Douwe Aylva van Loo

Woonde te Jellum, Mammema State.

Op 4-2-1658 werd hij kapitein, als opvolger van wijlen A(rent Arents) van Loo (AAB: Oom van Douwe)
Op 19-8-1658 werd hij als kapitein opgevolgd door A(rnold) van Vierssen.
Op 19-8-1658 werd hij ritmeester als opvolger van J(ohannes) Nauta van Hesens.
Op 25-3-1659 werd Dominicus van Sixma luitenant in de compagnie van ritmeester Douwe van Loo, ipv Jr. I. Hay.
Op 11-8-1660 werd Feio van Heemstra luitenant in de compagnie van Z.D.A. (AAB: Douwe Aylva) van Loo, ipv D. Sixma.
Op 20-7-1661 werd hij als ritmeester opgevolgd door Jr. Douwe van Grovestins.

In 1660 werd hij grietman van Baarderadeel.

Zie leedbrief van George van Glins van aug. 1665.
Woonde toen te [Jellum].
vidit – De Heere Douwe Aylva van Loo met sijn huisvrou, tot Jellum
http://www.mpaginae.nl/Glins/rouw.htm

Mammema State te Jellum (J. Stellingwerf, 1723)

Kenmerken

NaamDouwe Aylva van Loo
WoonplaatsJellum, Mammema State
CompagnieRITMEESTERS 3
C26
FunctieFriese Nassause Regiment - kapiteins
Friese Nassause Regiment - Ritmeesters
NationaliteitFriesland
Officier van:1658 en 1658
Officier tot1661 en 1658
Vermeld bij:-
Gesneuveld-
(BK nr.)22363
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenState
Familiewapen
Voorganger in RITMEESTERS 3Johannes Nauta van Hesens
Opvolger in RITMEESTERS 3Douwe Sirtema van Grovestins