Johan Hendrick van Beilanus

Vaandrig in 1703, luitenant over een com. infanterie onder het regiment vd erfstadhouder van Friesland Prins van Oranje 1705.

Op 15-5-1708 werd I(ohan) H(endrik) Beilanus kapitein, als opvolger van C. Geursen.
Op 20-11-1766 werd W(ijnold) Meijerinck kapitein, als opvolger van I(ohan) H(endrik) van Beylanus.

archieven.nl
7-11 Stadhouderlijk archief: De archieven in het Koninklijk Huisarchief: Maria Louise
Brief, ingekomen van Ernest Wilhelm Wiedenbrugh, syndicus van het graafschap Bentheim, met verzoek de moordenaar van zijn zoon, kapitein Beilanus, die naar Ameland is gevlucht, aan de justitie over te dragen, 1713. Met een memorie waarin H. Acronius, advocaat bij het Hof van Friesland, advies geeft over deze zaak

vindplaats: begraven op het Westerkerkhof; nu Leeuwarder Bos
type: Grafstenen
bron: Grafschriften Leeuwarden
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 3994
Hier onder dese serk rust de godt vrughtige en seer deughryke de … Goyaena Geertruda van Beilanus gesturven den 12 iuny 1721

… Iohan Hendrick van Beilanus Luytenant collonel en captein van een compagnie invanterye ten dienste van de …oudt 83 7/12 iaaren gesturven den 7 7ber anno 1766 en leit alhier be graven.

En … Petronella van Beilanus gebn Steenwyck, huisvrouwe van de h… I: H: van Beilanus, luynt coel en dienste van den h… gesturven den 7 november 1756 oudt 77 Iaaren en leit alhier begraven.

Familiewapen Beilanus
(CBG familiewapens)

Kenmerken

NationaliteitONBEKEND
NaamJohan Hendrick van Beilanus
Woonplaats-
CompagnieC42
RangFriese Nassause Regiment - Luitenant-Kolonel
Officier van:1708
Officier tot1766
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)39444
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenGrafsteen
Familiewapen
Voorganger in C42C. Geursen
Opvolger in C42Wijnold Meyerinck

Andere luitenant-kolonels

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins