Balthasar Hixenius

Woonde te Wommels op Hottinga State.

Op 4-9-1720 werd B(althasar) Hixenius kapitein, als opvolger van D(ominicus) Hoitema.
Op 14-3-1724 werd N. van Sinderen luitenant in de compagnie van kapitein Hixenius, als opvolger van I. Olivier.
Op 4-2-1740 werd N. Schutter luitenant in de compagnie van kapitein Hixenius, als opvolger van wijlen W. van Sinderen.
Op 3-9-1745 werd Hermannus Ladenius luitenant in de compagie van kapitein (Balthasar?) Hixenius, als opvolger van N. Hoffman.
Op 3-11-1745 werd N. Meijerinck luitenant in de compagnie van kapitein (Balthasar?) Hixenius, als opvolger van N. Schutter.
Op 8-1-1760 werd een Hixenius opgevolgd als kapitein door S(amuel) Vallat.
Op 26-10-1762 werd (Balthasar?) Hixenius opgevolgd als kapitein door C(ornelis) Schutler (Schutter)

Hennaarderadeel, Quotisatie kohieren
Bijzonderheden:
Locatie: het dorp Wommels
Aantal volwassenen: 6
Aanslag: £ 203:12:-

Bewoner
B. Hixenius en zrs. (zusters)
Diversen: overste luitenant

De folgjende eigener is Gerardus’ soan Balthasar Hixenius (1700-1763),
dy’t ek yn it leger siet. Yn 1730 is hy kaptein te Maastricht en yn 1750 ‘overste luitenant’ yn Fryslân
(sjoch hjirnei ûnder 1750).

25 februari 1764
Jan Aelses Distelsma te Deinum en Pieter Aelses te Weidum zijn voornemens het slot te Wommels af te breken, genaamd het Bosch, in leven bewoond door luitenant colonel B. Hixenius

Tekening van Hottinga State te Wommels
(J. Stellingwerf , 1722)

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamBalthasar Hixenius
WoonplaatsWommels, Hottinga State
CompagnieC56
C190
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Friese Nassause Regiment - Luitenant-Kolonel
Officier van:1720 en 1760?
Officier tot1760 en 1762
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)33877
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenState
Voorganger in C56Dominicus van Hoytema
Opvolger in C56Samuel Valat

Andere luitenant-kolonels

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins