Gerrolt van Ockinga

-kapitein
-hij deed de eed van kapitein in 1646
-op 6-6-1646 volgde hij kapitein Oene van Grovestins op.
-ongehuwd
-naam + functie op verdwenen(!) kerkklok uit 1656 van Burgwerd en op deksteen grafkelder aldaar.
-hij werd op 13-11-1657 als kapitein opgevolgd door zijn oomzegger Jarich van Ockinga
—> Toch moet hij weer een andere compagnie hebben gekregen, omdat hij in 1664 nog kapitein is.

In 1664 staat hij als kapitein vermeld in lijst van 62 Friese compagnieen in boek Chr. Schotanus.

Op grafkelder in kerk Burgwerd staat naam van kapitein Gerrolt van Ockinga.

De volledige tekst is:
In iulio Ao 1654 hebben voor haer hare kinderen ende nacomelingen dese kelder laten maken Maria van Steernse wedue van Lollo van Ockinga in leven raed ter admiraliteit int noorder quartier Hero van Ockinga raed ordinaris in den hove va Frieslant met syn huisvrou Magdalena van Burmania ende Gerrold van Ockinga cap. over een compagnie te voet

Kenmerken

NaamGerrolt van Ockinga
WoonplaatsLeeuwarden
CompagnieC33
FunctieFriese Nassause Regiment - kapiteins
NationaliteitFriesland
Officier van:1646 en ????
Officier tot1657 en 1665?
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)33013
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenGrafsteen
Klok
Familiewapen
Voorganger in C33Oene Idzarts Sirtema van Grovestins
Opvolger in C33Jarich Heres van Ockinga