Syrius de Bethune

Zie zijn portret uit de zgn. Leeuwardenreeks.

https://rkd.nl/nl/explore/images/38045
Heer van Cogni, Mareuil, le Beysel, Conegory en Chastillon;In 1604 aangesteld als kapitein, in 1605 benoemd tot kolonel over het tweede regiment Fransen in Statendienst.
Portret van Michiel van Mierevelt.

https://ia800708.us.archive.org/view_archive.php?archive=/22/items/crossref-pre-1909-scholarly-works/10.1163%252F187501785x00486.zip&file=10.1163%252F187501798x00022.pdf
No. 431 (Cat. 1887 no. 937). Het opschrift luidt : lllo?zsieur de Betune.
De Catalogus 1880 veronderstelt, dat dit het portret is van den bekenden
staatsman PHILIPPE DE BETHUNE, die een rol speelde aan de hoven van HENDRIK IV
en LODEWIJK XIII van Frankrijk; denkelijk omdat dit de meest bekende Heer van
BETHUNE is uit dit tijdvak. Van eene nauwe connectie tusschen Prins MAURITS
en dezen PHILIPPE DE BETHUNE is mij echter niets gebleken. En toch mogen
wij veronderstellen uit de reeks portretten, waartoe het behoort, dat het de
afbeelding is van een der personen uit MAURITS’ onmiddelijke omgeving, en
waarschijniijk een zijner legeraanvoerders.
Uitgaande van deze niet al te gewaagde veronderstelling, treffen wij een
lid van het geslacht BETHUNE aan, dien ik meen voor den hier afgebeelde
persoon te moeten houden, namelijk SYRIUS DE BETHUNE. Denkelijk kwam hij
hier met zijn ouderen broeder LEONIDAS ‘), gelijk zoovele andere fransche edellieden als vrijwilliger, om den oorlog te leeren onder Prins MAURITS. De eerste
maal, dat wij SYRIUS DE BETHUNE vermeld vinden, is in de Resolutien van den
Raad van State (Rtjksarchief), toen hem den 2 Maart 1604 commissie werd verleend als kapitein. Den 24 November 1605 wordt hij kolonel over een fransch
regiment in Statendienst, vacant geworden door het sneuvelen van den Heer van
DOMMARVILLE. In het Commissieboek der Staten Generaal 1586-i625 f. 24Svo,
vindt men zijne aanstelling. Hij wordt daarin genoemd: Seigneur SYRIUS DE
BETHUNE Chev?,’lier, Seigneur de Congi, Mareuil, le Beisil, Toulon, Conegory et
Chastillon”, al welke heerlijkheden hem bij den dood zijns broeders ten deel
waren gevallen. Hij behoorde tot den aanzienlijksten franschen adel van de
partij der Hugenoten. DUYCK (II p. 533) noemt zijn broeder “den heere van
BUTHUNE uyten huyse van Melun, een neeff vanden heere van RHOSNY” 2).
Nadere levensbizonderheden over kolonel SYRIUS DE BETHUNE zijn mij
niet bekend. Hij was blijkens den Staat van Oorlog van 1610 (Rijksarchief), in
dat jaar nog als kolonel in Staatschen dienst. Het portret is van omstreeks 16i5.

2) MAXIMILIAAN VAN BETHUNE Baron van Rhosni, daarna Hertog van Sully, souverein vorst van
Enricbemont en Boisbelle, grootmeester der artillerie, boezemvriend van HENDRIK IV 1641

Volgens:
War, Religion and Service: Huguenot Soldiering, 1685–1713
geredigeerd door Matthew Glozier, David Onnekink
Is hij een zoon van Leonidas de Bethune.

Portret van Syrius de Bethune (?-1649).
(Leeuwardenreeks)

Kenmerken

NationaliteitFrankrijk
NaamSyrius de Bethune
Woonplaats-
CompagnieONBEKEND 1600-1700
RangOfficiers
Officier van:1604
Officier tot?
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)42147
Blog-
Portret/State/Familiewapen
AfbeeldingenGeen overige afbeeldingen beschikbaar
Opvolger in ONBEKEND 1600-1700Reynolt van Inthiema

Andere Franse kolonels

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins