Johan van Hettinga

In 1640 namens zijn vrouw eigenaar van Hantum stem 5 (Tjallinga-sate ), voorheen bezit van zijn schoonvader.

Hij was in 1630 vaandrig.
Op 8-2-1637 werd Eede Eeskes vaandrig in de compagnie van kapitein van B(oudewijn) van Loo, ipv J(ohan) Hettinga.
Op 8-2-1637 werd Jan Hettinga luitenant in de compagnie van kapitein B(oudewijn) van Loo, als opvolger van [leeg]
Hij was in 1640 luitenant in het leger.
Op 19-7-1645 werd Eyse Pytters Heijmans luitenant in de compagnie van kapitein J(elger) van Feitsma, als opvolger van I(ohan) van Hettinga.

WED 155-252 d.d.9-3-1630: Jan Hettinga te Hantum en Auck Hettinga,echtelieden,verkopen 8 pm.land te Hantum aan Douwe Aylva en Luts Meckema,echtelieden.
De verkoop is mede namens de broers en zuster van Johan, te weten Minne,Jarich en Anna.

WED 155-288 d.d.19-11-1631:Jan Hettinga,vaandrig van de hopman Loo en Antie Hettinga en anderen.

HvF 16502-30 (28) d.d. 9-4-1633: Ritscke Sappema contra Johan Hettinga c.ux.

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamJohan van Hettinga
WoonplaatsHantum, Tjallinga sate
CompagnieC43
RangFriese Nassause Regiment - Luitenants
Friese Nassause Regiment - Vaandrigs
Officier van:1637
Officier tot1645
Vermeld bij:-
Gesneuveld-
(BK nr.)35621
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenFamiliewapen

Andere luitenants

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins