Lodewijk Douwes van Harinxma

Woonde te Marrum, Ponga State.

Op 1 juli 1625 werd hij benoemd tot vaandrig in de compagnie van Hessel van Aysma, als opvolger van Rienck van Sytzama.
Hi was kapitein in het leger en overleed zonder kinderen.
Hij was in 1633 als Fries luitenant aanwezig bij de lijkstatie van stadhouder Ernst Casimir.
In 1639 doet hij de eed als kapitein
In 1641 kwam kapitein Lodewijck van Harinxma als lidmaat van Oudkerk naar Marrum.
Op 9-2-1659 werd hij opgevolgd door kapitein Idzart Jacob van Harinxma (oomzegger).

Hij staat vermeld als deelnemer van de Slag om de Sont in 1659, maar dit lijkt onmogelijk gezien zijn opvolgingsmoment begin 1659.

Raad van State: Commmissieboeken, Naam: Lodewijck van Harinxma
Periode: 1586 – 1792
Naam Lodewijck van Harinxma
Functie Kapitein
Voorganger wijlen Titus van Galama
Datum 25-03-1654
AAB: opvallend is dat Titus toen nog niet overleden was…..

Zie leedbrief begrafenis Tjaert van Walta, 12-1-1654
Woonplaats: Marrum
fuit – Jr. Lodewijc van I….., cap[itey]n over een comp[agni]e te voet, met zijn huysvre.
http://www.mpaginae.nl/MurBak/leedbrieven.htm

Zie leedbrief begrafenis Catharina van Walta 28-10-1664
Woonplaats: []
– de heere Lodewijck van Harinxma, ende vrouw Helena van Walta
http://www.mpaginae.nl/MurBak/leedbrieven.htm

Hendrick Basuijn soldaat onder Jr Lodewijck van Harinxsma en Jancke Jans echtelieden te Dokkum [bij hun huwelijk in 26-01-1639 in Dokkum is hij adelborst]
zij kopen in 1658 een huis in Dokkum [Bron: Koopbrieven Dokkum Invnr 209 Digitaleblz 9.

Koper in 1675 in hypotheekboek te Dokkum:
Berent Wichmans en Antie Rutgers echtelieden [Berent Wichmas Huw Dokkum 1656 Antie Rotgers. Hij is soldaat onder kapitein Lodewijck van Harinxma]

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamLodewijk Douwes van Harinxma
WoonplaatsMarrum, Ponga State
CompagnieC40
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Officier van:1639
Officier tot1659
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)-
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenFamiliewapen
State
Opvolger in C40Idzart Jacob van Harinxma

Andere kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins