Onbekende officier (04)

zie portret van een onbekende officier.
Geschilderd door Juriaen Jacobsz, mogelijk in 1667.

Mogelijk is dit portret afkomstig uit de zgn. Hans Willem van Aylva portrettenserie, omdat het in 1667 is geschilderd.

Uit Leeuwarder Courant van 24 november 1951 [verwijzend naar een dagboek van E.M. van Burmania] [oktober 1760]
‘Laes van Grovestins was majoor van een regiment te voet onder kolonel Hans Willem van Aylva. Deze wilde portretten zien van al zijn officieren.
En bloc werd nu ‘aanbesteed’ aan de schilder Jurrien Jacobsen te Leeuwarden om de conterfeitsels te maken van alle relevante krijgslieden. Voor ieder portret zou de schilder 20 zilveren dukaten krijgen.
Jurriaen Jacobsen aan de slag. Ook voor Laes, die samen met zijn vrouw op een keer ’t atelier bezocht en te spreken was over de gelijkenis. Voor het af was overleed de majoor echter en zijn weduwe wilde het niet meer hebben. De schilder wordt als hij zijn geld komt halen doorverwezen naar kolonel Aylva die de portretten zo graag wilde.
De zaak wordt voor het Hof gebracht en de rechters stellen de schilder in het gelijk. Titia van Goslinga [de weduwe, P B] wordt bij sententie van 27 oktober 1670 ‘geordonneert ’t Conterfeitsel te laten afhalen en voorts voor de const en arbeid van dien te betalen twintig zilveren ducatons.’

https://rkd.nl/nl/explore/images/117468
Objectcategorie schilderij Drager/materiaal doek, olieverf
Vorm/maten staande rechthoek 114.5 x 92 cm
Signatuur/opschrift: gesigneerd linksonder: J Jacobs fec
signature hardly readable, dated 1657 or 1667; in 2004 not visible (anymore)
Huidige toeschrijving Juriaen Jacobsz

Portret van een onbekende officier.
Geschilderd door Juriaen Jacobsz, mogelijk in 1667.
https://rkd.nl/nl/explore/images/117468
Objectcategorie schilderij Drager/materiaal

Kenmerken

NationaliteitONBEKEND
NaamOnbekende officier (04)
Woonplaats-
CompagnieONBEKEND 1600-1700
RangOfficiers
Officier van:<1667
Officier tot>1667
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)-
Blog-
Portret/State/Familiewapen
AfbeeldingenGeen overige afbeeldingen beschikbaar

Andere onbekende officier

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins