Frans van Eminga

Woonde op Sythiema State te Hallum.
(bron: http://www.stinseninfriesland.nl/SythiemaStateHallum.htm)

http://www.simonwierstra.nl/EMINGA.htm
Bij ondertrouw in 1673 was hij vaandrig.
T313-201: processtukken van de zaak van Frans van Eminga als erfgenaam van Haring Sythiema tegen o.a. Perck van Rinia (1680).
Hij woonde met zijn vrouw op Sythiemastate te Hallum en testeerde daar in 1694 (EEE 5-463).

Op 26-5-1671 werd Frans van Eminga vaandrig in de compagnie van de Guarde van de Here Stadhouder, geen voorganger genoemd.
Op 10-11-1671 werd Gerloff Revers cornet in de compagnie van ritmeester (Frans? van) Eminga, als opvolger van B. van Vierssen.

Zerk van zijn vrouw te Hallum, waarop:
Den 18 july 1675 is in den heere gerust d… .oog…d…l. eerbare .rouw… Frouck Sussanna van Sythiema d’huisvrou van de hoog ed: welgeb: heer Frans van Eeminga out 18 jaeren

Zie leedbrief van Hector Gerbrandus van Albada, 14-1-1680.
Woonde toen tot Hallum
De heer Fransciscus[!] van Eminga met sijn Hoogh Ed. huysvrou
http://www.mpaginae.nl/MurBak/leedbrieven.htm

Zie leedbrief overlijden James Murray 5 juli 1684
Woonplaats: []
Joncker Frans van Eminga, en ’t huisgesin
http://www.mpaginae.nl/MurBak/leedbrieven.htm

Sythiema State te Hallum in Ferwerderadeel, tegens ’t zuidwesten te zien.
Tekening door J. Stellingwerf, 1723
(Fries Museum)

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamFrans van Eminga
WoonplaatsHallum, Sythiema State
CompagnieONBEKEND 1600-1700
RangFriese Nassause Regiment - Cornet
Friese Nassause Regiment - Vaandrigs
Officier van:1671
Officier tot<1694
Vermeld bij:-
Gesneuveld-
(BK nr.)36367
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenGrafsteen
State
Familiewapen

Andere vaandrigs

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins