Jacob Cock

-kapitein commandeur

Op 20-8-1658 volgde J. Cock kapitein Goslick van Herema op.
Archieven.nl, 1659: Brief, ingekomen van Jacob Cock betreffende de noodzaak de gracht bij Langakkerschans uit te baggeren, 1659, met minuutbrief van Willem Frederik
In 1664 staat hij als kapitein vermeld in lijst van 62 Friese compagnieen in boek Chr. Schotanus.
Op 15-12-1664 was hij aanwezig bij de lijkstatie van stadhouder Willem Frederik van Nassau-Dietz, als kapitein droeg hij de kist.
Op 18-2-1669 werd A(ndries Roorda) van Velsen kapitein, als opvolger van I(acob) Cocq.(Cock).

GronM11-Ondertrouw-militairen-in-stad-Groningen-1661-1668.pdf
13-01-1666. Hindrick Rotgers, soldaat onder commandeur Colck (mogelijk Jacob Cock van
de Dijlerschans) present en Aaltien Hindricks, waarvoor Michel Ottens als neef.
Gecopuleerd 13-02-1666 door D. Albarth (Ds. Thomas Alberthoma).

Zerk in kerk te Dokkum:
Anno 1669 den 13en februarius is inde heere gesturve de e manhafte Iacob Cock captein ende commandeur in Dyler Schans out ontrent … iaer ende leit alhier begrave
Anno 1662 den 15 september is in den heere gesturven iuffrouw Eelckien Itsma in leeven die huysvrouwe van den e manhaften Iacob Cock captein ende commandeur in Dyler Schans out ontrent 23 iaere ende leit alhier begrave

Kapiteins dragen de kist bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

Kenmerken

NaamJacob Cock
Woonplaats-
CompagnieC120
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
NationaliteitONBEKEND
Officier van:1658
Officier tot1669
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)35635
Blog-
AfbeeldingenGrafsteen
Overige
Voorganger in C120Goslick van Herema
Opvolger in C120Andries Roorda van Velsen

Andere kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins