Daniël van Hattum

Daniel van Hattem luitenant-kapitein onder baron Van Cruijningen over een compagnie Duitse soldaten (1609), aangesteld tot kapitein over deze compagnie op 10-3-1612, in 1623 te Emmerik gelegerd, kocht in 1625 de havezate De Leeuwenborch in de buurtschap Hummede, overluid Utrecht 10-11-1627, tr. Leeuwarden 17-4-1612 Jacomina van Roorda in 1632 wonende in Friesland (zij tr. Nijmegen 6-3-1636 Bernhard van Welderen, burggraaf van Nijmegen, raad extra-ordinaris van Gelderland, dijkgraaf en richter te Nijmegen, overl. na 12-6-1638, dr. van Johan van Roorda, J.U.D. en assessor van het kamergericht te Spiers, en Machteld Gerritsdr van Loo.

Kapitein in het Hoogduitse regiment.

In het Stadhouderlijk Hof te Leeuwarden hing een officierenreeks bestaande uit 31 portretten van het Friese Regiment.
Deze reeks werd aangelegd door stadhouder Willem Lodewijk.
Een latere lijst van 26 portretten, meestal met een naam, is bewaard gebleven in Tresoar. (zie artikel Radetsky – negen eeuwen Friesland-Holland).
nr. 23 = Kapitein Hattem

Francois van der Hagen uit Leeuwarden was zijn schrijver. (www.allefriezen.nl)

http://www.mpaginae.nl/At/compagnieschrijvers.htm
Joannis Crack verkoren tot schrijver van de compagnie des capitains van Hattum in plaets van F. van der Hage, den 25. Jan.ii 1622

Watse Buma van de comp. van D. van Hattum in plaets van J. Crack, dito
http://www.mpaginae.nl/At/compagnieschrijvers.htm

DIT IS ABRAHAM VAN HATTUM?
In 1628 stond zijn compagnie op repartitie van Friesland
http://www.mpaginae.nl/At/compagnieschrijvers.htm
Lijst met schrijvers van alle compagnieën op repartitie van Friesland, 1628

Kenmerken

NationaliteitONBEKEND
NaamDaniël van Hattum
Woonplaats-
CompagnieC184
RangHoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins
Officier van:1612
Officier totnov. 1627
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)33950
Blog-
Portret/State/Familiewapen
AfbeeldingenGeen overige afbeeldingen beschikbaar
Voorganger in C184Maximiliaan van Cruyningen

Andere Hoogduitse kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins