Ruurd Carel van Cammingha

Woonde op Wiarda State te Goutum, van 1770-1793.

Op 21-6-1759 werd R(uurd) Camminga kapitein, als opvolger van De Cornaaird.
Op 29-9-1772 werd I(an) P(ieter) Breidenbach kapitein, als opvolger van R(uurd) van Cammminga.

Portret van hem door Andries Warmoes
(Fries Museum)
https://collectie.friesmuseum.nl/?diw-id=tresoar_friesmuseum_S07767

Leeuw met in de voorpoten een schild met wapens van Cammingha en Selis de Fanson
https://collectie.friesmuseum.nl/?diw-id=tresoar_friesmuseum_B00285A

archieven.nl
1747 Cammingha II, o.a. te Leeuwarden en Goutum (aanvulling), 1304-1881
Kwitantie van den ontvangen Generaal der losse renten der provincie Friesland te Leeuwarden ten bedrage van 1500 caroly guldens, betaald door Ruurd van Camminga, als kapitein (getuceedeerd in plaats van den majoor Courmiaud, voor taux of aequiralent
Datering: 19 juni 1759

In 1791 was hij getuige bij het dopen van Susanna Barbara van Asbeck.

Rouwbord te Goutum:
vindplaats: rouwbord in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Goutum
boeknummer: 2150
Camminga Roorda
Wytsma Bawama
Sternsee Pafferoede
Herema van Baarda Haarsma (?)

Buren …
De hoog welgeboren heer jr. Ruurd Carel baron van Cammingha oud overste luitenant int regiment Oranje-Friesland infa ten dienste deeze staat etc. etc. etc. oud 72 jaar 10 maand obiit de 25 juny 1793
MDCCL XXXXIII obiit die XXV iuny

Portret van Ruurd Carel van Cammingha (1721-1793), door Andries Warmoes
(Fries Museum)


Wiarda State te Goutum. Getekend door Carel Frederik Bendorp, naar een tekening van Jan Bulthuis, circa 1790.


Rouwbord van Ruurd Carel van Cammingha (1721-1793), aanwezig in kerk Wirdum.

Leeuw met in de voorpoten een schild met wapens van Cammingha en Selis de Fanson
(Fries Museum)

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamRuurd Carel van Cammingha
WoonplaatsGoutum, Wiarda State
CompagnieC103
RangFriese Nassause Regiment - Luitenant-Kolonel
Officier van:1759
Officier tot1772
Vermeld bij:-
Gesneuveld-
(BK nr.)14847
Blog-
Portret/State/Familiewapen
AfbeeldingenState
Rouwbord
Familiewapen
Overige
Voorganger in C103Johannis Stephanus Cournuandt
Opvolger in C103Jan Pieter Breidenbach

Andere luitenant-kolonels

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins