Taecke Sybrant van Burmania

Op 27-1-1688 werd Jr. T(aecke Sybrant) van Burmania kapitein, als opvolger van S(everin) van Quila.
Op 13-8-1698 werd S(ierck) van Idsinga kapitein, als opvolger van T(aecke) I(Sybrant?) van Burmania.

http://www.stinseninfriesland.nl/FetzaStateDronrijp.htm
Rond 1670 komt de state in handen van de overste Watze van Burmania en later van zijn weduwe Fed van Cammingha.
Rond 1700 is bezitter de oud-kapitein Taecke Sybrand van Burmania. Hij was verslingerd aan de “bullescheyt” (sterke drank) en raakte in geldnood. Misschien ook wel omgekeerd, door geldnood aan de drank. Hij verkocht op zeker moment “de magnifique alé of opreed na Fetza, bestaande uit 6 rijen vleurige yperen boomen om nooddruft voor half geld”. En dat was jammer, zo schrijft meester Roucoma verder in zijn kroniekje, want “ ’t was een cieraad van de Rijp en soo mooy en regulier als er een in de provincie waare”. Als zoiets voor half geld verkocht moet worden is het inderdaad erg slecht gesteld met de financiën en het ziet er naar uit dat de state langzaam aftakelde. Rond 1750 is het mooie huis met trapgevels, gracht, poort en al “gansch vervallen”.

Fetsa State, van den hr. Take van Burmania onder Dronryp, 1723
Tekening door J. Stellingwerf, 1723
(Fries Museum)

Kenmerken

NationaliteitONBEKEND
NaamTaecke Sybrant van Burmania
Woonplaats-
CompagnieC86
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Officier van:1688
Officier tot1698
Vermeld bij:-
Gesneuveld-
(BK nr.)40481
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenState
Familiewapen
Voorganger in C86Severin van Quila
Opvolger in C86Sierck Saeckes Idsinga

Andere kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins