Tjaart van Walta

Nog niet 100% zeker dat hij de cornet is die in 1690 overleed.

Op 22-3-1690 werd N. Faber cornet in de compagnie van ritmeester (Johan Reinhard van) Coevorden, als opvolger wijlen T(jaart) van Walta.

Zie leedbrief begrafenis Catharina van Walta 28-10-1664
Woonplaats: []
Jr. Dominicus van Walta, grietman van Barradeel, ende vrouw Johanna van Hottinga, sijn huysvrouw, ende Jr. Tieert van Walta, sijn soon.
http://www.mpaginae.nl/MurBak/leedbrieven.htm

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamTjaart van Walta
WoonplaatsSexbierum, Aebinga/Walta State ?
CompagnieC38
RangFriese Nassause Regiment - Cornet
Officier van:?
Officier tot1690
Vermeld bij:-
Gesneuveld-
(BK nr.)40810
Blog-
Portret/State/Familiewapen-

Andere cornets

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins