Evert Bartholts Entens

https://www.friesgenootschap.nl/images/dvf/DVF_1943_37.pdf
Doecke M. zal niet onkundig zijn geweest van hun op 2 Augustus 1575 genomen besluit — en mogelijk had hij het uitgelokt om Roorda naar den Prins af te vaardigen 10).
Deze stond op 22 November te Rotterdam den Frieschen afgezant een onderhoud toe en gaf daarop Sonoy en den beruchten Groninger
Watergeus Barthold Entens van Mentheda opdracht, troepen te verzamelen op Terschelling. Daar Sonoy op het laatste oogenblik met een andere taak werd belast, kwam de doldrieste Entens alleen voor het werk te staan. Op 18 Mei 1576 wist hij zich te nestelen in Oostmahorn en er een maand lang stand te houden tegen alle aanvallen van Robles. Toen moest hij, door honger gedwongen, tegen belofte van vrije aftocht de schans overgeven 2).
We vermoeden, dat M. niet aan deze tocht heeft deelgenomen; niet alleen vermeldt geen enkele schrijver dat, maar hij kon, althans in 1580
3), ook niet met Entens opschieten. Wel zullen hij en Roorda de tocht mee hebben voorbereid.

Kenmerken

NaamEvert Bartholts Entens
Woonplaats-
CompagnieWATERGEUZEN
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
NationaliteitGroningen
Officier van:?
Officier tot<1604
Vermeld bij:-
Gesneuveld-
(BK nr.)33004
Blog-
Opvolger in WATERGEUZENAdam Everts van Haren

Andere kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins