Wierd Ages

Woonde te Arum (1674).

LET OP: geen familie van de adellijke Wiarda’s!
Deze naam komt van de voornaam Wierd, dus Wiarda.

http://www.simonwierstra.nl/WIARDA.htm
Volgens GJB 2004-128 waren zijn ouders Agge Wierds en Trijntje Saekles en volgens GJB 2004-136 waren zijn grootouders Wierd Agges en Rixt Jelles.
Wierd was dorprechter te Arum.
In 1666 is Wierd executeur van Wonseradeel

Genealogysk Jierboek 2014:
Op 21 augustus 1674 bekent Wierd Ages, executeur over Wonseradeel, schrijver van een compagnie te voet tot Arum, man en voogt over Trijntie Wijntiens echte huijsvrouw voor haer in desen de rato caverende, schuldig te wesen aen Sipcke Freercx, woonachtig tot Witmaersum, de soma van 600 car.gls. De obligatie wordt op 9 mei 1676 in de hypotheekboeken van Wonseradeel geregistreerd en op 19 juni 1680 geroijeerd.

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamWierd Ages
WoonplaatsArum
CompagnieONBEKEND
RangFriese Nassause Regiment - Schrijver
Officier van:<1674
Officier tot>1674
Vermeld bij:-
Gesneuveld-
(BK nr.)37904
Blog-
Portret/State/Familiewapen-
Opvolger in ONBEKENDJan VII van Nassau-Siegen

Andere schrijvers

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins