Overzicht per functie

Hieronder plaatsen we alle officieren die we tegenkomen in de archieven, welke we vervolgens opdelen in hun hoogste functie die ze hadden.

Vaandrigs

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Abbe van Glins-C56VaandrigFriesland16161621--37981-
Abel Engelbert van Glins-ONBEKENDVaandrigFriesland16811685--37987-
Albert van DekemaJelsum, Dekema StateSPAANSE COMPAGNIE 7VaandrigFriesland<1581?-33182-
Allardus Nicolai-C30VaandrigFriesland16761678-39597--
Arend Anton van HaersolteMinnertsga, Klein Hermana ?ONBEKENDVaandrigFriesland-<1728-39514-
Augustinus Ydtsma-ONBEKENDVaandrigFriesland16611676-41690--
Claus Maltesen Sehested-ONBEKENDVaandrigDenemarken<1586>1586-40991-
Coert Lamberts BeymaLeeuwardenC03
C31
VaandrigFriesland1649 en 16501650 en 1650--32287-
Douwe van Echten-ONBEKENDVaandrigFriesland16751683-41694--
Douwe van HarinxmaHeeg, Harinxma State ?C11VaandrigFriesland1603<1639-33473-
Ernhart van Hemmema-ONBEKENDVaandrigFriesland16591660--37800-
Fecke Eysma-ONBEKENDVaandrigFriesland16451649--37572--
Frans van EmingaHallum, Sythiema StateONBEKENDVaandrigFriesland1671<1694--36367-
Frederik Hessel van Ockinga-ONBEKENDVaandrigFriesland<16721674-42451--
Gijsbertus van VoortAugustinusga, Siccama State ?C09VaandrigFriesland16261636--38081-
Gosse Haersma-C61VaandrigFriesland1671>?-41441--
Hans van Lycklama-C11VaandrigFriesland16291631--33683-
Harmen van HoldingaEe?ONBEKENDVaandrigFriesland??--39387-
Hendrick van Rijswijck-ONBEKENDVaandrigFriesland1655?--37077--
Hessel Fopma-ONBEKENDVaandrigFriesland----35126--
Hobbe van HermanaMinnertsga?SPAANSE COMPAGNIE 10VaandrigFrieslandong 1580<1592-40432-
Jacob Lolles Jouwersma-ONBEKENDVaandrigFriesland<1664>1664-41700--
Jan Duden-ONBEKENDVaandrigFriesland<1672>1672-42456--
Johannes Bechius-C10VaandrigFriesland16671679-42455--
Johannes Buttinga-ONBEKENDVaandrigFriesland16531654--39026--
Johannes van Tiara-C20VaandrigFriesland16221636--36904-
Laes van Glins-ONBEKENDVaandrigFriesland?1605--37991-
Lambertus van CoehoornOostrum, Heemstra StateC39VaandrigFriesland16501659-35413-
Menelaus Wybenga-ONBEKENDVaandrigFriesland1672>1674-42446--
N.N. Slijp-C30VaandrigFriesland-1637-39888-
Otto Clant-ONBEKENDVaandrigGroningen?1586Ja34659-
Pytter van LemmenLeeuwardenC12VaandrigFriesland1641>1672-42364--
Ritscke Carels van Unia-ONBEKENDVaandrigFriesland??--35399-
Ruurd van Walta-SPAANSE COMPAGNIE 3VaandrigFrieslandong. 15801590Ja33022-
Sicke van Hemmema-ONBEKENDVaandrigFriesland?1667--37799-
Sierck van HemmemaBerlikum, Hemmema StateC23VaandrigFriesland1603?--15006-
Suffridus Sprong-ONBEKENDVaandrigFriesland?<1678--39465--
Sybolt Adelen van Cronenburgh-C68VaandrigFriesland<16261644-35287-
Tjerk Beintema-ONBEKENDVaandrigFriesland<1672>1672-38646--
Tyerck Bauckes Romeda-ONBEKENDVaandrigFriesland?<1672--39491--
Ulbe Sprong-ONBEKENDVaandrigFriesland?<1659--39460--
Werp van TjessensWaaxens, Tjessens StateONBEKENDVaandrigFriesland-<1607?--33266-
Wigle Sjoerds van HaniaWeidum, Hania StateC120VaandrigFriesland1637?--34919-

Cornets

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Roorda Sickes Palsma-ONBEKENDCornetFriesland?<1694--39452--

Luitenants

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Ale Jans van LeeuwenZuiderdrachtenC113LuitenantFriesland17171738--40864--
Anthony Hoed-C116LuitenantFriesland16721677-42447--
Antonius van HettingaOenkerk, Eysinga StateONBEKENDLuitenantFriesland17141721--39568-
Arnold WalsdorfferBurgum, Walsdorffer huisHOOGDUITS 3LuitenantONBEKEND16381669--39370-
Bavius Rommeda-C40LuitenantFriesland16721676-42454--
Binnert Ruurts van RoordaDronrijp, Hobbema StateC68LuitenantFriesland?1645--12973-
Boelardus van Boelens-RITMEESTERS 3
RITMEESTERS 10
LuitenantFriesland1693 en 17011701 en 1703--39459-
Cornelis Du Bois-ONBEKENDLuitenantONBEKEND<1601?--34309--
Cornelis Livius van Bouricius-RITMEESTERS 12LuitenantFriesland17371755?--37365-
Dirck van Scheltinga-C36LuitenantFriesland16461666-37565--
Dirk Willem van Hattum-C120LuitenantGelderland16371637-39684--
Dominus Martinus-SPAANSE COMPAGNIE 11LuitenantFriesland<15801584-41251--
Douwe van Burmania-C19LuitenantFriesland<16331633-32942-
Ernst van Grovestins-C67LuitenantFriesland16451666--37564-
Feye Feyes van Heemstra-C35LuitenantFriesland<16341636--10822-
Frans Huseman-C13LuitenantDuitsland16281630--14089--
Frans van Aylva-C64LuitenantFriesland?1626--37389-
Hajo van Twenbergen-C120LuitenantNEDERLAND16661679-42452--
Hoyte van GoslingaWanswerd, Goslinga StateC07LuitenantFriesland<16201628?-15895ja
Idzart van Hettinga-ONBEKENDLuitenantFriesland?<1695--36068-
Jacob Sageman-C54LuitenantFriesland16561656--32559-
Jacobus de LaignierLeeuwardenC60LuitenantFrankrijk16591666--35366-
Joas Rulandt-RITMEESTERS 11LuitenantFriesland1653?--14072--
Johan Wijnholt-ONBEKENDLuitenantFriesland16891719--39424--
Johannes Atsma-C51
C114
LuitenantFriesland1703 en 17111710 en 1717--40905--
Johannes van HeemstraWijckel (State onbekend)C120LuitenantFriesland1659<1672--37123-
Joost Ottes van HeremaIJlstC58LuitenantFriesland16571658--35563--
Juw Ritsckes van Eysinga-C51LuitenantFriesland?1666--35228-
Laurentius de Blau-ONBEKENDLuitenantFriesland16701674--38066--
Lolle Watzes van Ockinga-SPAANSE COMPAGNIE 15LuitenantFriesland<1578?<1609-34055-
Marten Folperts Baerdt-C04LuitenantFriesland16581667--37809-
N.N. Brant-C69LuitenantONBEKEND<1593>1593-39187--
N.N. Brunswijck-C11LuitenantONBEKEND1603?--39088--
Oene van Oenema-ONBEKENDLuitenantFriesland-<1583--35862-
Otte van HeremaDeersum, Harsta State (of: Heerma State)C18LuitenantFriesland?1639--35564-
Paulus BeintemaLeeuwardenC96LuitenantFriesland16801681--38643--
Reyn van PopmaIJlst, Popmahuis (?)C12LuitenantFriesland16581659--35190-
Rienck van SytzamaArum, Sytzama StateWAARDGELDERS
C06
LuitenantFriesland1614 en 1622 en 16251632-33839ja
Ritscke van Rinia-C54LuitenantFriesland16541656--37884-
Schelte van Aylva-RITMEESTERS 13LuitenantFriesland17241732--41544-
Seerp van AdelenFranekerC120LuitenantFriesland16411659--18749-
Seerp van Galama-C04LuitenantFriesland1622<1625--32657-
Seerp van PopmaIJlst, Popmahuis ?C31LuitenantFriesland16401655--35555-
Sicke Hettes van HemmemaBerlikum, Hemmema StateONBEKENDLuitenantFriesland<1580<1584-15008-
Sicke van TjessensWaaxens, Tjessens StateONBEKENDLuitenantFriesland?1625--35651-
Sjoerd van GlinsDronrijp, Hobbema State?RITMEESTERS 6LuitenantFriesland1657?1659?--36625-
Syds van PopmaIJlst, PopmahuisC62LuitenantFriesland1657?--35566-
Sytze GraviusIdaard, GrouwC36LuitenantFriesland16661675?-41719-
Tiberius HobbemaSneekC31LuitenantFriesland16701675--40102-
Tjerck Tjercks van SolckemaTjerkgaast, Solckema State ?ONBEKENDLuitenantFriesland16591673--38812-
Upcko Douwes Tallum-SPAANSE COMPAGNIE 3LuitenantFriesland<15801584-41199-
Willem MeekhoffMakkingaONBEKENDLuitenantFrieslandBEF 1737BEF 1755--42259--
Wopcke van GlinsDronrijp?C09LuitenantFriesland1660?1660?--35149-
Wybe Gerkes van Hoptilla-C03LuitenantFrieslandong. 1600??--38545-
Ype Hessels Stapert-ONBEKENDLuitenantFriesland?<1664--39500--

Kapiteins

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
A. Westerbeeck-C53KapiteinONBEKEND1691?--39226--
Abbe van BootsmaRoordahuizumC29KapiteinFriesland16221631-34082ja
Abraham van Hattum-C56KapiteinONBEKEND1616>1623----
Abraham van Plettenberg-C64KapiteinDuitsland1697 ?--39295-
Abraham van Solckema-ONBEKENDKapiteinFriesland<1636<1636--35195-
Adam Everts van Haren-WATERGEUZEN
HOFMEESTERS
KapiteinFriesland<1589 en 1584<1589 en 1589-34317-
Adolf van Nassau-Siegen-C65KapiteinNEDERLAND16041608-34952-
Adolph du Gonne-C104KapiteinONBEKEND<16641674-40017--
Adolph Moritz von Widenbrugh-C73KapiteinONBEKEND17091713--39695-
Adriaan van Mauderick-C117KapiteinNEDERLAND16891692?--34727-
Adriaen Breman-WAARDGELDERSKapiteinHolland1604?-----
Adriaen van Hellemis van Welle-C62KapiteinONBEKEND16791693-Ja42613--
Aede Gabbema-WATERGEUZENKapiteinFriesland<1572?----
Aernt Bloemendal-C18KapiteinHolland1602?1603-34216--
Agge van Juckema-C11KapiteinFriesland1632?--34205--
Albert Horenkes-C24KapiteinGroningen16021602--39173--
Alexander Acronius-ONBEKENDKapiteinONBEKEND1638/1639?-----
Alexander Doys-C93KapiteinNEDERLAND17011701--35786-
Alexander Fleyming-C49KapiteinONBEKEND1640/16431647-----
Alexander Hume-ONBEKENDKapiteinSchotland<1674>1674-40685--
Alger Hotses-WAARDGELDERSKapiteinONBEKEND1621?--35062--
Allard Coenders van Helpen-ONBEKENDKapiteinGroningen??-----
Alonso de Menda-SPAANS REGIMENTKapiteinONBEKEND<1580?--41282--
Alonso Taeckema-C67KapiteinFriesland1679>1684-33538--
Anchises Frederick Sigers-C73KapiteinGroningen17011709--39713--
Andreas Hermanus Palamedes van Lom-C100KapiteinONBEKEND1779?--39878--
Andreas Steller-C88KapiteinONBEKEND??-35552--
Andries Keller-HOOGDUITS 4KapiteinDuitsland1626?--35017--
Andries Roorda van Velsen-C120KapiteinFriesland16691689-42448-
Andries van Douma-C37KapiteinFriesland16611664-35234-
Anthonius Gales-C13KapiteinFriesland17001704--39866--
Anthonius Rinia-C31KapiteinFriesland1718>1729--38287--
Anthonius van Hettinga-ONBEKENDKapiteinFriesland1623<1627--35178-
Anthony Cotwis-GRONINGER REGIMENTKapiteinONBEKEND?1617--39777--
Antoni Polman-ONBEKENDKapiteinDrenthe>1605>1633-34875--
Archibald Bethune-SCHOTS 1KapiteinEngeland1615?--35005--
Arent Alberts van Loo-ONBEKENDKapiteinFriesland??--34918--
Arent ArentsOnbekendC29KapiteinONBEKEND16071622-----
Arent Arents van LooDronrijp, Foppinga StateC26KapiteinFriesland16371658-35417-
Arent Furmerius-C81KapiteinONBEKEND??----
Arent Gerrits van Loo-C04KapiteinFriesland1671?-35396-
Arent Herman Sloet-C19KapiteinOverijssel16811690--39858--
Arent Mertz-C37KapiteinONBEKEND17001723--41550--
Arent van ArentsmaLeeuwardenC10KapiteinFriesland15951617-10978ja
Arent van Genum-SPAANSE COMPAGNIE 2KapiteinFriesland<15811581-38822-
Arent van Lintelo-C116KapiteinGroningen<1664 en 16661666 en >1670-40687-
Arent van Loo (sr)-ONBEKENDKapiteinFriesland??--22351-
Arthur Forbes-SCHOTS 1KapiteinEngeland16111615--35047--
Asinga Ripperda-WATERGEUZENKapiteinGroningen<15721574-34165-
Assuerus Adriani Crone-GRONINGER REGIMENTKapiteinGroningen<1587?----
Atte Hommes van Hettinga-C13KapiteinFriesland1593, 16031638-31978-
Augustinus Oedtsma-WATERGEUZENKapiteinFriesland<1572?----
Aulus van GlinstraStiens?C112KapiteinFriesland1713?--40874-
Aulus van Haersma-C12KapiteinFriesland1716?--35117-
B. Guerin de Bois-Nouveau-C26KapiteinONBEKEND17091709--39332--
B. Rochebrune-C47KapiteinONBEKEND1687?-----
B. van Aan-ONBEKENDKapiteinNEDERLAND1633?-----
B. van Mulheim-C76KapiteinONBEKEND?1631--35073--
B.L. van Grotenhuis-C26KapiteinONBEKEND17031704--39330--
Baerthe van IdsaerdaTer Idzerd, Idzerda StateC05KapiteinFriesland16291636-34217-
Barend Hiddes de Vries-ADMIRALITEIT VAN FRIESLANDKapiteinFriesland1665<1676-41853--
Barent Heckman-ONBEKENDKapiteinNEDERLAND1673>1673-42453--
baron de Kinsky-C32KapiteinONBEKEND?1632--35075--
Barthold van Oostheim-C30
HOFMEESTERS
KapiteinFriesland1637 en 1638?1646 en 1641-33059-
Bartholemeus Andrio Walsdorffer-HOOGDUITS 3KapiteinDuitsland16041622-----
Bartholomeus IJsercramer-HOOGDUITS 4KapiteinONBEKEND?1619--35019--
Baucke Piers Lycklama a Nijeholt-ONBEKENDKapiteinFriesland1646?--35676--
Bernhardt Schotanus a Sterringa-C95KapiteinFriesland16681681-39667--
Binnert van HeringaHijum, Aebinga StateC25KapiteinFriesland16191638-34090ja
Binnert van Roorda-WATERGEUZENKapiteinFriesland?<1580?--33515-
Bocke van FeytsmaHallum, Feytsma StateONBEKENDKapiteinFriesland1648?--34901-
Boiocko van der WengeWestGRONINGER REGIMENTKapiteinGroningen?1640-34745ja
Boldewijn Sweers van Tamminga-C113KapiteinFriesland?1674--40877--
Boldewijn van Heerdt-C106KapiteinNEDERLAND16891720--38394--
Bonefacius van ScheltemaDantumawoudeC17KapiteinFriesland16281633-15899ja
Boudewijn van LooWanswerd, Loo's slot / Hikkaard StateC43KapiteinFriesland<16391645-34938-
Bruno Assuerus van VierssenWorkum, Inthiema StateC10KapiteinFriesland16721681--35208-
C. Haresco-C26KapiteinONBEKEND<16011603----
C. Moore-C48KapiteinEngeland1692?--39227--
C. Plessis de Vrinville-ONBEKENDKapiteinONBEKEND1651?-----
C. Schwartz-C45KapiteinONBEKEND1793---39811--
C. van Beyma-C112KapiteinFriesland?1668--40876-
C.H. Witgenstein-C26KapiteinONBEKEND17041709--39331--
Carel H. Epstein-C45KapiteinONBEKEND17071714--39802--
Carel van Dekema-SPAANS REGIMENTKapiteinFriesland?<1568--37175-
Caspar van Tiddinga-ONBEKENDKapiteinGroningen1672<1701-13938-
Charles de Morel-C31KapiteinONBEKEND16841718--35627--
Charles de Saumaise-ONBEKENDKapiteinONBEKEND17261748--32874-
Charles de St. Martin-ONBEKENDKapiteinEngeland<1633>1633-34844--
Charles Morgen-C48KapiteinEngeland16341655-35570--
Chr. van Frentz-C10KapiteinONBEKEND16921694?--35629--
Christiaan Coenen-C54KapiteinONBEKEND16671680-35665--
Christiaan Jan Harel-C19KapiteinBrabant1724<1730--39863--
Christiaan van Wartensleben-ONBEKENDKapiteinONBEKEND1666?1671-41657-
Christiaan Vorst en Hertog van Brunswijk en Lunenburgh-HOOGDUITS 4KapiteinONBEKEND16191626-----
Christoffel van Sternsee-SPAANS REGIMENTKapiteinDuitsland?<1560--11440-
Christoffel van SytzamaTzummarum, Sytzama StateC18KapiteinFriesland16451665-34897-
Christophorus BuddeLeeuwardenC45KapiteinONBEKEND17691793--39810--
Cippe van Oosterzee-C24KapiteinONBEKEND16021605--35642--
Claes Rinckes-WAARDGELDERSKapiteinFriesland1604?--41409--
Cornelis Bonoye-ONBEKENDKapiteinONBEKEND1602?-----
Cornelis du Boijs-ONBEKENDKapiteinONBEKEND??-----
Cornelis Haubois-C65KapiteinONBEKEND1608>1623----
Cornelis Renoy-ONBEKENDKapiteinONBEKEND?1605--41935--
Cornelius Fransiscus van Meyers-ONBEKENDKapiteinONBEKEND<1772---39403-
D. van der Waeyen-C10KapiteinONBEKEND16811686--35625--
Daniel Cornelis van AltenaBergum (State onbekend), LeeuwardenC102KapiteinONBEKEND17711774--39940--
Daniel Couper-C58KapiteinFriesland17011719--39784--
Daniel van der Merwede-ONBEKENDKapiteinNEDERLAND<1638<1658-34905--
Dato Bonnema-ONBEKENDKapiteinGroningen<1627?-----
David Fludde-ENGELS 1KapiteinEngeland16181623--35045--
David Pitcairne-C80KapiteinEngeland??----
Diderich Holsteyn-ONBEKENDKapiteinONBEKEND<15931600-34224--
Diorre Annesz-ONBEKENDKapiteinFriesland<1581>1581--41043--
Dirck Alberda-ONBEKENDKapiteinGroningen<16331640----
Dirck Fonck van Linden-HOOGDUITS 3KapiteinONBEKEND16751696--39821--
Dirck Hobbes van Baerdt-ONBEKENDKapiteinFriesland<1638---35080-
Dirck Lieuwes-ONBEKENDKapiteinFriesland<1580>1580--41039--
Dirck van WigaraDronrijp, Hobbema StateC55KapiteinFriesland16611669-35671-
Dirk Helmich van Voorst-C119KapiteinONBEKEND1682?--42435--
Dirk van Hattum-C105KapiteinONBEKEND1612>1623-35026--
Doecke Martena van Burmania-C95KapiteinFriesland16811684--35380-
Doecke van HemmemaBerlikum, Hemmema StateGARDE
C14
KapiteinFriesland1637 en 16451645 en 1667-15004ja
Doecke van HettingaJorwerd, Hettinga StateC21KapiteinFriesland16171632-32663-
Doecke van MartenaCornjum, Martena State en LeeuwardenWATERGEUZEN
C04
ADMIRALITEIT VAN FRIESLAND
KapiteinFrieslandca. 15721605-32321ja
Doecke van RiniaBlessum, Rinia StateC17KapiteinFriesland15931594?--ja
Doede van Kniphuizen-C64KapiteinONBEKEND?1608--35006--
Donald Alexander Mallet-ONBEKENDKapiteinONBEKEND<1731---39659-
Dooitze Eelkes Hinxt-ADMIRALITEIT VAN FRIESLANDKapiteinFriesland17891797-Ja41922--
Douwe Acronius a Buma-C06KapiteinFriesland16861692--35323--
Douwe Feye Sirtema van Grovestins-C97KapiteinFriesland17041706--39794-
Douwe Feye van AylvaAugsbuurt, Clant StateC10KapiteinFriesland16861692--37406-
Douwe Feye van Roorda-C94KapiteinFriesland16751690--36357-
Douwe Jarichs van Hottinga-WATERGEUZENKapiteinFriesland---10078-
Douwe Sirtema van Grovestins-ONBEKENDKapiteinFriesland<15851591Ja13333-
Douwe Tjercks van HeremaSneekC70KapiteinFriesland1633/16341654-32261-
Douwe van AndringaOnbekendC35KapiteinFriesland16331642-15575ja
Douwe van Aylva-ONBEKENDKapiteinFriesland<15911591-33634-
Douwe van EpemaKoudum, Epema State?C110KapiteinFriesland16721673-35504-
Douwe van GlinsDronrijp, Hobbema StateWATERGEUZENKapiteinFriesland<15661573--ja
Douwe van SixmaMinnertsga, Sixma van Andla StateC04KapiteinFriesland16601671-35393-
E. van Boelens-C36KapiteinFriesland1667?--39173-
Eberhardt Wilhelm Hanecroth-ONBEKENDKapiteinDuitsland1714?----
Edzart van Grovestins-C35KapiteinFriesland16661670--12979-
Eecke van Herema-ONBEKENDKapiteinFriesland?1673--39367-
Eelke Everhard Smit-C109KapiteinNEDERLAND1780?--40087--
Egbert Hoving-ONBEKENDKapiteinONBEKEND1601>1600-35222--
Enno Doedes Star-ADMIRALITEIT VAN FRIESLANDKapiteinONBEKEND<16581691--42014--
Epe van HeemstraKimswerd, Heemstra StateC91KapiteinFriesland16061607--15001ja
Ephraim van Welvelde-C97KapiteinGroningen17011702--39787--
Erasmus van Douma-ONBEKENDKapiteinFriesland<1577<1577-34670-
Erasmus van HemmemaBerlikum, Herema State ?HOOGDUITS 5KapiteinFriesland16551659-34799-
Erich Brahe-HOOGDUITS 7KapiteinDenemarken16101620--35254--
Ernst van DambitzMinnertsga, Roodhuis en DronrijpONBEKENDKapiteinFriesland?<1724--32919-
Ernst van Millinga-ONBEKENDKapiteinGroningen<1601?-34130--
Ernst Willem van Jongestall-C93
C94
KapiteinFriesland1704 en 17071707 en 1707-38758-
Everhard van Hanecroth-C40KapiteinFriesland16711672?--35532-
Everhard van Haren-GARDEKapiteinFriesland<16391640-34315-
Evert Bartholts Entens-WATERGEUZENKapiteinGroningen?<1604--33004--
Evert Hanecroth-ONBEKENDKapiteinDuitsland16011629-35533-
Evert Ulrich van Hanecroth-C30KapiteinONBEKEND1714?--35939-
Evert van Ensse-SPAANSE COMPAGNIE 14KapiteinDrenthe<1580?-41249-
Everwijn van der Merwede-C51KapiteinNEDERLAND16921724--40910--
Fecco van SytzamaWirdum, Camstra StateONBEKENDKapiteinFriesland1693?--12918-
Ferdinand Waslander-ONBEKENDKapiteinFriesland-<1765--39507--
Feycke Alles Clocq-ONBEKENDKapiteinONBEKEND??-----
Feycke van HerbrandaBuitenpost, Herbranda StateONBEKENDKapiteinFriesland?1592--34084-
Feye Jan van Heemstra-C109KapiteinFriesland17461757--40085-
Focke Abels-WATERGEUZENKapiteinFriesland<1570?---40966--
Focke van Boelens-C39KapiteinFriesland16391641----
Focke van Ripperda-C21KapiteinGroningenong. 16001617-32666-
Foppe Meynsma-C24KapiteinFriesland16021602--39174-
Foppe van CamstraWirdum, Camstra StateWATERGEUZENKapiteinFriesland<1568<1578-33234-
Fox Selsma-C16KapiteinONBEKEND16051617--34214--
Francis Stanton-C72KapiteinEngeland?>1639-35580--
Francois de Blets Monsr. de Montvervais-C79KapiteinONBEKEND?>1639-35573--
Frans Aebinga van HumaldaEe, Humalda StateC05
C26
KapiteinFriesland1612 en 16161616 en 1621-10582ja
Frans Binnert Aebinga van HumaldaEeONBEKENDKapiteinFriesland>1680??--35133-
Frans Gerrits de Vries-C15KapiteinFriesland15951616-34122--
Frans Lijseman-HOOGDUITS 2KapiteinDuitsland16161627-35056--
Frans van CamminghaLeeuwarden en Dronrijp, Dotinga StateC07KapiteinFriesland1593?1610-34041ja
Frans van DoniaJelsum, Hinnema StateC07KapiteinFriesland16101628-33347ja
Frans van RousselLeeuwardenDEENS REGIMENT
C05
KapiteinFriesland16251629--32257ja
Frans van ScheltemaBornwird, Minnoltsma StateC59KapiteinFriesland<16251631--35070-
Frans van Unia-ONBEKENDKapiteinFrieslandong. 1600??--35209-
Frederick Hendrick Paul van Rammingen-RITMEESTERS 5KapiteinONBEKEND16831696--35749--
Frederick Reyns van InthiemaWorkum, Inthiema StateWATERGEUZENKapiteinFriesland>1567<1614-15769-
Frederick van Gabbema-C94KapiteinFriesland16731675--39376--
Frederick van GrovestinsFinkum, Holdinga StateC11KapiteinFriesland<16001603Ja33811-
Frederick van Inthiema-C31KapiteinFriesland16261636-13710-
Frederick van VervouFraneker, MartenahuisC03
HOFMEESTERS
KapiteinFriesland1583 en 15951590? en 1605-22276-
Frederik de Drevon-ONBEKENDKapiteinONBEKEND<1731--33899-
Frederik Meissenbach-C58KapiteinFriesland17191721--39783--
G. Darel-C86KapiteinEngeland?1637-----
G. du Bois-C104KapiteinONBEKEND16741702--40016--
Gale van Galema-ONBEKENDKapiteinFriesland??----
Gale van Hania-C23KapiteinFriesland16041618-10920-
Gasper van VosbergenLeeuwardenC61KapiteinNEDERLAND16691671-35778--
Gatze van Jeltinga-C14KapiteinFriesland16791690-39276-
Gellius Nijs-ONBEKENDKapiteinNEDERLAND>1631<1639--35583-
Gellius van Bouricius-C52KapiteinFriesland16511653--34980-
Georg Lauder-C71KapiteinEngeland?>1639-35576--
Georg Raeses van Vervou-ONBEKENDKapiteinNEDERLAND?1580-34160-
George Douglas-C49KapiteinEngeland1647 (eed: '34-'35)1655-----
George Frederik Lodewijk van Nassau-Siegen-HOOGDUITS 7KapiteinDuitsland16271632--39182-ja
George Frenck-C67KapiteinONBEKEND<16451679-37542--
George Frinck-C64KapiteinDuitsland16431678--35648--
George van ChallansiFraneker, Egmondhuis ?C03KapiteinFriesland16021604-34148-
George van Glins-ONBEKENDKapiteinFriesland?<1665--35150-
Gerardus Beucker-C13KapiteinFriesland1711<1727--38884--
Gerhardus MejontsmaBuitenpost, Mejontsma StateC51KapiteinFriesland16861692--40907-
Gerlach DoysNijland, Hottinga StateC43KapiteinOverijssel16601669-33129-
Gerlacus Wubbena-C35KapiteinONBEKEND16761686--39850--
Gerrit Adriaens Hogeveen-C37KapiteinONBEKEND16431661--35472--
Gerrit Cornelissen Schay-ONBEKENDKapiteinGroningen<15811604-34221--
Gerrit van der LaenLeeuwardenC62KapiteinNEDERLAND16741676-42605--
Gerrolt Ruurd van Grovestins-C99KapiteinFriesland1703---36117-
Gerrolt van Juckema-ONBEKENDKapiteinFriesland??--22440-
Gerrolt van OckingaLeeuwardenC33KapiteinFriesland1646 en ????1657 en 1665?-33013-
Gilbert Coke-ONBEKENDKapiteinEngeland??-----
Godefroy Sanderen zu Burgh-C53KapiteinONBEKEND16721691--35483--
Godevaert van Steenhuijsen-ONBEKENDKapiteinONBEKEND1590>1596--42250--
Gooswijn Wilhelm van der Lawick-ONBEKENDKapiteinONBEKEND<1664>1664-37545--
Gosewijn Diderik van Kettler-C120KapiteinONBEKEND1704?--42450--
Gosewijn van Lauwick-HOOGDUITS 5KapiteinGelderland<16231628-35261--
Goslick van HeremaLangackerschansC32
C120
KapiteinFriesland1636 en 16371637 en 1658-34009-
Gosse Gideons van Coehoorn-C38KapiteinFriesland16401660--35226-
Gysbert van ArentsmaOudkerk, de KlinzeONBEKENDKapiteinFriesland<1616<1628--10745-
H. Abbas-HOOGDUITS 6KapiteinONBEKEND1721?--39876--
H. Harringa-C54KapiteinONBEKEND1693?--39225--
H. Koninck van Deventer-C56KapiteinONBEKEND?1605--35023--
H. Meyers-C48KapiteinONBEKEND16551692--35639--
H. Nagel-C108KapiteinONBEKEND? 1721--40084--
H. Robers-C61KapiteinONBEKEND1707?--39258--
H.W. Recke-C104KapiteinONBEKEND17021704--40015--
H(ans) E(ster) Schonenburgh-C38KapiteinONBEKEND?1635--33627--
Hans Adam Kijf-ONBEKENDKapiteinONBEKEND??-34222--
Hans Adam van Hamerstein-C113KapiteinONBEKEND16761690--40866--
Hans de Vries-C05KapiteinFriesland<15931616-34128--
Hans Hendrik van HaersmaOenkerk, Stania StateONBEKENDKapiteinFriesland<1731?--36764-
Hans Hommes van HettingaIJlst, Harinxmastins?C10KapiteinFriesland16481672-32669-
Hans Jacob Heckman-ONBEKENDKapiteinONBEKEND16061611----
Hans PyrardiOosterendSPAANSE COMPAGNIE 11KapiteinONBEKEND<15801584/1585-40474-
Hans van Oldenslo-C24KapiteinONBEKEND1605>1623-34087--
Hans van OostheimIJlst, Harinxmastins ?C13KapiteinFriesland15941603-34201ja
Haring Douwes van Harinxma-C34KapiteinFriesland1633/16341651-33469-
Haring Harings van HarinxmaHeeg?ONBEKENDKapiteinFriesland>1735?1747--39104-
Haring Lodewijk van Harinxma-ONBEKENDKapiteinFriesland?1718--33458--
Haring van HarinxmaHeegONBEKENDKapiteinFriesland?<1581--22687-
Harmannus Fransiscus Knoppert-C109KapiteinONBEKEND17571758--40083--
Harmannus Mellema-ONBEKENDKapiteinFriesland?<1731--39486--
Harmen Jansen Backer-ONBEKENDKapiteinONBEKEND<1593<1593----
Harmen Rudolph Uitterwijck-C52KapiteinONBEKEND16731694-----
Harmen van WonsdorpLeeuwardenC18KapiteinFriesland16221625-37874ja-
Hartman Godfried van Stein Callenfels-HOOGDUITS 7KapiteinDuitsland16321667--39182-ja
Hartman van Galama-WATERGEUZENKapiteinFriesland<15681568Ja11092-
Haye van HerbrandaBuitenpost, Gerbranda StateC17KapiteinFriesland15891593--35708-
Haye van RiniaHuizum, Feytsma StateGRONINGER REGIMENTKapiteinFriesland<1666?-38284-
Hayo Henrick van Mauderick-C58KapiteinNEDERLAND16531674-34081-
Hector Livius van GlinstraDronrijp, BlauwhuisRITMEESTERS 12KapiteinFriesland<1721<1760--39386-
Hector van GlinstraDronrijpRITMEESTERS 4
C35
KapiteinFriesland1670 en 16751675 en ?-34016-
heer Rhijn Graaf-ONBEKENDKapiteinONBEKEND?1625--35064--
Heinrich Chemnitz-C33KapiteinDuitsland16121632-35076-
Hendrick Brunsvelt-ADMIRALITEIT VAN FRIESLANDKapiteinFriesland<1659<1674----
Hendrick Delden-SPAANSE COMPAGNIE 8KapiteinONBEKEND<1580?-41245--
Hendrick Dodoneus Vegelin van Claerbergen-C58KapiteinFriesland1721?--39782-
Hendrick Kuysten-ONBEKENDKapiteinONBEKEND1670?1674-10766--
Hendrick van Besten-C64KapiteinDuitsland16081643----
Hendrik Balthazar van Wevelinchoven-ONBEKENDKapiteinONBEKEND<1789?--41444--
Hendrik de Vos van Steenwijk-C115KapiteinONBEKEND?1605--41045--
Hendrik Frederik van InthiemaWorkum?C31KapiteinFriesland16361655-34789-
Hendrik Georg thoe Schwartzenberg en HohenlansbergLeeuwardenC46KapiteinFriesland1657>1664-35637-
Hendrik Maurits Brunet de Rochebrune-ONBEKENDKapiteinNEDERLAND<17311732--33119-
Hendrik Philip de Muisson-ONBEKENDKapiteinONBEKEND<1731---39651-
Hendrik van Schouwenburg-C115KapiteinDrenthe1605?--41046--
Hendrik van Suchten-ONBEKENDKapiteinNEDERLAND??--35653--
Henricus BeilanusRijperkerkC09KapiteinFriesland16801691--39169--
Henry Darres-C111KapiteinEngeland1625?-----
Henry Treffry-C85KapiteinEngeland1625>1639-35065--
Henry Wylde-C87KapiteinEngeland?>1639-35578--
Hepcke van Fockens-ONBEKENDKapiteinFriesland??--35324-
Here Watzes van Ockinga-C32KapiteinFriesland16321635-34859-
Hermanus Godfrid Pistor-C45KapiteinONBEKEND17011704--39806--
Hero Douwes van Hottinga-ONBEKEND
WATERGEUZEN
KapiteinFriesland<15931613-34236-
Hero van Hoppers-C107KapiteinFriesland1669/16741689--40071-
Hervé de Vaillant-ONBEKENDKapiteinNEDERLAND<1731---39656-
Hessel Fockes Gerritsma-C39KapiteinFriesland16331639-34800--
Hessel Hotzes van AysmaOudkerk, De KlinzeC06KapiteinFriesland16251636-10740ja
Hessel Hotzes van AysmaDriesum, Rinsma StateONBEKENDKapiteinFrieslandong. 1655?<1680-10764-
Hessel van Bootsma-C62KapiteinFriesland16601674-33981-
Hessel van MeckemaKollum, Meckema StateONBEKENDKapiteinFriesland<15851586Ja13241-
Hessel van Oostheim-WATERGEUZENKapiteinFriesland<15681568Ja32491-
Hessel? Tjaerts van Herema-ONBEKENDKapiteinFriesland??--35160-
Hidde Sybrens-ONBEKENDKapiteinONBEKEND?1586-34153--
Hobbe Esaias van AylvaAnjum, Holdinga StateC50KapiteinFriesland16711675--21961-
Hoite AyckemaOnbekendC29KapiteinGroningen16051607-----
Holger van Rosencrantz-HOOGDUITS 7KapiteinDenemarken16201627--39181-
Homme Bruynsma-C04KapiteinFriesland16471652--35660--
Homme Epes van Hettinga-WATERGEUZENKapiteinFriesland10-4-1568<1574-32661-
Homme Tietes van HettingaAbbega, IJlstONBEKENDKapiteinFriesland1568<1580--31976-
Homme van Camstra-WATERGEUZENKapiteinFriesland<1568<1579---
Hotze Hessels van AysmaDriesum, Rinsma StateC94KapiteinFriesland17071745-10775-
Hotze Siercks van Aysma-C11KapiteinFriesland16291632-10956-
Hotze van BumaWestergeest, Buma StateONBEKENDKapiteinFriesland<1568?-35804-
Hylke Douwes Hanekuik-ONBEKENDKapiteinFriesland-<1731--39504--
Idzart Jacob van HarinxmaHeeg, Harinxma StateC40KapiteinFriesland16591671-33459-
Idzart Jacob van HarinxmaHeegADMIRALITEIT VAN FRIESLANDKapiteinFriesland17571785--36682--
Idzart Tjaerda van Starkenborgh-ONBEKENDKapiteinFriesland?<1625-35151-
Idzart van GrovestinsEngelum, Grovestins StateC08KapiteinFriesland1596 en 1605 (als grietman)1603-33954ja
Isaac Martijn AdiusWorkum?ONBEKENDKapiteinFriesland16921698--36348-
Isaac SlijpSneek?C60KapiteinFriesland?1658--35128-
Isbrandt Gerhardt Jorgena-C26KapiteinONBEKEND16991703--39329--
J. Henderson-C73KapiteinEngeland16561659--39716--
J. Maubray-ONBEKENDKapiteinONBEKEND?1631--35014--
J. Peterson-C113KapiteinONBEKEND16901703--40865--
J. Rend-C99KapiteinONBEKEND17021703--39986--
J. ten Voort-C26KapiteinNEDERLAND16031612-35055--
J. Walcker-C48KapiteinEngeland?1634--35078--
J.J. Sloun-C62KapiteinONBEKEND16761679--42612--
J.P. van den Knippenburgh-C30KapiteinONBEKEND17041714--39666--
Jacob Cock-C120KapiteinONBEKEND16581669-35635--
Jacob Loë-C40KapiteinONBEKEND17061708--39765--
Jacob Melander van Holzappel-C75KapiteinONBEKEND?1631 of 1636--35051ja
Jacob Rogiers Slijp-C30KapiteinFriesland?1637-35124-
Jacob Starck-C31KapiteinEngeland16221626-35003--
Jacob van Claerhout-SPAANSE COMPAGNIE 9KapiteinONBEKEND<1580?-41246-
Jacob van RuffelaerDriesum, Rinsma StateWAARDGELDERS
C82
KapiteinFriesland1624 (en 1621 en 1622)ong. 1652--ja
Jacobus Deketh-ADMIRALITEIT VAN FRIESLANDKapiteinONBEKEND17591764--42016-
Jacques de Gousue-C77KapiteinONBEKEND<1639>1639----
Jacques de Vries-C15KapiteinFriesland<15931595-34219--
Jacques Meur-ONBEKENDKapiteinONBEKEND<1603>1606--42066--
Jacques van ChallansiFraneker, Egmondhuis ?C03KapiteinFriesland15971602-34133ja
James Livingstone-C89KapiteinEngeland?>1639-35576--
Jan Abbes van LooBeets, Smalle EeONBEKENDKapiteinFriesland1653?--35320-
Jan AbelsDokkumWATERGEUZENKapiteinFriesland<1568<1575--40928--
Jan Andries van Sytzama-C32KapiteinFriesland1713?--8504-
Jan Anthony Daverhout-HOOGDUITS 6KapiteinONBEKEND17181721--39875--
Jan Baptista Knoppens-C20KapiteinONBEKEND1630?-34843--
Jan Boudewijns Eminga van LooWanswerd, Loo's slot / Hikkaard StateC50KapiteinFriesland1636/16371671-13743-
Jan Coenders van Idsinga-ADMIRALITEIT VAN FRIESLANDKapiteinFriesland17671780?--36935--
Jan Coenraad von Salm-HOOGDUITS 3KapiteinDuitsland16221625-----
Jan Cornelis-C56KapiteinONBEKEND16051616-----
Jan Gerckes HoptillaHarlingenC53KapiteinFriesland16311644-34848ja
Jan Harings-C83KapiteinONBEKEND<16391641----
Jan Hendrik Mosburger-C45KapiteinONBEKEND17551769--39808--
Jan Jansen Wederspan-C91KapiteinFriesland<1593 en 1605 en 1607<1629-32223-
Jan Loë-C120KapiteinONBEKEND16891704?--39764--
Jan Pieter Breidenbach-C103KapiteinONBEKEND1772?--39958--
Jan Raeses van Vervou-ONBEKENDKapiteinNEDERLAND<15801580Ja11236-
Jan van BurmaniaLeeuwarderadeel ?C19KapiteinFriesland16021606-32391ja
Jan van Cordenoort-C22KapiteinONBEKEND15931598----
Jan van Eesinge-C22KapiteinGroningen1604?-35717--
Jan van Haren-C113KapiteinFriesland16741676--35631-
Jan van IdsaerdaTer Idzerd, Idzerda StateC07KapiteinFriesland16281648-34187ja
Jan van Lauwick-HOOGDUITS 2KapiteinGelderland1627>1639-35066--
Jan van Niel-GRONINGER REGIMENTKapiteinONBEKEND<15931636-34303--
Jan Versteveren-C04KapiteinNEDERLAND16521660--35392--
Jan Yvens-C65KapiteinONBEKEND?1595-39186--
Jarich Douwes van Hottinga-ONBEKENDKapiteinFriesland<1572?>1578?-35179-
Jarich Heres van Ockinga-C33KapiteinFriesland16571666--33915-
Jarich Jarichs van HeremaTzummarum, Sytzama StateC58KapiteinFriesland16931701--34895-
Jarich Lieuwe van Burmania-C45KapiteinFriesland17041707--39803-
Jarich van HottingaTzum, Hottinga StateC52KapiteinFriesland1631/16321651--ja
Jelger van Feytsma-C43KapiteinFriesland16451654----
Jelle Ripperts van Eelsma-WATERGEUZENKapiteinFriesland<1566?<1573-15595-
Jeremias Roper-C86KapiteinONBEKEND16621681-40484--
Jetso Idsard van Burmania-ONBEKENDKapiteinFriesland-<1775--33198-
Joannis Mertz-C37KapiteinONBEKEND1723?--41553--
Johan Alberts van AysmaBeetgum, Aysma State ?C19KapiteinFriesland16381659-10756-
Johan Balthasar Hoffman-C110KapiteinEngeland1673?-40496--
Johan Coers-C115KapiteinDrenthe<15931604?----
Johan Cornelis Albrecht van Groin-ONBEKENDKapiteinGelderland17861786--39943--
Johan de Lannoy-ONBEKENDKapiteinONBEKEND1644>1664-37548--
Johan Hay-C73KapiteinEngeland16591666-37547--
Johan Hendrick Weyer-C76KapiteinNEDERLAND1631>1639-35074--
Johan Idzert van DoumaHallum, Gerbada (of: Douma) StateC18KapiteinFriesland16661673--35096-
Johan Ingen Nulandt-C74KapiteinONBEKEND1636>1664-35040--
Johan Jacob Schnabel-ONBEKENDKapiteinONBEKEND1640/16431653--35645--
Johan Lamberts-ADMIRALITEIT VAN FRIESLANDKapiteinFriesland1583?--42029--
Johan Lodewijk van Doys-C98KapiteinFriesland16921694--33121-
Johan Maurits van Nassau-Siegen-HOOGDUITS 3KapiteinDuitsland16451663 (of 1671?)--39095-
Johan Poppe van Andreae-C101KapiteinFriesland<16701692--35898-
Johan S. Tamminga-C112KapiteinGroningen16681713--13875--
Johan Sannes-ENGELS 1KapiteinONBEKEND16231625--35046--
Johan van BongaHolwerd, Bonga StateWATERGEUZENKapiteinFriesland15681580-10719ja
Johan van BotniaNijlandDEENS REGIMENTKapiteinFriesland?1614--35142-
Johan van BurumFinkum, Holdinga StateC39KapiteinFriesland16531673---
Johan van CoendersMarrum, Ponga StateGARDEKapiteinGroningen???? en 16671667 en <1698-35912-
Johan van den CornputEmden, Coevorden, GroningenONBEKENDKapiteinBrabant1573<1611?-36588-
Johan van MolenschotRinsumageest, huisONBEKENDKapiteinNEDERLAND16741721--10902-
Johan van Monnichoven-C33KapiteinONBEKEND16111612--40839--
Johan van Ravenswaey-ONBEKENDKapiteinNEDERLAND1636??--35600--
Johannes Fransen Adama-C20KapiteinFriesland16051630----
Johannes Fransen Stellingwerf-C26KapiteinFriesland16161629-34091--
Johannes Sixtus van Amama-C106KapiteinFriesland16771681--35292-
Johannes van HeemstraHeerenveenWAARDGELDERS
ENGELS 1
KapiteinFriesland1606/1614/1621/1624/1625?--37123-
Johannes van Scheltinga-ONBEKENDKapiteinFriesland??-35240-
John Moore-C86KapiteinEngeland16371655-35579--
John Murray-C49KapiteinEngeland16551666-34801--
Joost Christiaan Terville-ONBEKENDKapiteinONBEKEND<1731---39660-
Joris Pieters Broeck-ADMIRALITEIT VAN FRIESLANDKapiteinONBEKEND<1638<1652--42015--
Juan Sufanta Fonseca-C22KapiteinPortugal16021604Ja34200--
Julius Jelto van UniaMetslawier, Unia StateONBEKENDKapiteinFriesland16901720--33163-
Julius van BotniaFraneker, BotniahuisONBEKENDKapiteinFriesland<1580>1580-22214-
Jurriaen van Lauwick-HOOGDUITS 5KapiteinGelderland16281655?-35068--
Juw van Dekema-SPAANSE COMPAGNIE 3KapiteinFriesland<15801580-34652-
Juw van HarinxmaHeeg, Harinxma StateC04KapiteinFriesland16051622--33005ja
Karel Lodewijk Hendrik Prins van Nassau-Siegen-HOOGDUITS 6KapiteinONBEKEND16911695--39874--
Karl Otto von Witgenstein-C39KapiteinONBEKEND16731675?--39326--
Keimpe Fullenius-C37KapiteinFriesland16851700--36006--
L. Brendtsz-ONBEKENDKapiteinONBEKEND<1591<1591-----
Laelius van Lycklama-C09
C99
KapiteinFriesland<1673 en 16761676 en 1679-32837-
Lambert Berents-ONBEKENDKapiteinONBEKEND??-----
Lambert Berents-ONBEKENDKapiteinFriesland<1589>1590--35706--
Lambertus Beintema-C96KapiteinFriesland16801690--38639--
Lamoral III van der Noot-ONBEKENDKapiteinONBEKEND<1664>1664-37552-
Leendert HuijghisAkkrum, Huyghis huisC17KapiteinFriesland15941599--ja
Lenert Haen-ONBEKENDKapiteinONBEKEND1606?-----
Lieuwe Scheltes RispensLeeuwardenC119KapiteinFriesland16821682--38734--
Livius Dircks van Scheltinga-C40KapiteinFriesland16811687--40956-
Livius van Scheltinga-C30KapiteinFriesland16751688--14679-
Lodewijk Douwes van Harinxma-C40KapiteinFriesland16391659----
Lodewijk Gunther graaf van Nassau-Dillenburg-C65KapiteinDuitsland15951604-34150-
Lolle Heres van Ockinga-SPAANSE COMPAGNIE 6KapiteinFriesland?1581-13750-
Lolle van OckingaOnbekendC38
C51
KapiteinFriesland1635 en 16401640 en 1646-13748ja
Louis de Plessis de Perinne-C14KapiteinFrankrijk16511651--39224--
Lubbertes Lycklama-C11KapiteinFriesland16271629--34203--
Ludolf van Engelsteedt-ONBEKENDKapiteinONBEKEND??-----
M. de Herraing-ONBEKENDKapiteinONBEKEND1645/1646?--35661--
M. de la Riviere-C32KapiteinONBEKEND16801701--39694--
M.A. de Staffir-C30KapiteinONBEKEND16941704--39665--
Marcus Meynerts van LycklamaLeeuwardenC09KapiteinFriesland1674 en 16791676 en 1680--10577-
Marten Cobbe-ONBEKENDKapiteinONBEKEND<1594>1597-42095--
Marten Jansen-ADMIRALITEIT VAN FRIESLANDKapiteinFriesland><1624--32371--
Martinus van Wyckel-C54KapiteinFriesland16801692--35215-
Matthijs Egberts Knoop-C10KapiteinONBEKEND<15861595-34314--
Mauritius la Mair-ONBEKENDKapiteinONBEKEND<16641668-37550--
Maximiliaan de Sanderen-C55KapiteinONBEKEND16611661-----
Maximiliaan Frens-C54KapiteinONBEKEND<16231635-35048--
Maximiliaan van Cruyningen-C105KapiteinNEDERLAND?1612--35031--
Michael Johannes Faber-C109KapiteinONBEKEND17581773--40082--
Michiel HagenLeeuwardenC14KapiteinFrieslandca. 15831618-34218ja-
N. Rhuel-C32KapiteinONBEKEND16791680--39693--
N.N. Bassem-C31KapiteinONBEKEND?1622-----
N.N. Challonnay-ONBEKENDKapiteinONBEKEND<1639>1639-39339--
N.N. Colbe-ENGELS 1KapiteinEngeland?1617--35020--
N.N. Cornuaud-C103KapiteinONBEKEND?1759--39959--
N.N. Dalklisch-ONBEKENDKapiteinONBEKEND1643/1644?-----
N.N. Dyckman-WAARDGELDERSKapiteinNEDERLAND1645?-----
N.N. Eynhausen-C74KapiteinONBEKEND?1636-----
N.N. Ghelfus-C114KapiteinONBEKEND17121715--40906--
N.N. Parfourrue-ONBEKENDKapiteinONBEKEND<1639>1639-39340--
N.N. Prenger-SPAANSE COMPAGNIE 12KapiteinONBEKEND<1580?-41247--
N.N. Rennevelt-SPAANSE COMPAGNIE 2KapiteinFriesland1581?-41253-ja
N.N. Usten-C58KapiteinONBEKEND16741684--39786--
N.N. Verbroek-C120KapiteinONBEKEND?1630--35069--
Nicolaas van Boringer-HOOGDUITS 1KapiteinDuitsland16161638---ja
Nicolaas van HettingaHarlingen, Franeker, IJlstONBEKENDKapiteinFriesland??--36058-
Oene Idzarts Sirtema van Grovestins-C33KapiteinFriesland16401646--12981-
Oene van TeyensBeetsterzwaag?C06KapiteinFriesland16661686--35309-
Oene Wybes Teppema-C53KapiteinFriesland16461648--35480--
Onno Boldewijn du Tour-C35KapiteinONBEKEND1709<1712--39855--
Otto Brahe-HOOGDUITS 7KapiteinDenemarken16061610--40838-
Otto Ernst Gelder van Limburg Stirum-C13
HOOGDUITS 6
KapiteinFriesland1704 en 17121711 en 1718--39494--
Otto Glins van Wigara-C54KapiteinFriesland16921693--35673-
Otto van Jeltinga-C96KapiteinFriesland16801680-39277-
Patrick Stuart-C73KapiteinEngeland1634/16351656-35573--
Paulus van Echten-HOOGDUITS 3KapiteinONBEKEND17011704--39705--
Peter van Ripperda-WATERGEUZENKapiteinGroningen<1568<1585---
Petrus Bernardus Cotshauzen-C118KapiteinONBEKEND1710?--41832--
Petrus Bernhardt van Cotzhausen-ONBEKENDKapiteinONBEKEND<1731---39657-
Petrus Doma van Rosema-C58KapiteinFriesland16931694--39774--
Petrus van Boelens-C94KapiteinFriesland16901707--35455-
Philip Ernst Vegelin van ClaerbergenLeeuwarden, Eysingahuis en Siercksmahuis / Kasteel LiesveldC49
C116
HOFMEESTERS
KapiteinFriesland1658 en 1666 en 16571666 en 1687 en 1686-11158-
Philip van BoshuizenStiens, Juckema StateC46KapiteinFriesland<16261636--ja
Philips Alberti-ONBEKENDKapiteinONBEKEND1723?--36759-
Philips Sidney-ENGELS 1KapiteinEngeland16171618--35021--
Pico Galenus van SytzamaFriens, Beslinga StateC30KapiteinFriesland16881690--8149-
Piebe Fockes Gerritsma-ONBEKENDKapiteinFriesland<1601<1601--34807--
Pier AnskesLemmerONBEKENDKapiteinFriesland<1580>1580-41038--
Piere de Larquier Hantemont sr.-C78KapiteinONBEKEND<1639>1639----
Pieter Boeymer-SPAANSE COMPAGNIE 3KapiteinFriesland1580<1606-36692--
Pieter Ernst van HarinxmaWaaxens (O.D.), Sjuxma StateC98KapiteinFriesland17091716--37024-
Pieter Heymarck-HOOGDUITS 2KapiteinDuitsland16041616-35057--
Pieter Sickes van Cammingha-ONBEKENDKapiteinFriesland<15721575---
Pieter van Dekema-C08KapiteinFriesland16031604Ja34190-
Pieter van IdsaerdaTer Idzerd, Idzerda StateC37KapiteinFriesland1633/16341636--35470-
Pieter van JongestallHallum, Jongestall StateC61
C93
KapiteinFriesland1701 en 17041704 en 1707--35782-
Pieter van Leeuwarden-WATERGEUZEN
C03
KapiteinFriesland15901597-34206--
Pieter van Loon-C97KapiteinONBEKEND?1676--39789--
Pieter van Scheltinga-C44KapiteinFriesland16701671--35239-
Popcke van Roorda-ONBEKENDKapiteinFriesland<1593>1609-34310--
Poppe Martijn van AndreaeEdens?C44KapiteinFriesland1633/16341645-32941-
Poppe van AndringaMarssum, Andringa State ?C52KapiteinFriesland16531671-33800-
Quirijn de Blau-C09KapiteinFriesland15911631-34197ja
Rein Jetzen-ONBEKENDKapiteinFriesland<1580>1580-41040--
Reinhard Wolfert graaf van Solms-HOOGDUITS 3KapiteinDuitsland16711675--39816-
Reinhardt Lauwerman-C51KapiteinONBEKEND16721686--35641--
Reinier Stinstra-C67KapiteinFriesland17091710-41066--
Rempt ten HamGarsthuizen, borg DijkumGRONINGER REGIMENTKapiteinGroningen16571672Ja41674-
Rencke van LycklamaWolvega, Lycklama StateC58KapiteinFriesland<16221626---ja
Rennert van Solckema-ONBEKENDKapiteinFriesland?1674--35523-
Reynerdt Duysberch-ONBEKENDKapiteinFriesland<1580>1580--41041--
Reynolt van Inthiema-ONBEKENDKapiteinFriesland<1620>1639-15776-
Rienck Hommes van Hettinga-C24KapiteinFriesland?1602-34127-
Rienck van AdelenHeeg ?C59KapiteinFriesland16411656?--33819-
Rienck van Burmania-C23KapiteinFriesland16021604--33270-
Rienck van DekemaLeeuwarden/HeerenveenSPAANSE COMPAGNIE 7
C22
KapiteinFriesland<1580 en 1598<1598 en 1602-33184ja
Robbert Frederik van Heerdt-ONBEKENDKapiteinNEDERLAND1721?--38397--
Robert de Bruyn-ONBEKEND
WATERGEUZEN
KapiteinONBEKEND<1572<1581-41044--
Robert Herle-C85KapiteinEngeland?1623-----
Robert Heyt-C85KapiteinEngeland16231625--35058--
Robert Merten-ONBEKENDKapiteinEngeland?1620--35061--
Roelof Dirk de Sighers-ONBEKENDKapiteinONBEKEND<1731---39650-
Roger Orne-C84KapiteinEngeland?1621--40836--
Rogier Adriaansz. SlijpSneekC03KapiteinFriesland16041624-33942ja
Rutger Sweer van Haersolte-HOOGDUITS 3KapiteinONBEKEND1704?--39703-
Ruurd Carel van CamminghaGoutum, Wiarda StateC103KapiteinFriesland17591772--14847-
Ruurd Gerrits van Cammingha-C33KapiteinFriesland1711?--36760-
Ruurd van FeytsmaHallum, Feytsma StateC46KapiteinFriesland16361657--ja
Ruurd van GlinsDronrijp?C14KapiteinFriesland16511669-35147-
S. Bruinsveldt-C73KapiteinONBEKEND16661668--39718--
S. de Brait-ONBEKENDKapiteinONBEKEND??-----
Schelte Hotzes van AysmaSchettens, Osinga StateC13KapiteinFriesland1675 en 16891681 en 1689?-10761-
Schelte Sydses van Scheltema-C15KapiteinFriesland16161631-33267-
Schelte Tjerks Wiglama-ADMIRALITEIT VAN FRIESLANDKapiteinFriesland<16521653-41914--
Scipio Dominicus van Loo-C100KapiteinFriesland17141779--35398-
Seerp van DijxtraHuizum, Dijxtra StateC58KapiteinFriesland16381653--ja
Seerp van GalamaMantgum, Hoxwier StateWATERGEUZENKapiteinFriesland<15681581?-11027-
Seerp van Ockema-C30KapiteinFriesland16461652--35495--
Severin van Quila-C86KapiteinONBEKEND16811688--40485--
Sicke van RiniaKollum, RiniahuisC54KapiteinFriesland16441667-33857-
Sicke Werps van TjessensWaaxens, Sjuxma StateWATERGEUZENKapiteinFriesland<15721572---
Sierach Hotzes van AysmaDriesum, Rinsma StateONBEKENDKapiteinFriesland?<=1706-10763-
Sierck Jochems-ONBEKENDKapiteinONBEKEND1646?--35683--
Sierck Saeckes Idsinga-C86KapiteinFriesland16981708--39509--
Sigismundus Craal-C32KapiteinONBEKEND16361636----
Simon JongestallLeeuwarden?C14KapiteinFriesland16461651-35420ja
Simon Karol Oginsky-C53KapiteinONBEKEND16441646--35479--
Sippe Meckema van AylvaMetslawier, Unia State en Oenkerk, Eysinga StateC47KapiteinFriesland1640/16431653--33157-
Sippe van ScheltemaMorra, Heemstra StateWATERGEUZENKapiteinFriesland<1572>1581-33509-
Sippe van Unia-C97KapiteinFriesland17021704--39692-
Sixtus de Blocq-C38KapiteinFriesland16351635----
Sixtus van Tjessens-ONBEKENDKapiteinFriesland1643/1644?--35644-
Sjoerd Baerdt-C26KapiteinFriesland16291637----
Sjoerd Lycklama a Nijeholt-C43KapiteinFriesland-<1676--35634-
Sjoerd van Grovestins-C37KapiteinFriesland16361643---
Sjuck Gerrits van CamminghaFraneker, RoordaburgONBEKENDKapiteinFriesland<1680?---36761-
Sjuck Hessels van Eminga-ONBEKENDKapiteinFriesland1671?-36375-
Sjuck Idzert Aebinga van HumaldaDronrijp, Hobbema StateC26KapiteinFriesland1723?--38024-
Sjuck van BurmaniaHallum, Goslinga StateC95KapiteinFriesland16841685--37285-
Sjuck van Eminga-WATERGEUZENKapiteinFriesland<1574<1580-32317-
Sjuck van Eysinga-C23KapiteinFriesland16181625---
Splinter Helmich-ONBEKENDKapiteinUtrecht15721589-42536--
Stevens 'de jonge' Bruinsvelt-ONBEKENDKapiteinNEDERLAND1631?-----
Suartien van Stellingwerf-SPAANSE COMPAGNIE 3KapiteinFriesland<1580ong. 1580-41248--
Sybe van AylvaWitmarsum, Aylva StateC05KapiteinFriesland16221625-11193ja
Sybe van RoordaKollum?ONBEKENDKapiteinFriesland?1586-36695-
Sybrant Abrahams de Schepper-C13KapiteinONBEKEND16801689/1690--39871-
Sybrant van CamminghaLeeuwardenC07KapiteinFriesland<15871593-34039-
Sybrant van OckingaLeeuwardenC33KapiteinFriesland16661672-32128-
Sybren Sybrens van WaltaWeidum, Walta StateONBEKENDKapiteinFriesland<1597<1610--10885-
Sybren van WaltaBozum, Walta StateC33KapiteinFriesland16321640--ja
Syds II van BotniaNIjland, Hottinga StateONBEKENDKapiteinFriesland<1572<1578-33985-
Sytze van Boelens-C94KapiteinFriesland16711672--39580-
T. Holsteyn-C66KapiteinDuitsland?1637--39312--
Taco van Burmania-ONBEKENDKapiteinFriesland??----
Taco Wymmers-ONBEKENDKapiteinONBEKEND??--35677--
Taecke LieuwesDantumawoudeC11KapiteinFriesland16031627-33808ja
Taecke Sybrant van Burmania-C86KapiteinONBEKEND16881698--40481-
Taecke van Boelens-C39KapiteinFriesland16411648--35500-
Taecke van GlinsDronrijp, Hobbema State ?HOOGDUITS 5KapiteinFriesland16591660-35148-
Tamme Abels-WATERGEUZENKapiteinFriesland<1570?---40969--
Theodorus Albijn-C40KapiteinONBEKEND16721676--39763--
Theodorus KockLeeuwardenADMIRALITEIT VAN FRIESLANDKapiteinFriesland?<1783--41919--
Theodorus ter Smitten-C98KapiteinONBEKEND16891692--39831--
Theunis Wolterszn Hees-ADMIRALITEIT VAN FRIESLANDKapiteinFriesland<1631?--42013--
Thomas Killegrew-C86KapiteinONBEKEND16551662--40483--
Thomas Merten-ONBEKENDKapiteinEngeland1620?--35060--
Thomas Roper-C110KapiteinONBEKEND16731673--40229--
Thomas van der Ley-ONBEKENDKapiteinFriesland?<1717--39438--
Tidde van Huninga-ONBEKENDKapiteinONBEKEND1634?-----
Tiete Dyes van HaniaWeidum, Hania StateC16KapiteinFriesland<16011605-10583-
Tiete Feyes Harinxma van DoniaWytgaard, Camstra StateC19KapiteinFriesland16901692--13012-
Tiete van Cammingha-SPAANSE COMPAGNIE 4KapiteinFriesland<1585?-35115-
Tiete van GalamaKampenC75KapiteinFriesland1631<1669-35049ja
Tiete Waltes van Hettinga-ONBEKENDKapiteinFriesland?<1580--35175-
Tiete? van Baerdt-ONBEKENDKapiteinFriesland1639/1640?----
Tietes Epes van Hettinga-WATERGEUZENKapiteinFriesland<1572<1578-31970-
Tinco van AndringaOnbekendC110KapiteinFriesland>16671672Ja36640-
Titus van Ockinga-C25KapiteinFriesland1640?--33016-
Tjaard Jansen WederspanHijlaard, Hesens State ?C13KapiteinFriesland<15891594-32220ja
Tjaard Tjebbes HobbemaOosternijkerk, Dokkum, LeeuwardenC20
ADMIRALITEIT VAN FRIESLAND
KapiteinFriesland1582?1605-35004ja
Tjaerd Dircks-WAARDGELDERSKapiteinONBEKEND1606 en 1614?-----
Tjaert van Dekema-SPAANS REGIMENTKapiteinFriesland?<1568--37176-
Tjaert van Eminga-C25KapiteinFriesland16021619--35039-
Tjaert van HeremaHornhuizen, TammingborgSPAANSE COMPAGNIE 1KapiteinFriesland1584>mei 1591-35157-
Tjaert van RousselLeeuwarden, SneekC120KapiteinFriesland16301637-32268-
Tjaert van Walta-ONBEKENDKapiteinFriesland?<1653--33399-
Tjaert Walta van Loo-ONBEKENDKapiteinFriesland??--35185-
Tjaert Wilhelm van HeremaGroningenGRONINGER REGIMENTKapiteinGroningen<1730<1741--36234-
Tjaert Willem van Burmania-ONBEKENDKapiteinFrieslandong. 1765?<1775--37837-
Tjalling Goffe van Camstra-HOOGDUITS 3KapiteinFriesland16961701--39709-
Tjalling Ruurd Andries Lambrecht van Camstra-HOOGDUITS 3KapiteinFriesland17011701--39712-
Tjalling Schelte Leo Willem van Camstra-C118KapiteinFriesland17001709Ja39708-
Tjalling van Eysinga-C51KapiteinFriesland<16231640-34092-
Tjebbe Adius-ONBEKENDKapiteinFriesland------
Tjerck Jarichs van HeremaArum, Sytzama StateONBEKENDKapiteinFriesland16761694--37514-
Tjerck Jarichs van Herema-C97KapiteinFriesland16771694--37514-
Tjerck van SolckemaTjerkgaast, Solckema StateC35KapiteinFriesland16431665-35521ja
Tzomme Rollema-ONBEKENDKapiteinONBEKEND??--33315--
Ulbe Aylva van RengersRijsONBEKENDKapiteinFriesland1743<1748--42239-
Ulbe Douwes Sixma van AndlaRied, Andla StateC19
C43
KapiteinFriesland1654 en 16601660 en 1673-29027-
Ulbe Hessel van Aylva-C35KapiteinFriesland16861693--21964-
Ulbe Jan van AylvaTernaard, Aylva StateC95KapiteinFriesland1723?--40064-
Ulbe Ulbes Sixma van AndlaCornjum, Martena StateC32KapiteinFriesland17011703--29029-
Ulbe van Heemstra-ONBEKENDKapiteinFriesland<1586<1588-33524-
Upcke van BurmaniaArum, Cammingha StateC60KapiteinFriesland16581664-21632-
V/W van Jeppema-ONBEKENDKapiteinFriesland1646?--35684--
W. Hettes-C90KapiteinONBEKEND1603?--35221--
W. Hinsen-ONBEKENDKapiteinONBEKEND?1666--35685--
W. Sedlnitsky-C90KapiteinFriesland1603?1603----
W. van Broeckhuysen-C98KapiteinONBEKEND16941709--39837--
W.B. van Amerongen-C73KapiteinONBEKEND16681670--39719--
Watze van Herema-ONBEKENDKapiteinFriesland?1602-34042--
Wigbolt Barels-C12KapiteinGroningen<15931596-34312--
Wigbolt Ripperda-WATERGEUZENKapiteinGroningen<15701573Ja34173-
Wigle Dyes van HaniaWeidum, Hania State?C17KapiteinFriesland15991628-10924ja
Wigle Gales van Hania-ONBEKENDKapiteinFriesland1595<1599-35153-
Wilhelm Mauritz HanecrothTeerns, De Triemen en Westergeest, BommelatijerC61KapiteinDuitsland16711704-35539-
Willem Aemilius van Unia-C73KapiteinFriesland1716?--33754-
Willem Coenders van Helpen-ONBEKENDKapiteinGroningen<1603>1630----
Willem Frederik van Sloterdijk-ONBEKENDKapiteinONBEKEND<1731---39658-
Willem Hendrick van Wartensleben-C10KapiteinDuitsland1694?--39171--
Willem Hendrik Budding-C22KapiteinONBEKEND?1592-38202--
Willem Jan van Dedem-C98KapiteinONBEKEND?1689--39832--
Willem Livius van Bouricius-ADMIRALITEIT VAN FRIESLANDKapiteinFriesland?<1793--39479--
Willem Maurits van Nassau-Siegen-HOOGDUITS 3
HOOGDUITS 6
KapiteinONBEKEND1663 en 16731671 en 1691-37535--
Willem van InthiemaWorkum?C18KapiteinFriesland16031622-15775ja
Willem van Jongestall-C44KapiteinFriesland1674<1691--35772-
Willem Willemsen-C06KapiteinONBEKEND?1590-39176--
William Drummond-ONBEKENDKapiteinEngeland1646/1647?-----
Wilt Reinier van Broekhuisen-C30
C52
KapiteinGelderland1690 en 16941694 en ????--39664--
Wolf Dietrich Verschuer-C55
HOFMEESTERS
KapiteinONBEKEND1721 en 1709?? en 1729--40078-
Wolf Sigismund von Schratenbach-RITMEESTERS 7
C31
KapiteinFriesland1655 en 16571657 en 1659--21976-
Wopcke van HeremaDeersum, Harsta StateC23KapiteinFriesland<16011602-34045ja
Wopcke van Roorda-C32
C83
KapiteinFriesland1638 en 16411641 en 1645-34845-
Wybe Cruijs-SPAANSE COMPAGNIE 5KapiteinFriesland<1580?-41117-
Wybe Idzarts van Grovestins-WATERGEUZENKapiteinFriesland15721600-33809-
Wybrand van Roorda-SPAANSE COMPAGNIE 1KapiteinFriesland<15771584-37178-
Wybrandus van Vierssen-C58KapiteinFriesland16841693--37469-
Wybren van RoordaAugsbuurt, Clant StateC59KapiteinFriesland16311641--ja
Wyger Heres Eelsma van Hottinga-C54
C55
C66
KapiteinFriesland1635 en ???? en 16371644 en 1635 en ????-34885-
Wyger Jans van Hottinga-ONBEKENDKapiteinFriesland1637?1637?--9644-
Wytze Johannes van BeymaHarlingenC63
ADMIRALITEIT VAN FRIESLAND
KapiteinFriesland1665 en 1677<1677 en ?-35363-
Wytze van Beyma-ONBEKENDKapiteinFriesland<1605<1605--36135-
Ytze van Dockum-SPAANSE COMPAGNIE 16KapiteinFriesland<15801581-41250--

Ritmeesters

Majoors

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Albert Christoffel van Hania-ONBEKENDMajoorFriesland16731690-34921-
Balthasar Jacott-C18MajoorHolland16911704--39302-
Bartholt van Burmania-ONBEKENDMajoorFriesland?<1754--36731-
Benjamin van der Hoef-ONBEKENDMajoorFriesland<1699?--39429--
Cornelis van Haersma-ONBEKENDMajoorFriesland1717>1730--39739-
Douwe Andries van SytzamaKollum, Nieuw Meckema StateC51MajoorFriesland16461672-35204-
Eelco van Haersma-ONBEKENDMajoorFriesland<1730>1738--39744-
Feddrick van FyniaAchlum?SPAANSE COMPAGNIE 13MajoorFriesland<1580?-41146-
Foppe Sirtema van Grovestins-C36MajoorFriesland16331658-33934-
Frederik Willem van Meyers-ONBEKENDMajoorONBEKEND?<1748--39391-
Gellius Wybrandus van Aytta-C51MajoorFriesland1724<1772--38688-
Gerardus HixeniusWitmarsum en Wommels, Hottinga StateC99MajoorFriesland16761693--38866-
Gideon Gosses van Coehoorn-C95MajoorFriesland16851703--35229-
Gilles Schakel-ONBEKENDMajoorONBEKEND?1595?--39350--
Gosewijn van WiedenfeltCornjum, Widefelt StateC13
C32
HOFMEESTERS
MajoorFriesland1637 en 1638 en 16421638 en 1666 en 1657-10759ja
Isbrand van Andringa-ONBEKENDMajoorFriesland??--37149-
Jan SagemanBolswardC06MajoorFriesland15901625-32559ja
Jarich Tjercks van HeremaArum, Sytzama StateC55MajoorFriesland16351660-12916-
Johan de Clair-C118MajoorONBEKEND16881700--39349--
Johan van AndlaOenkerk?C13MajoorFriesland16661680-34912-
Johan van Merode-GRONINGER REGIMENTMajoorHolland16411654--42096--
Johannes Douwes Sirtema van Grovestins-ONBEKENDMajoorFriesland1706?1717--13946-
Johannes Saekema van Haersma-ONBEKENDMajoorFriesland?<1742--39468-
Laes van GrovestinsWanswerd, Goslinga StateC36MajoorFriesland16581667-35422-
Menno Houwerda van MeckemaAppingadam, Snelgersmaborg en mogelijk Kollum, Feytsma StateC18MajoorFriesland16251645-32983-
Peter van ChallansiFraneker, Egmondhuis ?ONBEKENDMajoorONBEKEND?1580Ja34146-
Philip Hugo Vegelin van Claerbergen-C09MajoorFriesland1691?--39780-
Poppe Bockes van BurmaniaEdens, Unia StateC58
HOFMEESTERS
MajoorFriesland1626 en 16331638 en 1638-Ja32484-
Rienck Gemmes van BurmaniaLeeuwarden, BurmaniahuisC107MajoorFriesland16921724--37279-
Roeloff van Schouwenborch-C14MajoorONBEKEND?ong. 1583--39172--
Sybren Tjaerts van WaltaOudkerk, Finkum, Holdinga StateC44MajoorFriesland16451669-33403-
Syds Hessels van EmingaFraneker, RoordaburgONBEKENDMajoorFriesland?<1706-36365-
Tjalling van SixmaRied, Andla StateC04
C23
MajoorFriesland1646 en 16481647 en 1671-32306ja

Luitenant-Kolonels

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Adolph Hendrik Baumbach-ONBEKEND
HOFMEESTERS
Luitenant-KolonelFriesland1721 en 1729>1730 en 1730--41072--
Adriaan Michielsz. Menninck-ONBEKENDLuitenant-KolonelONBEKEND<1580>1580--41042--
Adriaen SlijpSneekC03Luitenant-KolonelFriesland1624>1657<1662