Gatze van Jeltinga

Hij schrijft over de herovering van Grave in 1674.
Auteurs: Gaius van Jeltinga, bezorgd door W.B.S. Boeles
Titel: De herovering van Grave in 1674, volgens aanteekeningen van den kapitein Gajus van Jeltinga.

Op 18-8-1659 werd Jr. Gajus van Jeltinga vaandrig in de compagnie van Amama, als opvolger van J. Rennema.
In 1672 staat Gajus Feltinga vermeld op de lijst van compagnie ter repartitie van Friesland (Resoluties Staten van Holland), als kapitein.
Op 1-5-1673 werd een G. Jeltinga opgevolgd als vaandrig in de compagnie van kolonel Amama, door Matthijs Beyma.
Op 1-5-1673 werd kapitein-luitenant Gajus Jeltinga luitenant in de compagnie van kolonel Amama, als opvolger van ‘zz’ (=Amama?)
Op 28-11-1679 werd Gunther van Levetrouw luitenant in de compagnie van Beijma, als opvolger van G. van Jeltinga.
Op 29-10-1679 werd A. Mauritz kapitein als opvolger van G(ajus) van Jeltinga.
Op 29-10-1679 werd G(atze) Jeltinga kapitein, als opvolger van G(errolt) I(uckema) van Burmania.
In 1680 vermeld als luitenant-kolonel in de Staat van Oorlog.
Op 16-9-1681 werd Gerhardus Kuilenburgh luitenant in de compagnie van kapitein Jeltinga, als opvolger van P. van Beintema.
Op 25-8-1689 werd Gellius Rodenhuis vaandrig in de compagnie van kapitein Jeltinga, als opvolger van A. Rouckema.
Op 10-8-1689 werd Anne Rouckema vaandrig in de compagnie van kapitein Jeltinga.
Op 10-2-1690 werd M(atthijs van) Eck kapitein, als opvolger van C (Gajus?) van Jeltinga.

Op 26-9-1665 was hij aanwezig bij de Slag bij Jipsinghuizen, volgens Wikipedia als kapitein (!), maar dat was hij toen nog niet.
Hij zal het verslag als kapitein later hebben geschreven.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jipsinghuizen’

Hier staat het verslag: https://nazatendevries.nl/Artikelen%20en%20Colums/Slag%20bij%20Jipsinghuizen/Slag%20bij%20Jipsinghuizen.html

In de boedelinventaris dd 3-11-1680 opgemaakt te Leeuwarden, van de mr. schilder Johannes Heimans, staan veel vorderingen vermeld, waaronder een flink aantal officiers.
** Jr. Jeltinga 18:00 (Gatze, of mogelijk zijn broer Otto) **
Uit: Gezicht op Leeuwarden. Schilders in Friesland en de markt voor schilderijen in de Gouden Eeuw.
Proefschrift van Piet Bakker, 2008.

Placquette bij Jipsinghuizen over de Slag bij Jipsinghuizen.
foto: Mapio.net

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamGatze van Jeltinga
Woonplaats-
CompagnieC14
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Friese Nassause Regiment - Luitenant-Kolonel
Officier van:1679
Officier tot1690
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)39276
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenOverige
Familiewapen
Voorganger in C14Jan Gales
Opvolger in C14Jan Willem Evertsen

Andere Luitenant-kolonels

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins