Jan van Rijswijck

Ook: Johan van Rijswijck.
Kommandant te Zwolle.

Havezathe Lindenhorst te Vollenhove, ca. 1965.
(afbeelding: Beeldbank Vollenhove)

-was tot 1628 sergeant-majoor van het NH regiment (Ten Raa, deel IV, 230)
-3 maart 1628 aangesteld tot luitenant-kolonel.
-vermeld als commandant van Zwolle tijdens Spaanse invasie van 1629 (Ten Raa, deel IV, 279)

Jan van Teylingen, Portretten van kapiteins, gerepartitieerd op het Noorderkwartier
Serie betreft 55 officiersportretten uit ca 1640-1650: 27 keer een kapitein en 28 van Graven van Nassaus.
opschrift rechtsboven: 46
opschrift linksboven: L:CN:
het inventarisnummer van het stadhuis in Hoorn
Datering: ca. 1640-1650 (1640 – 1650), volgens opgave museum
mansportret, lichaam naar links gedraaid, blik naar toeschouwer, oranje sjerp
over de borst en platte kraag. ’46’
LET OP: bij RKD voorgesteld als Johan Maurits van Nassau-Siegen
Portret van Johan Maurits (1604-1679), graaf van Nassau-Siegen

Johan van Ryswyck: bij resolutie van de Raad van State dd. 18. October 1602 werd Johann van Ryswyck luitnant van de Compagnie van Kaptein Hertog van Ryswyck, aangesteld tot kapitein over de compagnie, welke compagnie door laatstgenoemde was gecasseerd.
Na in het Noordhollandse regiment als sergeant – majoor te hebben gediend, werd hij 03 Maart 1628 aangesteld tot luitenant – kolonel en belast met het bevel over dat regiment tot 30 December 1630, toen Graaf Hendrik Lodewijk van Hanau en Rheineck van hem het commando overnam. In naam voerde Prins Frederik het bevel, terwijl het feitelijk gecommandeerd werd door de luitenant – kolonel.
Te Zwolle (omstreeks 1 jan 1631 ) werd hij belast met het bevel als onder-bevelhebber van Graaf Ernst Casimir.
De betrekking van commandeur dier plaats heeft hij tot zijn dood vervuld.
Hij is kort voor 8 Januarie 1640 overleden, daar op die datum de scheiding zijner nalatenschap plaats vond.
Hij trouwde te Zwolle 3. Augustus 1585 met Theodora Knoppers, dochter van Thomas en Anna Mulert tot Voorst. Zij overleed 27. December 163.. en werd in de Michaeliskerk aldaar begraven.

https://cdn.i-pulse.nl/tijdbeeld/offer/stadsmuur-koestraat-20-07-2022-11-18.pdf
Blas uit het boekje ‘Metinge van Stadts gronden..’ uit 1642 met daarop de situatie achter Koestraat 16
weergegeven. Op de wal zijn twee vrijstaande gebouwtjes getekend en blijkens het opschrift ‘den hof
inde gragt’ is het aangrenzende deel van de binnengracht gedempt. Koestraat 16 was destijds in bezit
van ‘Kappeteijn Geweldige’. ‘Geweldige’ heeft in de betekenis van gevolmachtigde of opperste betrekking
op de commandeur van het garnizoen van Zwolle en de omliggende forten. Deze functie werd destijds
bekleed door Johan van Rijswijck tot Lindenhorst (1555-1640).

Portret van Jan van Rijswijck (?- >1629).
(Westfries Museum, Hoorn)


Portret van luitenant-kolonel Jan van Rijswijck.
(Westfries museum)


Havezathe Lindenhorst te Vollenhove, ca. 1965.
(afbeelding: Beeldbank Vollenhove)

Familiewapen Rijswijck
(CBG familiewapens)

Kenmerken

NationaliteitHolland
NaamJan van Rijswijck
WoonplaatsVollenhove, Lindenhorst ?
CompagnieNOORDHOLLANDS REGIMENT
RangNoord-Hollands Regiment - Luitenant-Kolonel
Officier van:1602
Officier tot1640
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)43625
Blog-
Portret/State/Familiewapen
AfbeeldingenState
Familiewapen
Voorganger in NOORDHOLLANDS REGIMENTCornelis Sijms
Opvolger in NOORDHOLLANDS REGIMENTJohan Rijser

Andere Noord-Hollandse luitenant-kolonels

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins