Johannes Franses Tichelaar

Woonde te Bolsward.
Schrijver van een compagnie te voet in 1738.
Mede-eigenaar gleibakkerj te Bolsward.

Proclamatieboeken Bolsward
131ro
1 oktober 1738
Koper: Johannes Tichelaar, regerend raadsman en schrijver van een compagnie te voet en Liskien Idsinga, echtelieden en Jan Steensma, koopman en Juckien Tichelaar, insgelijks echtelieden
Onroerend goed: een achtste portie van de nieuw gestichte gleibackerie aan de stadsgracht met zijn quotele uitlatinge, schilderhuis, eerdhuisen, peerdestal, houtschuur, kamertie, steen- en tinovens, sampt vers en kleijmoolens, draaijbanken, stellingen en borden, mitsgaders droog- en wasbacken en alderhande gereedschappen, ook alle gebacken en ongebacken steenties, schotels en kommen, materialen so van tin, lood gebrand en ongebrand, gemalen en ongemalen ver[f]waren, soud (zout) en sand, eerde gewassen en ongewassen brandhout, peerden, koeijen, schapen en schip; alle reppelijke goederen versmelten pro rato in de koop.
Bewoond door: ——-.
Naastliggers: kopers ten oosten; Jan Steensma ten westen; de stadsgracht ten noorden en de gemene vaart ten zuiden
Gekocht van: Freerk Lantinga, burger-vaandrig en Aukien Reins van der Meulen, echtelieden en molenwerkers
Koopsom: 1.900 cargls en drie ducatons
Opmerking:—–.

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamJohannes Franses Tichelaar
WoonplaatsBolsward
CompagnieONBEKEND 1700-1800
RangFriese Nassause Regiment - Schrijver
Officier van:<1738
Officier tot>1738
Vermeld bij:-
Gesneuveld-
(BK nr.)27397
Blog-
Portret/State/Familiewapen-

Andere schrijvers

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins