Sippe Meckema van Aylva

Woonde in 1652 te Metslawier
Woonde te Oenkerk, Eysinga State.

Hun tafelkleed met wapens Aylva-Meckema en Eysinga (Fries Museum) uit 1661 is vanaf 2021 in Dekema State te Jelsum, waarschijnlijk geerfd door dochter Lucia van Aylva.
Zie ook artikel in Fryslan, nr. 5 sep/okt 2021.

Metselwier vidit Cap[i]tein Jr. Sippe van Aijlva ende sijn huisvrou
http://www.mpaginae.nl/Eysinga/Ritscke.htm

Woonde (later?) op Eysinga State te Oenkerk
http://www.stinseninfriesland.nl/EysingaStateOenkerk.htm

Hij liep op 15-12-1664 mee in de lijkstatie van Willem Lodewijk van Nassau-Dietz, namens de Friese Staten/Oostergo/Tietjerksteradeel.

Hij deed in 1640/1643 de eed van kapitein.
Hij was in 1650 kapitein in het leger
Op 26-4-1653 werd hij opgevolgd door kapitein Diederick Stecke.
Hij was van 1656 tot 1669 grietman van Tietjerksteradeel.
Hij testeerde op 24-10-1669.

Zie leedbrief van Dominicus Justus van Botnia op 26-4-1660
Woonde toen tot Oenkerk
vidit – De here Jr. Schipio Meckma van Aylva, grietman over Tietzercksteradeel, met sijn vrou en kinderen
http://www.mpaginae.nl/MurBak/leedbrieven.htm

Detail van de lijkstatie van stadhouder Willem Frederik in 1664.
Links: Sippe Meckema van Aylva


‘….behoort den hr. Julius Schelto van Unia te Metslawier, 1722’
Tekening van J. Stellingwerf uit 1722 van Unia State (of: Jaersma State)
(Fries Museum)

Eyzinga State te Oenkerk behoort den Ed. Welgeb. heer Antonij van Hettinga, 1723
Tekening van Eysinga State door J. Stellingwerf, 1723
(Fries Museum)

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamSippe Meckema van Aylva
WoonplaatsMetslawier, Unia State en Oenkerk, Eysinga State
CompagnieC47
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Officier van:1640/1643
Officier tot1653
Vermeld bij:-
Gesneuveld-
(BK nr.)33157
Blog-
Portret/State/Familiewapen
AfbeeldingenState
State
Familiewapen
Opvolger in C47Diederick Stecke

Andere kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins