Foppe Sirtema van Grovestins

-kapitein, majoor

Hij woonde met zijn vrouw op Grovestins te Engelum.

Op 4-7-1625 werd hij vaandrig in de compagnie van Hettinga, waarbij hij D. van Hettinga opvolgde.
Liep in 1633 als kapitein mee in de rouwstoet van Ernst Casimir.
Op 29-7-1637 werd zijn broer Oene van Grovestins luitenant in de compagnie van Foppe van Grovestins, die toen Arent van Loo opvolgde.
Schilderij van hem door Wybrand de Geest in reeks van 18 officiers collectie Van Sminia.
Hij wordt op 7-4-1646 de 4e majoor van het 2e Regiment Infanterie en wordt in 1658 opgevolgd door Jarich van Herema.
Op 17-1-1646 werd Dirck Scheltinga luitenant in de compagnie van kapitein F(oppe) van Grovestins, toen hij T. van Sixma opvolgde.

Op 8-5-1645 werd Fecke Eysma vaandrig in de compagnie van F(oppe) van Grovestins, waarbij hij T.C. Tjaertsma opvolgde.
Op 9-3-1649 werd Idzard toe Grovestins vaandrig in de compagnie van majoor F(oppe) toe Grovestins, waarbij hij Fecke Eysma opvolgde.

In 1642 worden voor het gastmaal na het overlijden van Jarich van Liauckema uitgenodigd Foppe van Grovestins en zijn vrouw Anna Hebrich d’Asschenberg, wonende op Grovestins te Engelum.
Op 17-1-1646 werd Dirck Scheltinga luitenant in de compagnie van kapitein F(oppe) van Grovestins, toen hij T(jalling) van Sixma opvolgde.
Op 7-4-1646 registratie te ’s Gravenhage voor de Commissieboeken vd Raad van State als Sergeant Majoor in het Regiment Schwartenburgh, met als voorganger Adriaen Slijp.
Op 17-4-1654 registratie te ’s Gravenhage voor de Commissieboeken vd Raad van State als Kapitein, als voorganger toen Duco Hittinga.
In 1646, 1648-1649, 1650-1651, 1651-1652 lidmaat te Engelum.
In 1652 was hij majoor.
Op 22-5-1658 wordt zijn compagnie opgevolgd door kapitein L(aes) van Grovestins, zijn zoon.

In het Fries Scheepvaart Museum wort een harnas+helm bewaard, welke vermoedelijk van zijn compagnie zijn geweest (bron: Onderzoek J. Punt)

Op de grafsteen in de kerk van Engelum voor Foppe en Anna 8 kwartieren van zijn en haar overgrootouders.
Voor hem Grovestins-Unama, Camminga-Walta, Iongma-Laukama en Aylva-Camminga.
Zijn overgrootouders waren Idzart van Grovestins x Tjets van Oenema, Frans van Cammingha x Jouck van Walta, Doecke van Walta/Jongema x Tryn van Liauckema en Frans van Aylva x Tjemck van Cammingha.
Zie ook Grafschriften IV-92.

Portret van Foppe Sirtema van Grovestins.
(Regimentserie)

Omgeving van Engelum op de Schotanusatlas uit 1718
Rechts van het dorp Grovestins State, ‘al eer Sirtema’

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamFoppe Sirtema van Grovestins
WoonplaatsEngelum, Grovestins
CompagnieC36
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Friese Nassause Regiment - Majoor
Officier van:1633
Officier tot1658
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)33934
Blog-
Portret/State/Familiewapen
AfbeeldingenFamiliewapen
State
Opvolger in C36Laes van Grovestins

Andere majoors

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins