Willem Lodewijk graaf van Nassau-Dillenburg

Bijnaam: Us Heit.
Hij werd in sept. 1579 overste over tien vendels. (hij was toen 19 jaar oud)

Bij Coevorden ernstig gewond in het been (13 Aug. 1580), bleef hij sedert hinkende.

In 1581 werd hij overste van de ruiterij in de gewesten Friesland, Gelderland en Overijssel.
De Friese gedeputeerden Duco van Martena en Abel Franckena hadden in mei 1580 al een beroep op hem gedaan.

Hij was in1581 aanwezig bij Slag bij Noordhorn.
In 1582 aanwezig bij het onzet van Lochem.
In 1597 schreef hij in Album Amicorum van hertog Frans van Braunschweig (https://haab-digital.klassik-stiftung.de/viewer/fullscreen/1335979654/109/)

-tussen 1590 en 1595 is Hans van Regenspurch luitenant-kapitein van deze compagnie (bron: Vervou)
-in 1595 bestaat de compagnie uit 180 koppen (bron: Groninger Archieven)

https://nl.wikipedia.org/wiki/Beleg_van_Groenlo_(1597)
Op 28 september trokken de compagnieën van Maurits, Willem Lodewijk en de Hohenlohe de stad binnen om deze te bezetten. Die avond dineerde Van Stirum met Maurits, zoals gebruikelijk na een beleg en overgave op voorwaarden. De Heer van Dort werd door Maurits tot gouverneur van Grol gemaakt.

-zie ook zijn compagnie vaandelschets ca. 1601

Hij was in 1602 bij de veldtocht naar Brabant (zie afbeelding).
Zijn rouwbord is te zien op tekening nr. 1 van lijkstatie Ernst Casimir.

Na zijn benoeming tot stadhouder in 1584 ging Willem Lodewijk op verzoek van de Staten in Franeker wonen. Hij betrok in 1584 het Botniahuis, eigendom van een vriend, de Franeker edelman Julius van Botnia. Later woonde de stadhouder bij Hero van Ockinga.
In 1584 kon Willem Lodewijk reeds over het Cammingahuis beschikken, dat door de Staten van Friesland was geconfisceerd, omdat de eigenenaar Tiete van Cammingha een prominente katholiek was. De hofmeester kocht meubels voor deze woning. Kort heeft Willem Lodewijk hier gewoond, want in 1587 betrok hij het pand dat zou uitgroeien tot het stadhouderlijk hof.

In 1614 een bijdrage in het Album Amicorum van Johannes l’Empereur de Oppijck (ca 1594-1637), predikant
https://t.co/6ya178tMfD?amp=1

http://www.mpaginae.nl/WL/WBWL.htm
Het Leeuwarder hof was in vergelijking met andere hoven erg klein. Dat blijkt ook uit een boedelinventaris van 1597. De boedel van Willem Lodewijk bevatte in 1597 slechts 201 nummers, meest meubels en een aantal schilderijen, die alle op de kamer van de graaf hingen. De boedelinventaris betrof zowel de panden in Friesland als in Groningen.

Een portret van hem in de portrettenreeks van het Noord-Hollands regiment (Hoornreeks) in het Westfries museum, met nr. 30.
buste van man met zware grijze baard, ’30’, bovenzijde harnas, witte kraag,
oranje sjerp, achterzijde doek ‘Wilhelmus Ludovicus Com: Nass: Gub: Frisiae’

Op 27-5-2021 werd een portret van hem geveild
Lot 109
Follower of Jan Anthonisz van Ravesteyn, Portrait of a gentleman holding a staff of office

Portret van Willem Lodewijk, stadhouder van Friesland.
(Friese Regimentreeks)


Portret van Willem Lodewijk van Nassau-Dillenburg.
(Leeuwardenreeks, Rijksmuseum)


Portret van Willem Lodewijk van Nassau-Dillenburg (1560-1620).
(Westfries Museum, Hoorn)


Standbeeld van Willem Lodewijk van Nassau-Dillenburg te Leeuwarden.
‘Us Heit’

Tekening van het vernielde grafmonument van Willem Lodewijk, in de Jacobijner Kerk te Leeuwarden.
(Fries Museum)

Andere stadhouders

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins