Gysbert Arentsma van Walrich

Woonde op Fockensstate te Beetsterzwaag.

Op 12-1-1667 werd Gijsbert Aernsma van Walrich vaandrig in de compagnie van kapitein Walrich, als opvolger van S. van Hemmema.
Op 14-6-1667 werd Arent Jan van Loo vaandrig in de compagnie van kapitein Guardes, als opvolger van G.A. van Walrich.

Kapitein geworden <1672. AAB: O.b.v. schrijver Dirk van Velsen blijkt dat hij bij de stamreeks van kapitein (Arent) Furmerius hoort. Op 3-5-1672 werd Martinus van Wijckel vaandrig in de compagnie van kapitein G.A. van Walrich, als opvolger van F.H. van Donia. Op 17-2-1693 werd N. Brouwer vaandrig in de compagnie van kapitein N. du Preaux, als opvolger van L. Aitzema van Walrich. (AAB: dit moet ws Gysbert Arentsma van Walrich zijn?) Op 17(27)-11-1695 werd Jr. Arentsma de Walrich vaandrig in de compagnie van kapitein Walrich, als opvolger van J.A. Coenders. Op 27-11-695 werd Oeldrich Popma vaandrig in de compagnie van kapitein Walrich, als opvolger van Jr. A. de Walrich. Op 14-8-1700 werd C.H. graaf van Witgenstein kapitein, als opvolger van N. (Gysbert Arentsma?) Walrich. In 1672 staat Gysbert Arnsma van Walrich vermeld op de lijst van compagnie ter repartitie van Friesland (Resoluties Staten van Holland), als kapitein in garnizoen te Maastricht. In 1679-1680 was Gijsbert Arentsma van Walrich commandeur van de Bellingwolderschans. Op 29-4-1680 werd Albert Jelgersma luitenant in de compangie van kapitein Gysbert? Walrich, als opvolger van M. van Wijckel. Gijsbertus Arentsma van Walrich, luitenant-kolonel in het regiment van Aylva sedert 1682, was in 1688 benoemd tot commandeur der Bellingwolderschans. Krachtens eene resolutie der Staten van Friesland van 25 April 1691 behield hij levenslang het tractement van luitenant-kolonel. Op 25-4-1692 werd Jr. Thilo van Toevan luitenant in de compagnie van kapitein Gysbert? Walrich, als opvolger van C. Theben. Op 17-6-1696 werd Tittus van Eusum luitenant in de compagnie van kapitein Gysbert? Walrich, als opvolger van Jr. A. de Walrich. Raad van State: Commmissieboeken, Naam: Gijsbert Aerntsma van Walrick Periode: 1586 - 1792 Naam Gijsbert Aerntsma van Walrick Functie - Datum - [caption id="attachment_12507" align="alignnone" width="611"] Beetsterzwaag op de Schotanusatlas uit 1718
Links naast de kerk Fockens State.[/caption]

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamGysbert Arentsma van Walrich
Woonplaats-
CompagnieC42
RangCommandeur
Friese Nassause Regiment - kapiteins
Friese Nassause Regiment - Luitenant-Kolonel
Officier van:1667?
Officier tot1700
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)33456
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenState
Voorganger in C42Johan van Coenders
Opvolger in C42Karel Hendrik graaf von Sayn-Wittgenstein

Andere luitenant-kolonels

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins