Feye Feyes van Heemstra

Woonde mogelijk te Oenkerk, Heemstra State (AAB).

Lidmatenboek Bolsward 1634: Douwe van Andringa zijn luitenant Feio van Heemstra komt samen met zijn vrouw Marie Bannier met attestatie in Bolsward.

Graftekst te Oenkerk:
anno 1636 den 4 januarij sterf den edelen en manhaften Joncker Feijo van Heemstra, in leven Luitenant onder den Edelen en manhaften Capitein Joncker Douwe van Andringa, oud zijnde 31 jaren en leijt alhier begraven.

RKD, portret van Feye van Heemstra:
dit opschrift is foutief en op grond van leeftijd voorgestelde en kostuum niet houdbaar; opschrift Anno 1612 hoort bij portret van zijn vader, het opschrift op dat portret (anno 1634, aet.28) hoort bij onderhavige portret.
naar origineel uit 1634, waarschijnlijk in de coll. Van Heemstra-Roodenburg te Den Haag

https://rkd.nl/nl/explore/images/41280
Portret van Feye van Heemstra (1605-1636)
opschrift op de lijst
‘Feye van Heemstra d’Olde, Grietman van Tjietjerkstradeel,in ’t jaar des heeren MDCXII geboren 1545, overleden 1621′ is op grond van kostuum en leeftijd van voorgestelde niet houdbaar;
draagt datum linksonder: 1612/ ÆT. 28
dit opschrift is foutief en op grond van leeftijd voorgestelde en kostuum niet houdbaar; opschrift Anno 1612 hoort bij portret van zijn vader, het opschrift op dat portret (anno 1634, aet.28) hoort bij onderhavige portret

Wapens van Feye Feyes van Heemstra en Maria Bannier op rouwbord van Tjalling Edo Johan van Heringa van Eysinga in de kerk te Rauwerd.

Portret van Feye van Heemstra (1605-1636)
(afbeelding: fam. Heemstra)


Grafzerk van o.a. Feye Feyes van Heemstra (1606-1636) in de kerk Oenkerk.
(foto: RCE Beeldbank)

vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming Hessel de Walle
plaats: Oenkerk
boeknummer: 4828

Anno 1618 den 23 julij stierf den eedelen erentphesten heerschap Feijo van Heemstra oud 40 jaren en leijt hier begraven

Anno 1625 den 22 novembris sterf de deuchtzame juffrouw Aelcke van Starckenburgh sijn huisvrouw out 64 jaren, leijt hier begraven

Anno 1636 den 4 januarij sterf den edelen en manhaften joncker Feijo van Heemstra, in leven luitenant onder den edelen en manhaften capitein joncker Douwe van Andringa, oud zijnde 31 jaren en leijt alhier begraven.

Salich en heylich is hy die deel heeft in de eerste opstandinge in desen en heeft den wreeden doot geen macht apo 20:6

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamFeye Feyes van Heemstra
Woonplaats-
CompagnieC35
RangFriese Nassause Regiment - Luitenants
Officier van:<1634
Officier tot1636
Vermeld bij:-
Gesneuveld-
(BK nr.)10822
Blog-
Portret/State/Familiewapen
AfbeeldingenGrafsteen
Familiewapen

Andere luitenants

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins