Douwe Carel van Unia

Hij wordt de nieuwe slotheer van Dekema State te Jelsum, na het overlijden van zijn vader.
In 1678 doet hij deze over aan ziin zuster Anna Catharina van Unia.
In 1680 woonde hij te Bergum. (AAB: welke state?)

archieven.nl:
Akte van commissie van Douwe van Unia tot kapitein van een compagnie te voet, 1665

Op 8-3-1670 werd Johannes van Velsen kapitein, als opvolger van N (Douwe Carel) van Unia.

Grietman van Tietjerksteradeel vanaf 24-12-1669 tot 1686.
Op 14-5-1686 werd Jr. Douwe Carel van Unia ritmeester, als opvolger van J. (Ignatius) van Kingma.

Vrouw Lucia van Aylva echteh. jhr. Douwe Carel van Unia ritmeester van een compagnie cavallerije wonende te Bergum.
bron: 1687, TIE 55 11

Proclamatieboek 1689: TIE 55 (1687-1693) pag 160
Verkoper in 1689 is: Lucia van Aijlva huisvr. van Douwe Carel van Unia ritmeester van een compagnie paerden.
Koper: van ’t deffelijcke (?) huisinge schuijre thuninge hovinge enz. in de gebuijrte tot Bergum met een stem en gestoelte in de kerk is Sierck Hendrix Banga foar 2130 g.g. 14 strs.’
Bewoner van dit huis is dan ‘de Heere Capteijn Hessel van Aijsma’.

Op 5-4-1690 werd hij opgevolgd als ritmeester door Charles de Lannoy.

Geschiedenissen, door Poppo van Burmania.
Hij werd in 1672 majoor van zes compagnies ‘utschot’.
Den 24 julij sijn de ses compagnijen utschot van de gritenijen die bij mij op de
Schow laegen, gecassert, waervan de gritman Bartolt van Douma cornel, lue-
tenant-cornel de gritman Laes van Burmania ende major den grijtman
Douwe Carel van Unia waeren. Ende ick hebbe ses compagnijen borgers, so van Leuwerden
als Sneeck, weederom in haer plaets gekregen met nog eenege compagnijen
soldaeten.

In het Fries Museum is een portret van Douwe Carel van Unia (omstreeks 1698), http://collectie.friesmuseum.nl/?diw-id=tresoar_friesmuseum_S1982-079.
Hollandse meester, datering 1675-1699.

Jr. Douwe Carel van Unia; grietman van Tietjerksteradeel, raakt in de schulden en moet ambt afstaan, is 1689 ritmeester van een compagnie te paard.

Zie leedbrief van Hector Gerbrandus van Albada, 14-1-1680.
Woonde toen tot Bergum
De heer Douwe Caerl van Unia, gritman[!] over Tittierteradeel[!], met sijn Hoogh Ed. huysvrou
http://www.mpaginae.nl/MurBak/leedbrieven.htm

https://beeldschrift.nl/PRO/api/file/saft/6d178f885505fbf16cf9508f4cf9e33f/
Kerk Bergum
Het achterschot van de niet overhuifde bank bevat een paneel met een alliantiewapen, met als helmfiguren een uitgaand hert en een eenhoorn.
De oorspronkelijke wapenfiguren van Douwe Carel van Unia en zijn vrouw Luts Sippesdr. van Unia zijn vlak afgestoken.

Portret van Douwe Carel van Unia (1645-1708)
Fries Museum


Dekema State te Jelsum, behoort den Heer van Dois, bewoond door den Heer de Lannoy, 1722
Tekening van Jacobus Stellingwerf, 1722
(Fries Museum)


Alliantiewapens van Douwe Carel van Unia (1649-1708) en zijn vrouw Luts van Aylva (1652-1730), op het ruggeschot van herenbank in de kerk te Burgum

Familiewapen Unia
(Stamboek van den Frieschen adel)

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamDouwe Carel van Unia
WoonplaatsJelsum, Dekema State
CompagnieRITMEESTERS 6
C96
RangFriese Nassause Regiment - Ritmeesters
Officier van:1665 en 1686
Officier tot1670 en 1690
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)33156
Blog-
Portret/State/Familiewapen
AfbeeldingenFamiliewapen
Overige
State
Voorganger in RITMEESTERS 6Ignatius van Kingma
Opvolger in RITMEESTERS 6Charles de Lannoy

Andere ritmeesters

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins