Matthijs Tjaards van Heloma

Woonde te Noordwolde (1762)

Ongehuwd.

Portret van Mathijs van Heloma, militair
Objectnummer: S1975-220
Vervaardiging: Maker Hengst, Willem
Datering: 1755 – 1764
(Fries Museum)

HIj was in 1728 vaandrig in de compagnie van Van Vierssen.
Op 10-12-1732 werd Matthijs van Heloma luitenant in de compagnie van kapitein Merwede, als opvolger van L. Meesters.
Op 14-4-1737 werd Willem Meeckhof luitenant in de compagnie van kapitein Merwede, als opvolger van M. Heloma.

Op 30-11-1736 werd Matthijs Heloma luitenant in de compagnie van kapitein Rumpff, als opvolger van wijlen L. Lennep.

In 1738 zou hij kapitein-luitenant zijn geweest in het regiment van overste Vegelin van Claerbergen. (bron: testament Anna Franckena)
https://www.stellingia.nl/wp-content/uploads/2014/11/Document-71-3.pdf

Op 28-9-1745 werd N. du Mont luitenant in de compagnie van kapitein Rumpff, als opvolger van M. Heloma.
Hij werd in (sept) 1745 kapitein.
Op 14-4-1750 werd I.H. Kensbergen luitenant in de compagnie van kapitein Heloma, als opvolger van N. van de Merwede.
In 1751 werd hij majoor in het Regiment Van Glinstra.
In 1757 majoor in het Regiment Van Aylva.
In 1762 bezit majoor M(atthijs) van Heloma land in Spanga naast het Blaauw Hof (WSW 136 74, foto 83)
Op 18-3-1763 werd A(nthony) J(oost) du Mond (Mont) kapitein, als opvolger van M(atthijs) van Heloma.

SCO 136 172 (foto 173) / 1762
‘een kamp Landt, de Haverkamp genaamt, gelegen onder Heerenveen, aan ’t Compagnonsdiept.
Bij strijkgeld in coop bekomen van Matthijs van Heloma major in’t tweede Bataljon van den Heer Generaal Baron van Aylva woonende tot Noordwolde voor 2/3 en Nicolaas van Heloma woonagtig op ’t Heerenveen voor 1/3. Voor 580 g.g.’
E-mail van G. Mast dd 4-4-2024.

Raad van State: Commmissieboeken, Naam: Mathijs van Heloma
Periode: 1586 – 1792
Naam Mathijs van Heloma
Functie –
Datum –

Portret van Mathijs van Heloma, militair
Objectnummer: S1975-220
Vervaardiging: Maker Hengst, Willem
Datering: 1755 – 1764
(Fries Museum)


Omgevving Noordwolde, waar de Van Heloma’s een huis hadden.
(Schotnaus atlas Weststellingwerf, 1739)

Familiewapen Heloma
(CBG familiewapens)

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamMatthijs Tjaards van Heloma
WoonplaatsNoordwolde
CompagnieC193
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Friese Nassause Regiment - Majoor
Officier van:1745
Officier tot1763
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)44346
Blog-
Portret/State/Familiewapen
AfbeeldingenFamiliewapen
State
Opvolger in C193Anthonij Joost du Mont

Andere majoors

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins