Gerrolt van Ockinga

Was ongehuwd.
In de (verdwenen) kerkklok van Burgwerd staat zijn naam:
1656, Jr Gerrolt van Ockinga, captain over een compagnie hoochduitse soldaten te voet.

Op 14-12-1644 wordt Gerrolt van Cammingha luitenant in de compagnie van Goslick van Herema.
Op 6-6-1646 volgde hij kapitein Oene van Grovestins op.
Op 25-10-1651 wordt Aleff Sakes Idsinga luitenant in de compagnie van kapitein Gerrolt van Ockinga.
Hij werd op 13-11-1657 als kapitein opgevolgd door zijn oomzegger Jarich van Ockinga.
–> Toch moet hij weer een andere compagnie hebben gekregen, omdat hij in 1664 nog kapitein is.
In 1664 staat hij als kapitein vermeld in lijst van 62 Friese compagnieen in boek Chr. Schotanus.
Op 15-12-1664 was hij aanwezig bij de lijkstatie van stadhouder Willem Frederik van Nassau-Dietz, als drager van de kist.
Hij was mede-initiatiefnemer van het maken van de grafkelder in Burgwerd, zie tekst.

Uitgenodigd voor de begrafenis van George van Liauckema, aug. 1642
Woonde te Leeuwarden
+ Jr. Gerolt van Ockingha
http://www.mpaginae.nl/At/Liauckamaleed.htm

Raad van State: Commmissieboeken, Naam: Garvolt van Ockinga
Periode: 1586 1792
Naam Garvolt van Ockinga
Functie Kapitein
Voorganger Oene Grovestins
Datum 1654-03-13 (AAB: al in 1644 door de Friese Staten benoemd!)

Op grafkelder in kerk Burgwerd staat naam van kapitein Gerrolt van Ockinga.

De volledige tekst is:
In iulio Ao 1654 hebben voor haer hare kinderen ende nacomelingen dese kelder laten maken Maria van Steernse wedue van Lollo van Ockinga in leven raed ter admiraliteit int noorder quartier Hero van Ockinga raed ordinaris in den hove va Frieslant met syn huisvrou Magdalena van Burmania ende Gerrold van Ockinga cap. over een compagnie te voet

Kapiteins dragen de kist bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamGerrolt van Ockinga
WoonplaatsLeeuwarden
CompagnieC33
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Officier van:1646 en ????
Officier tot1657 en 1665?
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)33013
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenGrafsteen
Klok
Familiewapen
Lijkstatie
Voorganger in C33Oene Idzarts Sirtema van Grovestins
Opvolger in C33Jarich Heres van Ockinga

Andere kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins