Evert Bartholts Entens

Woonde op Mentheda.
Hij was in 1602 ‘substituut hopman’, waarschijnlijk door de hoge leeftijd van zijn schoonvader Doecke van Martena.
Op 31-3-1604 werd Juw Haersma (Juw van Harinxma) luitenant in de compagnie van kapitein [leeg, maar is Doecke van Martena, AAB], als opvolger van Evert Entes.

http://www.simonwierstra.nl/MARTENA.htm
Ondertrouw zie pr.boek 157 Groningen.
Evert was kapitein in het leger.
Volgens kwartieren bij de zerk van zijn kleinzoon Duco Martena van Burmania (overleden 1692) waren de namen van zijn grootouders Entens,Dulckens,Panser en Canter (N.L.1924-315).
Volgens het onderzoek van Ton Oosterhuis naar de familie Entens waren Everts grootouders van vaderskant: Evert Entes en Teteke van Dulck (zie internet home.kpn.nl/oost 2014/entens).
De dochter van Bauck en Evert,Catharina, trouwde met 1) Thonis van Aylva en 2) met Sjuck van Burmania.

https://www.friesgenootschap.nl/images/dvf/DVF_1943_37.pdf
Doecke M. zal niet onkundig zijn geweest van hun op 2 Augustus 1575 genomen besluit — en mogelijk had hij het uitgelokt om Roorda naar den Prins af te vaardigen 10).
Deze stond op 22 November te Rotterdam den Frieschen afgezant een onderhoud toe en gaf daarop Sonoy en den beruchten Groninger
Watergeus Barthold Entens van Mentheda opdracht, troepen te verzamelen op Terschelling. Daar Sonoy op het laatste oogenblik met een andere taak werd belast, kwam de doldrieste Entens alleen voor het werk te staan. Op 18 Mei 1576 wist hij zich te nestelen in Oostmahorn en er een maand lang stand te houden tegen alle aanvallen van Robles. Toen moest hij, door honger gedwongen, tegen belofte van vrije aftocht de schans overgeven 2).
We vermoeden, dat M. niet aan deze tocht heeft deelgenomen; niet alleen vermeldt geen enkele schrijver dat, maar hij kon, althans in 1580
3), ook niet met Entens opschieten. Wel zullen hij en Roorda de tocht mee hebben voorbereid.

Tekening van de borg Mentheda te Middelstum.
Door J. Stellingwerf, ong. 1724
(Beeldbank Groningen)

Kenmerken

NationaliteitGroningen
NaamEvert Bartholts Entens
Woonplaats-
CompagnieC04
RangFriese Nassause Regiment - Luitenants
Friese Nassause Regiment - subst. kapitein
Officier van:<1602
Officier tot<1604
Vermeld bij:-
Gesneuveld-
(BK nr.)33004
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenKastelen
Familiewapen

Andere kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins