Feddrick van Fynia

Majoor geweldige van het regiment van Overste Georg van Liauckema, in dienst van de koning van Spanje.

Afkomstig van Achlum?
Daar was een Finia State.

In het Fries Museum is een gebrandschilderd raam afkomstig uit Deersum, met het Finia/Fijnia wapen.
vindplaats: Fries Museum
type: Gebrandschilderde ramen
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Deersum
boeknummer: 9921
Tuentie Dierks Fijnia de huisvrouw van Jacob Pijters Anno 1736

Familiewapen van Feddrick Fijnia en zijn vrouw Maycke van Cronenburg
Conscriptio Exulum Frisiae (1580-1587)

Kenmerken

NaamFeddrick van Fynia
WoonplaatsAchlum?
CompagnieSPAANSE COMPAGNIE 13
FunctieSpaans Regiment
NationaliteitFriesland
Officier van:<1580
Officier tot?
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)41146
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenFamiliewapen