Jan van Eesinge

Woonde te Leeuwarden.
Hij woonde te Dokkum.

Inventarisatieboeken Dokkum Inv 116. Digitaleblz 118, 23 mei 1626.
Inventarisatie van de goederen van Jan van Esinga in leven hopman van een compagnie soldaten.

Een Jan van Esinge was sergeant van hopman Cordenoort (Geschiedenissen, Vervou)
Hij vervuld tijdens de verdediging van Coevorden in 1594 zeer belangrijke rol (bron: G. Overdiep, Groninger schansenkrijg)

1594, 12/13 februari (Groninger Schansenkrijg, blz 82)
-Tjaard Jansen Wederspan staat in zijn hemd met hellebaard op de wal om zijn mannen aan te sporen een vijandelijke aanval af te slaan op de vesting Coevorden. Hij wordt echter door de keel geschoten.
-Ook Vervou is in deze vesting aanwezig. Zijn sergeant Simon van Leipsich raakt zwaargewond. Sergeant Jan van Esinge stapt in zijn plaats en belet de vijand door te breken. [zijn heldhaftige optreden heeft mogelijk ervoor gezorgd dat hij later kon promoveren tot kapitein]

Mei 1604 sterft de Juan de Fonseca en wordt in 1604 opgevolgd door Jan van Eesingen

http://images.tresoar.nl/download/quaclappen1600-1612.pdf
1-10-1612
Jan Martens Gravius ontv. gen. van Wijmbritseradeel als gesurrogeerd cur van de kinderen van
hopman Jan van Ewen, CONTRA Syds van Botnia. HET HOFF tauxeert de intrest ter
somma van 856 c.gld 16 str, en dat de selven fine haar voortgang zal hebben.
–>Is dit hem?

http://images.tresoar.nl/download/quaclappen1600-1612.pdf
Geprononceerd de 26 oktober 1611
50. Zitting 5.
Eeske Sieurts wed van Ulpianus Ulpii en het recht hebbende van Sioerd Sprong haar zoon, als erfg.
van de vs Ulpij zijn zoon. Impt CONTRA Mathijs van Muiden, vendrich van hopman
Johan van Esingha (Eisinga?) gd. … toen Van Muiden in 1603 onder soldij in Holland lag en hij
enige penningen nodig had, hem door de echtelieden zijn voorgeschoten….
HET HOFF cond de gedaagde de impt. te betalen 50 c.gld met schaden etc…

Geprononceerd de 26 oktober 1611.
33. Zitting 5.
Adriaan Jacobs schrijver van de hopman Wigle van Hania, als cessie hebbende van Matthijs van
Muiden, Fendrich van de hopman Johan van Esinge Impt. CONTRA
Jan van Leeuwen wonende op het Heerenveen, ged. …… over enige brieven van obligatie,
HET HOFF cond. de ged. om de impt. te betalen 130 g.gld met schaden en interessen.

Sententien gepronceerd op 31 januari zestienhonderd elf, ( 1611)
3. Zitting 1
Mathijss van Muijden hopman onder Johan van Eesinga, CONTRA Grietman Jan Aeuckes als
voorst. van Grietie zijn dochter .. in de winter in de stad Sloten in Garnizoen had gelegen….
gesolliciteert te echte…. verklaart de impt. niet ontvangbaar.

15 dec 1609.
157.
Mathijs van Suiden ?, hopman onder Johan van Eemingha, CONTRA Jan Auckes als vader en
voorstander van Grietke zijn dochter.

12 november 1610.
Mathijs van Muden, vendrich van de hopman Johan van Esters (?) CONTRA Mr. Douwe
Nijenhuis, het recht hebbende van Fonger Jelgers. In Factis.
14 nov 1610.
Steven Stevens voor hem en voor Claas Stevens zijn broeder. Req. CONTRA Steven Dirks en
Cornelis Willems voor haar en vanwege hun zusters; gecondemneerde en gerequireerden.
…. de gedane oppositie kosteloos en schadeloos af te doen…..

www.wiewaswie.nl
DTB Dopen met Jan van Esingha
Kind: Jan van Esingha
Geslacht Man
Vader : Abraham van Esingha
Moeder: Hyma van Esingha
Gebeurtenis: Doop
Datum: 13-05-1638
Gebeurtenisplaats: Breda

Kenmerken

NationaliteitGroningen
NaamJan van Eesinge
WoonplaatsLeeuwarden, Dokkum
CompagnieC22
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Friese Nassause Regiment - Sergeant
Officier van:1604
Officier totAFT 1621
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)35717
Blog-
Portret/State/Familiewapen-
Voorganger in C22Otto Magnus van Buttler

Andere kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins