Robert Henderson

Ouders niet niet 100% zeker.

Diende in het Schots-Nederlandse regiment van 1594-1607
Was bij Slag bij Nieuwpoort in 1600.
https://www.st-andrews.ac.uk/history/ssne/item.php?id=4975

https://www.st-andrews.ac.uk/history/ssne/item.php?id=4975
Sir Robert Henderson of Fengask joined Dutch service in 1594 and was one of three brothers to serve there. Robert was the second son of James Henderson of Fordell, and Jean, daughter of William 10th Baron of Tulliebardine. His first brother, Sir John, married into both the Balfour of Burleigh and the Halkett of Pitfiranne families (both of which had strong connections to the Brigade and to the second regiment in particular, see Sir John Halkett [SSNE 7966], for instance). His younger brothers Sir Francis [SSNE 8024] was employed in the Scots Brigade, and Sir Francis succeeded command of Sir Robert’s regiment on his death. Sir Robert had another brother, Sir James Henderson, and this may be the same man as Lieutenant-Colonel James Henderson [SSNE 5008]. Sir Robert married Anna Kirkpatrick [SSNE 8023], and her petitions as a widow are recorded in her entry.

https://www.brabantserfgoed.nl/page/12426/robert-henderson-van-tunnegask
Robert Henderson, de eerste van drie broers die zich onderscheidden in dienst van de Republiek blonk uit in dapperheid tijdens het Beleg van Bergen op Zoom in 1622.
Over zijn leven is weinig bekend. Hij diende in de Schotse brigade van het Staatse leger tijdens de Tachtigjarige Oorlog. In 1599 nam hij de compagnie van kolonel Murray over. Kort na de formatie van Lord Buccleuch’s regiment werd ook zijn compagnie toegevoegd aan dit regiment. In 1612 volgde hij Lord Buccleuch op als regiments-commandant.
In 1613 was Robert Henderson, samen met de gouvernante van Anna Bax, getuige bij de doop van Marcel Robert Balfour, zoon van kapitein David Balfour en Anna Bax, dochter van Paulus Bax, gouverneur van Bergen op Zoom.
Tijdens de belegering van Bergen op Zoom door Spinola in 1622 werden Henderson en zijn troepen door prins Maurits ter versterking naar de stad gezonden. De kolonel sneuvelde bij een uitval, waarbij hij 3000 tot 4000 man aanvoerde, waaronder Fransen en Hollanders met de Schotten en Engelsen in de voorhoede. Een gevecht dat de hele nacht tot en met de volgende morgen had geduurd.
Over zijn heldendaden werd het volgende geschreven:
‘… den Colonnel Henderson … treedt voor aen ´t hoot van de trouppe, ende springt op de borst-weiringe van de Halve-mane, ghelijck een Leeuw de welcke in Leeuwen verandert alle die hem volghen, Want daer en is niet so crachtich als ´t exempel het welcke de voncken van ´t hemelsche vier treckt uijt het herte des menschen, even ghelijck een vier-slagh uijt een keij-steene doet: ´t gene den Heere Henderson wel verstaende, oock wel practiseerde ende int werck stelde, want gequest zijnde door een Musquet-kogel (die hem de pijpe in zijn dije dede scheuren ende morselen, soo dat hij niet langer en conde staen, maer met alle zijne wapenen over rug neder stortede, waer over zijn volck geheel bedroeft zijnde, riepen: Eijlaes! ons Colonnel, ons Colonnel is doot!) antwoorde om haer te animeren, ende riep met luijder stemmen: Ick en ben, ‘k en ben, ick en ben niet doot, val aen, val aen, valter op aen. Woorden voorwaer weerdich voor een van de braefste Soldaten die de aerde oijt hebben betreden. een tweeden Pompejus, de welcke wenschte zijne Victorien niet eer te eijndighen als op de cant van zijn graf.

https://rkd.nl/nl/explore/images/38686
Naam Henderson of Tunnegask, Robert VoorlettersR. GeslachtM OverledenDen Haag 1622-08-16
Overlijdensdatum: [na]
FunctieSir. In 1599 benoemd tot kapitein over een compagnie van de Schotse brigade van het Staatse leger; in 1603 aangesteld tot luitenant-kolonel van het regiment Schotten en in 1614 tot kolonel over dit regiment. Dodelijk gewond tijdens het Beleg van Bergen op Zoom, 1622. Begraven in de Grote Kerk te Den Haag. Gehuwd met
Anna Kirkpatrick

Portret van Robert Henderson (1544-1622).
(Leeuwardenreeks)

Kenmerken

NationaliteitSchotland
NaamRobert Henderson
Woonplaats-
CompagnieONBEKEND 1500-1600
RangOfficiers
Officier van:1594
Officier tot1607
Vermeld bij:
GesneuveldJa
(BK nr.)40944
Blog-
Portret/State/Familiewapen
AfbeeldingenGeen overige afbeeldingen beschikbaar
Opvolger in ONBEKEND 1500-1600Adolph Meyerink

Andere kolonels

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins