Bernardus Alles Rommerda

Woonde te Leeuwarden.

Op 26-11-1647 werd Bernardus Rommerda schrijver van de compagnie van kapitein C. van Sytzama, als opvolger van A(lle) P(Bees) Rommerda.

Hij was schrijver in 1664.

(e-mail van Theo Terpstra dd 13-2-2024)
Op 20 mei 1653 verzoekt Bernardus Rommerda, dan ca. 20 jaar oud, gesterckt met dr Antonius Lamm, advocaat bij het Hof van Friesland, om tot zijn curator te benoemen Tacitus Ipkema rentmeester deser stadt en notaris publicus, om te sluiten de rekeninge van ontfangh ende uijtgave bij de burgemeester Jan Rogiers de Gavre.

(e-mail van Theo Terpstra dd 13-2-2024)
In de archieven van het historisch centrum Leeuwarden bevindt zich een autorisatieboek met daarin een akte van 7 februari (of 2 juli) 1679 waarvan de samenvatting luidt: Bartolomeus Loudewel, in leven Schriever, man van Hiltje Polmans, de bestemoeder van Bartoldus Rommerda, oud: 17 jaar en IJnsckjn Rommerda, oud: 8 jaar, nagelaten kinderen van de Lieutenant Bernardus Rommerda en Tettje Loudewel.
Curator: Johan Loudewel, clercq van de Staten van Friesland, oom van moederswegen.

(e-mail van Theo Terpstra dd 13-2-2024)
Op 23 januari 1664 wordt gewesen op de coper voor recht de koop door Lieuwe Sijbes Rommerda tot Zurich van sekere 7 pondemate maedlant gelegen aen 2 verscheiden stucken in gemelte dorpe, als vooreerst een stuck van 6 pondemate, hebbende d’gemene rijdwegh ten oosten, IJsbrand van Viersen ten zuiden en westen, en wijlen Sicke Haijes Gerlsma erfgenamen ten noorden ten naasten, beswaert me 1 floreen 7 stvrs in de algemene aenbrengh tot Zurich; ten tweeden 1 pondemate maedlant leggende in meergemelte dorpe in een stuck van 11 pondemate waeraf Henricus Domna, praedicant tot Leeuwarden d’verdere 10 pondemate toebehoort, beswaert d’selve 1 pondemate met 9 stvrs floreen renthe tot Wons. Alsoo gecocght van Barnardus Rommerda, schrijver van een compagie soldaten wonachtig binnen Leeuwarden de 6 pondematen int geheel voor 1.080 car.gls en de 1 pondemate voor 100 car.gls so te samen voor 1.180 car.gls.
(Proclamatieboeken Wonseradeel inventarisnummer 225 folio 10)

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamBernardus Alles Rommerda
WoonplaatsLeeuwarden
CompagnieC18
RangFriese Nassause Regiment - Schrijver
Officier van:1647
Officier tot1669
Vermeld bij:-
Gesneuveld-
(BK nr.)46819
Blog-
Portret/State/Familiewapen-

Andere schrijvers

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins