-
Hessel Hotzes van AysmaOudkerk, De KlinzeC06KapiteinFriesland16251636-10740ja
Hessel Hotzes van AysmaDriesum, Rinsma StateONBEKENDKapiteinFrieslandong. 1655?<1680-10764-
Hessel van Bootsma-C62KapiteinFriesland16601674-33981-
Hessel van MeckemaKollum, Meckema StateONBEKEND 1500-1600KapiteinFriesland<15851586Ja13241-
Hessel van Oostheim-WATERGEUZENKapiteinFriesland<15681568Ja32491-
Hessel? Tjaerts van Herema-ONBEKENDKapiteinFriesland??--35160-
Hidde Sybrens-ONBEKEND 1500-1600KapiteinONBEKEND?1586-34153--
Hillebrant Engelberts-SPAANSE COMPAGNIE 19KapiteinNEDERLAND<1590>1591-45561--
Hobbe Esaias van AylvaAnjum, Holdinga StateC50KapiteinFriesland16711675-21961-
Hoite AyckemaOnbekendC29KapiteinGroningen16041607----
Holger van Rosencrantz-HOOGDUITS 7KapiteinDenemarken16201627-39181-
Homme Epes van Hettinga-WATERGEUZENKapiteinFriesland10-4-1568<1574-32661-
Homme Tietes van HettingaAbbega, IJlstONBEKEND 1500-1600KapiteinFriesland1568<1580--31976-
Homme van Bruynsma-C04KapiteinFriesland16471652-35660--
Homme van Camstra-WATERGEUZENKapiteinFriesland<1568<1579---
Hotze Hessels van AysmaDriesum, Rinsma StateC94KapiteinFriesland17071745-10775-
Hotze Siercks van Aysma-C11KapiteinFriesland16291632-10956-
Hotze van BumaWestergeest, Buma StateONBEKEND 1500-1600KapiteinFriesland<1568?-35804-
Hubert Struuck-GRONINGER REGIMENTKapiteinDrenthe1662>1664-42669--
Hylke Douwes Hanekuik-ONBEKENDKapiteinFriesland-<1731--39504--
I. de Bresco-C152KapiteinONBEKEND?1689--44767--
I. van Aysma (onbekend)-C135KapiteinFriesland?1689--44725--
I. van Heemstra (onbekend)-C156KapiteinFriesland?1692--44775--
I.C. van Boningen-C51KapiteinONBEKEND?1638--44686--
Idzart Jacob van HarinxmaHeegADMIRALITEIT VAN FRIESLANDKapiteinFriesland17571785--36682-
Idzart Tjaerda van Starkenborgh-ONBEKENDKapiteinFriesland?<1625-35151-
Idzart van GrovestinsEngelum, Grovestins StateC29KapiteinFriesland1596 en 1605 (als grietman)1603-33954ja
Idzert Hobbe van Burmania-C140KapiteinFriesland1716>1720-33906-
Isaac Martijn AdiusWorkum?C46KapiteinFriesland16921698--36348-
Isaac SlijpSneek?C60KapiteinFriesland?1658--35128-
Isbrandt Gerhardt Jorgena-C26KapiteinONBEKEND16991703--39329--
Ivan de Besco-ONBEKENDKapiteinONBEKEND<1628>1628-41407--
Ivan Frottier Sr. de la Rochelle-ONBEKENDKapiteinONBEKEND<1628>1628-41408--
J. du Nant-C46KapiteinONBEKEND1710?--44728--
J. Henderson-C73KapiteinEngeland16561659--39716--
J. Maubray-C85KapiteinONBEKEND?1631--35014--
J. Rend-C99KapiteinONBEKEND17021703--39986--
J. Schacten-C64KapiteinONBEKEND1707?--44743--
J. Schaffer-C147KapiteinNEDERLAND1674?--44756--
J. ten Voort-C26KapiteinNEDERLAND16031612-35055--
J. Walcker-C48KapiteinEngeland?1634--35078--
J.J. Esscher-C139KapiteinONBEKEND?1676--44737--
J.J. Sloun-C62KapiteinONBEKEND16761679--42612--
J.P. van den Knippenburgh-C30KapiteinONBEKEND17041714--39666--
Jacob Bruyninck-NOORDHOLLANDS REGIMENTKapiteinHolland---43574-
Jacob Cock-C120KapiteinONBEKEND16581669-35635--
Jacob Durfort d'Autiques-C173KapiteinONBEKEND1689>1710-44855--
Jacob Loë-C40KapiteinONBEKEND17061708--39765--
Jacob Melander van Holzappel-C75KapiteinONBEKEND16221631 of 1636-35051ja
Jacob P. van der Heyden-C174KapiteinNEDERLAND? en <16801671 en >1690-44848--
Jacob Philips du Mont-C128KapiteinONBEKEND17051711-44717--
Jacob Rogiers Slijp-C30KapiteinFriesland?1637-35124-
Jacob Starck-HOOGDUITS 10KapiteinEngeland16221626-35003--
Jacob van Claerhout-SPAANSE COMPAGNIE 9KapiteinONBEKEND<1580?-41246-
Jacob van der Heide-C72KapiteinNEDERLAND1668?1690--43037--
Jacob van Egmond van der Nieuwborch-NOORDHOLLANDS REGIMENTKapiteinHolland---43579-
Jacob van RuffelaerDriesum, Rinsma StateWAARDGELDERS
C82
KapiteinFriesland1624 (en 1621 en 1622)ong. 1652--ja
Jacob Willem Couttis-C135KapiteinONBEKEND16891694--34027-
Jacobus de Besco-C56KapiteinONBEKEND<16891713-42632--
Jacobus Deketh-ADMIRALITEIT VAN FRIESLANDKapiteinONBEKEND17591764--42016-
Jacobus Joly-C105KapiteinFriesland1706?--44663--
Jacobus Rocqueval-C128KapiteinONBEKEND17111717-44715--
Jacobus van VierssenHeerenveen, Het MeerC146KapiteinFriesland17091711--43682-
Jacques de Gousue-C77KapiteinONBEKEND<1628>1639-35571--
Jacques de Vries-C15KapiteinFriesland15911595-34219--
Jacques Meur-ONBEKENDKapiteinONBEKEND<1603>1606--42066--
Jacques Theodore Brunet de Rochebrune-ONBEKENDKapiteinFriesland1748?-45333-
Jacques van ChallansiFraneker, Egmondhuis ?C03KapiteinFriesland15971602-34133ja
James Livingstone-ENGELS 8KapiteinEngeland?>1639-35576--
James Moubray-ONBEKENDKapiteinONBEKEND<1628>1628-43229--
James Murray-ONBEKENDKapiteinONBEKEND1623>1628-35223--
Jan AbelsDokkumWATERGEUZENKapiteinFriesland<1568<1575--40928--
Jan Andries van Sytzama-C32KapiteinFriesland1713?--8504-
Jan Anthony Daverhout-HOOGDUITS 6KapiteinONBEKEND17181721-39875--
Jan Baptista Knoppens-C20KapiteinONBEKEND1630?-34843--
Jan Boudewijns Eminga van LooWanswerd, Loo's slot / Hikkaard StateC50KapiteinFriesland16531671-13743-
Jan Caspar van Dongen-ONBEKENDKapiteinONBEKEND<1730>1730-44928--
Jan Coenders van Idsinga-ADMIRALITEIT VAN FRIESLANDKapiteinFriesland17671780?--36935--
Jan Cornelis-HOOGDUITS 9KapiteinDuitsland16051616-35022-
Jan Daniel van Portz-C161KapiteinONBEKEND1712?--44800--
Jan de Burggrave-SPAANSE COMPAGNIE 26KapiteinNEDERLAND<1590?--45089--
Jan den Ouden-NOORDHOLLANDS REGIMENTKapiteinHolland<1631?-43564-
Jan Gales-C145KapiteinNEDERLAND17151724-43048--
Jan Gerckes HoptillaHarlingenC27KapiteinFriesland16311644-34848ja
Jan Harings-C83KapiteinONBEKEND<16391641----
Jan Hendrik Mosburger-C45KapiteinONBEKEND17551769--39808--
Jan Hillebrants-GRONINGER REGIMENTKapiteinNEDERLANDong. 1600?-43327-
Jan Jansen WederspanMakkumWAARDGELDERS
C91
KapiteinFriesland1591 en 1605 en 16071605 en 1607 en <1629-32223-
Jan Kijff-GRONINGER REGIMENTKapiteinGroningenong. 1600?-43307-
Jan Loë-C120KapiteinONBEKEND1689 en 1704?1704? en >1720?-39764--
Jan Martijn-C175KapiteinONBEKEND<16801694-44849--
Jan Pieter Breidenbach-C103KapiteinONBEKEND1772?--39958--
Jan Raeses van Vervou-ONBEKEND 1500-1600KapiteinNEDERLAND<15801580Ja11236-
Jan Riser-NOORDHOLLANDS REGIMENTKapiteinHolland---43627-
Jan Timensz. Schock-ADMIRALITEIT VAN FRIESLANDKapiteinNEDERLAND15851596--41489--
Jan van BurmaniaLeeuwarderadeel ?C19KapiteinFriesland16021606Ja32391ja
Jan van Cordenoort-C22KapiteinONBEKEND15931598----
Jan van EesingeLeeuwarden, DokkumC22KapiteinGroningen1604AFT 1621-35717--
Jan van Haren-C113KapiteinFriesland16741676--35631-
Jan van IdsaerdaTer Idzerd, Idzerda StateC07KapiteinFriesland16281648-34187ja
Jan van Niel-GRONINGER REGIMENT
REGIMENT ALLERT CLANT
KapiteinNEDERLAND1589 en 15951595 1636-34303-
Jan van Rijswijck-NOORDHOLLANDS REGIMENTKapiteinHolland---43625-
Jan Versteveren-C04KapiteinNEDERLAND16521660-35392--
Jan VI van Nassau-Dillenburg-ONBEKENDKapiteinHolland---33292-
Jan VII van Nassau-Siegen-ONBEKENDKapiteinHolland---34952-
Jan Willem Evertsen-C145KapiteinNEDERLAND1724?--44752--
Jan Yvens-C08KapiteinONBEKEND15911595-39186--
Jaques ChrijstalEnkhuizenONBEKEND 1500-1600KapiteinONBEKEND<1586>1586-42877--
Jarich Douwes van Hottinga-ONBEKEND 1500-1600KapiteinFriesland<1572?>1578?-35179-
Jarich Heres van Ockinga-C33KapiteinFriesland16571666--33915-
Jarich Jarichs van HeremaTzummarum, Sytzama StateC58KapiteinFriesland16931701--34895-
Jarich Lieuwe van Burmania-C45KapiteinFriesland17041707--39803-
Jarich van HottingaTzum, Hottinga StateC52KapiteinFriesland1631/16321651--ja
Jasper Bernard-ONBEKEND 1500-1600KapiteinONBEKEND15931594Ja44468--
Jean Dauluoy-ONBEKENDKapiteinFrankrijk<1644>1644-44644--
Jelger van Feytsma-C43KapiteinFriesland16451654---
Jelle Hanses Hartius-C153KapiteinONBEKEND16861707-44769--
Jelle Ripperts van Eelsma-WATERGEUZENKapiteinFriesland<1566?<1573-15595-
Jetse Ewouts Stiensma-C150KapiteinFriesland1681<1692-44757--
Joannis Mertz-C37KapiteinONBEKEND1723?--41553--
Johan Alberts van AysmaBeetgum, Aysma State ?C19KapiteinFriesland16381659-10756-
Johan Balthasar Hoffman-C110KapiteinEngeland1673>1680-40496--
Johan Coerts-C115KapiteinDrenthe<15931604?Ja34225--
Johan Conrad von Salm-Dhaun-HOOGDUITS 3KapiteinZwitserland16221625-42838-
Johan Cornelis Albrecht van Groin-ONBEKENDKapiteinGelderland17861786--39943--
Johan de Aulnoy-FRANS 1KapiteinFrankrijk1644>1664-37548--
Johan de Vries-C149KapiteinFriesland16801688--44763--
Johan Diderick van Nimwegen-C180KapiteinNEDERLAND1792?--45530--
Johan Ernst II van Nassau-Siegen-ONBEKENDKapiteinHolland-<1639-41511-
Johan Frederick van Allendorph-C71KapiteinONBEKEND1666<1672?--44089--
Johan Hay-C73KapiteinEngeland16591666-37547--
Johan Hendrick Weyer-C76KapiteinNEDERLAND16311656?-35074--
Johan Jacob de Kikol-C151KapiteinONBEKEND1678?--44773--
Johan Jacob Schnabel-C50KapiteinONBEKEND1640/16431653-35645--
Johan Lamberts-ADMIRALITEIT VAN FRIESLANDKapiteinFriesland1583?--42029--
Johan Lodewijk van Doys-C98KapiteinFriesland16921694--33121-
Johan Lutsborgh-GRONINGER REGIMENTKapiteinNEDERLAND<1664>1664-42783--
Johan Maurits van Nassau-Siegen-HOOGDUITS 3KapiteinDuitsland16451663 (of 1671?)-39095-
Johan Peterson-C113KapiteinONBEKEND16901703-40865--
Johan S. Tamminga-C112KapiteinGroningen16681713-13875--
Johan Sannes-ENGELS 1KapiteinONBEKEND16231625--35046--
Johan Sinclair-C179KapiteinONBEKEND?1701-44916--
Johan van BongaHolwerd, Bonga StateWATERGEUZENKapiteinFriesland15681580-10719ja
Johan van BotniaNijlandDEENS REGIMENTKapiteinFriesland?1614--35142-
Johan van CoendersMarrum, Ponga StateGARDE
C81
KapiteinGroningen1661 en 16671667 en 1684?-35912-
Johan van den CornputEmden, Coevorden, GroningenONBEKEND 1500-1600KapiteinBrabant1573<1611?-36588-
Johan van Lawick-HOOGDUITS 2KapiteinGelderland1627>1649-35066-
Johan van Monnichoven-C33KapiteinDuitsland16111612-40839--
Johan van Ravenswaey-C123KapiteinNEDERLAND1636??--35600--
Johan Verhoeff-C64KapiteinNEDERLAND16941707-44742--
Johan Victorinus KrzinezkySiddeburen, UfkenshuisGRONINGER REGIMENTKapiteinTsjechie<1664>1664-42674-
Johan VIII van Nassau-Siegen-ONBEKENDKapiteinHolland---43592-
Johan von Plettenberg-ONBEKENDKapiteinONBEKEND1634/1635?--38649--
Johannes Crack van Bouricius-ONBEKENDKapiteinFriesland1727>1730-44945-
Johannes Fransen Adama-C20KapiteinFriesland16051630----
Johannes Fransen Stellingwerf-C26KapiteinFriesland16161629-34091--
Johannes Recalff van Fenema-ONBEKENDKapiteinFriesland1726>1730-44941--
Johannes Scholtes-ONBEKENDKapiteinONBEKEND1634?--44676--
Johannes Sixtus van Amama-C106KapiteinFriesland16771681--35292-
Johannes ter Smitten-C72KapiteinNEDERLAND1701>1720-43046--
Johannes Theodorus Munnickhuisen-C128KapiteinONBEKEND17111711?-36810--
Johannes van HeemstraHeerenveenWAARDGELDERS
ENGELS 1
KapiteinFriesland1604/1606/1614/1621/1624/1625?--37123-