Hotze Scheltes van Aysma

Woonde te Schettens op Osinga State.
Was kapitein van een comp. hoogduitse soldaten in het regiment van Solms.
Hij trouwde op dezelfde dag als zijn zus Lolck !

Hij (een H. Aysma) werd kapitein op 23-11-1652, als opvolger van Seerp van Ockema.
Hij kreeg in 1654 consent voor de (ver) koop van een woning te Leeuwarden, was toen kapitein.
Was in 1660 bij dopen van Melle, kapitein en ook in 1663 bij het dopen van Melle Wigbolt.
In 1664 was kapitein Horatius van Aytsma, ‘wonend op zijn huis Scettingh in Vrieslandt’, voogd over Anna Ida Spruijt.
In 1664 staat hij als kapitein vermeld in lijst van 62 Friese compagnieen in boek Chr. Schotanus.
Op 15-12-1664 was hij aanwezig bij de lijkstatie van stadhouder Willem Frederik van Nassau-Dietz, als kapitein droeg hij de kist.

Op 22-4-1670 werd Douwe Hoitema luitenant in de compagnie van kapitein H. van Aysma, als opvolger van N. Rucker.
Op 23 febr. 1671 benoemd tot sergeant-majoor in het Regiment Nationalen van Stecke;
19 juli 1672: onderzoek gelast naar de rol van Hotze van Aysma en luitenant-kolonel Edzard van Douma bij de overgave van Deventer;
23 febr. 1674: benoemd tot luitenant-kolonel loco Johan Edzard van Douma; (of 23-5 volgens JP).
25 febr. 1675: in plaats van wijlen Hotze van Aysma wordt Johan van Velsen aangesteld tot zijn opvolger.
Hotze zal dus wel in de loop van 1674 zijn overleden.’
Op 26-2-1675 werd hij als luit-kol opgevolgd door kapitein L. Scheltinga (bron: M. Engels).

Osinga State in Schettens (J. Stellingwerf, 1722, Fries Museum, PTA404-009)

Kapiteins dragen de kist bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

Kenmerken

NaamHotze Scheltes van Aysma
WoonplaatsSchettens, Osinga State
CompagnieC30
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Friese Nassause Regiment - Luitenant-Kolonel
NationaliteitFriesland
Officier van:1652
Officier tot1674
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)10682
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenState
Familiewapen
Overige
Voorganger in C30Seerp van Ockema
Opvolger in C30Livius L. van Scheltinga

Andere luitenant-kolonels

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins