Willem Frederik van Nassau-Dietz

LET OP: had in database als volgorde nr. 30, nu 7 geworden door portret uit Westfries museum.

Gloria Parendi.
Dagboeken van Willem Frederik, stadhouder van Friesland, Groningen en Drenthe
1643-1649, 1651-1654.
Uitgegeven door het Ned. Hist. Genootschap, 1995.

Liefde in opdracht.
Het hofleven van Willem Frederik van Nassau.
Luuc Kooijmans, uitgeverij: Bert Bakker, 2000.

Portret van Willem Frederik van Nassau-Dietz (1613-1664).
Serie van 18 portretten van stafofficieren van het Friese Regiment.
Geschilderd door omgeving Wybrand de Geest, 1635-1645.

Zie portret van hem uit de Leeuwardenreeks.

Zie (ovaal) portret van hem uit ong. 1670-1713, toegeschreven aan Lancelot Volders.
eigendom: Stichting Historische Verzamelingen van het Huis Oranje-Nassau, The Hague
https://rkd.nl/nl/explore/images/176143

In collectie Fries Museum het wapenbord met het grote blazoen van stadhouder Willem Frederik van Nassau-Dietz.
https://collectie.friesmuseum.nl/?diw-id=tresoar_friesmuseum_S08901

Jan van Teylingen, Portretten van kapiteins, gerepartitieerd op het Noorderkwartier
Serie betreft 55 officiersportretten uit ca 1640-1650: 27 keer een kapitein en 28 van Graven van Nassaus.
nummer rechtsboven: 7
Datering: ca. 1640-1650 (1640 – 1650), volgens opgave museum
buste van man, bovenzijde harnas, witte kraag, oranje sjerp, ‘7’, achterzijde
paneel ‘Wilhelmus Fredericus Com: Nassoviae Gub: Frisiae’

KOPIE NAAR W. DE GEEST.IN RECHTERBOVENHOEK NUMMER: 7.LANG BLOND HAAR MET PONY, SNOR, WITTE KRAAG MET KANTEN RANDJE,HARNAS, SJERP OVER RECHTERSCHOUDER.

Portret van Willem Frederik van Nassau-Dietz.
Geschilderd door Pieter Nason, 1662.
(Mauritshuis)

Zijn wapen zit in Museum Hindelopen, voormalig stadhuis en rechthuis.

1631-1644 Ritmeester
1639 genoemd bij de TAUX.
1640-1664 Kapitein-generaal

Hij werd op op 22-7-1625 benoemd (op 12 jarige leeftijd?) tot kapitein van een compagnie Zwiters, als opvolger van de Heer Rhijn Graaf.

In 1628 stond zijn compagnie op repartitie van Friesland
http://www.mpaginae.nl/At/compagnieschrijvers.htm
Lijst met schrijvers van alle compagnieën op repartitie van Friesland, 1628

Op 13-1-1645 werd Johan Maurits graaf van Nassau kapitein, als opvolger van Willem Frederik graaf van Nassau (C & I)

In 1664 werd de Prinsentuin te Leeuwarden aangelegd, zie gedenksteen.

Zie portret van hem als 35e landsommandeur van de Duitse Orde.
ANº 1664 stierf sijn furstelijk doorlugtigheijt / heer Wilhelm Frederik, prince van Nassau, en / was den 35 Lantcomm van Balije v Utrecht
toegeschreven aan Cornelis Jonson van Ceulen (I)
Op jonge leeftijd in dienst van het Staatse leger; in 1640, nadat zijn oudere broer Hendrik Casimir is gesneuveld, wordt hij stadhouder van Friesland;
zijn neef Frederik Hendrik van Oranje, die ernaar streeft stadhouder van alle gewesten te worden, krijgt Groningen en Drenthe.
Wanneer diens zoon Willem II in 1650 overlijdt, wordt Willem Frederik alsnog ook stadhouder van deze twee provincies.
In die tijd neemt zjn aanzien toe, ook door het huwelijk met zijn verre nicht, Albertine Agnes van Oranje, dochter van Frederik Hendrik. Keizer Ferdinand III verheft hem tot rijksvorst.
Hij overlijdt als bij het controleren van zijn pistolen een kogel hem in het gezicht treft. Een bron van informatie is het persoonlijke dagboek dat Willem Frederik jarenlang heeft bijgehouden.
https://rkd.nl/explore/images/14411
(zie ook: https://www.wikiwand.com/nl/Ridderlijke_Duitsche_Orde,_Balije_van_Utrecht#/De_landcommandeurs_sinds_1620)

Portret van Willem Frederik van Nassau-Dietz (1613-1664).
Geschilderd door Wybrand de Geest, 1633-1655.
Museum im Schloss Elisabethenburg, Meiningen.
(www.rkd.nl)

Portret van Willem Frederik van Nassau-Dietz (1613-1664).
Geschilderd door Wybrand de Geest, 1633-1655, (ong. 1634)
Kasteel Amerongen
(foto: Supersneuper)
—–[dezelfde als hieronder]—-
Portret van Willem Frederik van Nassau-Dietz (1613-1664).
Geschilderd door Wybrand de Geest, 1633-1655.
Particulier bezit.
(www.rkd.nl)

Portret van Willem Frederik van Nassau-Dietz.
(Friese Regimentreeks)


Portret van Willem Frederik van Nassau-Dietz (1613-1664).
(Leeuwardenreeks)


Portret van Willem Frederik van Nassau-Dietz.
Geschilderd door Pieter Nason, 1662.
(Mauritshuis)


Gedenksteen bij de Prinsentuin te Leeuwarden.
In 1664 aangelegd als dank voor Willem Frederik van Nassau-Dietz.


Portret van Willem Frederik van Nassau-Dietz als 35e Landscommandeur van de Duitse Orde (Balije van Utrecht).
(afbeelding: RKD.nl)


Portret van Willem Frederik van Nassau-Dietz (1613-1664).
(Westfries Museum, Hoorn)


Ovaal portret van Willem Frederik van Nassau-Dietz, uit ong. 1670-1713, toegeschreven aan Lancelot Volders.
eigendom: Stichting Historische Verzamelingen van het Huis Oranje-Nassau, The Hague
https://rkd.nl/nl/explore/images/176143


Portret van Willem Frederik van Nassau-Dietz (1613-1664).
Geschilderd door Wybrand de Geest, 1633-1655.
Museum im Schloss Elisabethenburg, Meiningen.
(www.rkd.nl)


Portret van Willem Frederik van Nassau-Dietz (1613-1664).
Geschilderd door Wybrand de Geest, 1633-1655.
Kasteel Amerongen
(foto: Supersneuper)


Portret van Willem Frederik van Nassau-Dietz (1613-1664).
Geschilderd door Wybrand de Geest, 1633-1655.
Particulier bezit.
(www.rkd.nl)


Gloria Parendi.
Dagboeken van Willem Frederik, stadhouder van Friesland, Groningen en Drenthe
1643-1649, 1651-1654.
Uitgegeven door het Ned. Hist. Genootschap, 1995.

Liefde in opdracht.
Het hofleven van Willem Frederik van Nassau.
Luuc Kooijmans, uitgeverij: Bert Bakker, 2000.

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamWillem Frederik van Nassau-Dietz
WoonplaatsLeeuwarden, Stadhouderlijk Hof
CompagnieHOOGDUITS 3
RangFriese Nassause Regiment - Kapitein-Generaal
Friese Nassause Regiment - kapiteins
Friese Nassause Regiment - Ritmeesters
Officier van:1625 en 1645
Officier tot1645 tot 1664
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)33958
Blog-
Portret/State/Familiewapen
AfbeeldingenWapensteen
Boeken/artikelen
Boeken/artikelen
State
Voorganger in HOOGDUITS 3Johan Conrad von Salm-Dhaun
Opvolger in HOOGDUITS 3Johan Maurits van Nassau-Siegen

Andere kapitein-generaals

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins