Jaartal Aantal compagnies totaal Aantal compagnies te voet Aantal compagnies te paard Opmerkingen
1579 10 Willem Lodewijk werd toen als overste aangesteld
1591 30 Volgens de zgn. lijst Vervou
1595 22 Friese + 13 Groninger
1604 22 Friese + 13 Groninger + 2 Drentse Friese Regimenten homepage
1631 27 (a 150 pers) Of: 28 compagnies in 2 regimenten?
1666 62 55 7 zie: https://www.mpaginae.nl/At/ambtsalFrl1666.htm
1750 101 95 (5185 koppen) 6 (240 koppen) Staat van Oorlog