Philip Ernst Vegelin van Claerbergen

Was berooid, maar geletterd edelman, de Palts in Duitsland ontvlucht.
Deze streek had erg te lijden van de 30-jarige oorlog.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Philip_Ernst_Vegilin_van_Claerbergen_(1613-1693)
Hij bewoonde met zijn gezin in Leeuwarden onder andere het Eysingahuis aan de Turfmarkt en het Sirksmahuis. In de tijd dat hij drost was, vanaf 1661, woonde hij tevens op het kasteel van de baronie Liesveld waar zijn jongste zoon geboren werd. Met zijn tweede echtgenote kocht hij in 1663 een huis buiten de stad in het Vierhuis aan de Dokkumer Ee, dat de kinderen na het overlijden van Josina verkochten.

*Vegelin van Claerbergen, Ph.P. [C & I] 8 Jan. 1658

Hij was hofmeester van 1657-1686 van de Friese stadhouder.
Ambtsperiode/ambtsuitoefening: was raad en hofmeester.
Andere functies: secretaris van Willem Frederik 1641-1664 (zie hierna), edelman aan het hof van de keurvorst van de Palts, drost van Liesveld, kapitein van een compagnie Fransen ter repartitie van Friesland.

In 1664 staat hij als kapitein vermeld in lijst van 62 Friese compagnieen in boek Chr. Schotanus.
Op 15-12-1664 was hij aanwezig bij de lijkstatie van stadhouder Frederik Hendrik van Nassau-Dietz.
Op 22-12-1666 werd A. Lintelo kapitein, als opvolger van P(hilip).E(rnst) Vegelin (van Claerbergen)
Op 22-12-1666 werd F(ilip) E(rnst) Vegelin kapitein, als opvolger van I. Murray.
Op 15-4-1687 werd F(rederick) Vegelin van Claerbergen kapitein, als opvolger van P(hilip) E(rnst) Vegelin van Claerbergen.

LET OP, onderstaande personen nog NIET kunnen plaatsen.
*Vegelin van Claerbergen, E. i.p.v. E.P.F. Vegelin van Claerbergen 23 Mrt. 1672

Hij kocht voor zijn zoon Hessel in 1679 Herema State te Joure.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Philip_Ernst_Vegilin_van_Claerbergen_(1613-1693)
Hij had zelf de genodigdenlijst voor de rouwdienst opgesteld en de uitvaart tot in detail geregeld.

was een edelman afkomstig uit de Palts in Duitsland. Vanaf 1641 was hij secretaris, raad en hofmeester aan het Friese stadhouderlijke hof (1641-1664), edelman aan het hof van de keurvorst van de Palts, drost van Liesveld, en in 1658 kapitein van een compagnie Fransen ter repartitie van Friesland.[1]

Philip Ernst Vegelin van Claerbergen bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.


Portret van een krijgsoverste. Ten halve lijve, staande voor een rotswand, in de rechterhand een strijdhamer.
Geschilderd door Nicolaas Wieringa in 1668.
Aangekocht in febr. 1896 door het Rijksmuseum.
Volgens onderzoek van Marlies Stoter zou dit Philip Ernst Vegelin van Claerbergen kunnen zijn.

Afbeelding van kasteel Liesveld, 1733.

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamPhilip Ernst Vegelin van Claerbergen
WoonplaatsLeeuwarden, Eysingahuis en Siercksmahuis / Kasteel Liesveld
CompagnieFRANS 4
C49
C116
HOFMEESTERS
RangFrans Regiment - kapitein
Friese Nassause Regiment - kapiteins
Hofmeester
Officier van:1658 en 1666 en 1657
Officier tot1666 en 1687 en 1686
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)11158
Blog-
Portret/State/Familiewapen
AfbeeldingenFamiliewapen
Kastelen

Andere kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins