Frans Julius Johan Heringa van Eysinga

Woonde te Rauwerd, Jongema State.

Op 11-8-1714 werd Frans Julius Johan Heringa van Eysinga kapitein, als opvolger van G(errolt) R(uurd) van Grovestins.
Op 14-12-1714 werd Chr(istiaan) Feugen kapitein, als opvolger van F(rans) I(ulius) I(ohan) H(eringa) van Eysinga.

Was grietman Rauwerderhem 1714-1729, mede gedeputeerde, ontvanger generaal Rauwerderhem

Twee schilderijen hangen in het museumhuis Eysinga te Leeuwarden (foto: Supersneuper).

Eigenaar Burmania State te Stiens, zie tekening 1723 van J. Stellingwerf.
http://collectie.friesmuseum.nl/?diw-id=tresoar_friesmuseum_PTA205-017

gecommitteerde in het mindergetal; grietman Rauwerderhem 1714-1729; gedeputeerde staat; ontvanger generaal

Eigenaar in 1723 van Burmania State te Stiens. (http://www.stinseninfriesland.nl/BurmaniaStateStiens.htm).
Eigenaar in 1723 van Jongema State te Rauwerd.

Zie zijn rouwbord in collectie Fries Museum.
Opschrift:
Hoog wel gebooren heer Frans Julius Johan Heringa van Eijsinga grietman over Rauwerderhem meede gedeputeerde staat van Frieslandt en ontfanger generaal van Rauwerderhem obijt den 17 feb. 1730

’t slot Jongma te Rauwert in Rauwerderhem onder Oostergo behoort den edelen heer
Frans Julius Johan Heringa van Eizinga, grietman van Rauwerderhem 1724
Tekening door J. Stellingwerf, 1724
(Fries Museum)

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamFrans Julius Johan Heringa van Eysinga
WoonplaatsRauwerd, Jongema State
CompagnieC99
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Officier van:1714
Officier tot1714
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)13991
Blog-
Portret/State/Familiewapen
AfbeeldingenFamiliewapen
State
Voorganger in C99Gerrolt Ruurd van Grovestins
Opvolger in C99Christiaan van Feugen

Andere kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins