Sjuck van Burmania

Nog niet 100% zeker dat deze Sjuck kapitein was, maar het moet bijna wel gezien de voorletter en vervolgfunctie als ontvanger-generaal vanaf 1685.

Op 13-12-1684 werd S(juck) van Burmania kapitein, als opvolger van D(oecke) van Burmania.
Op 4-7-1685 werd G. van Coehoorn kapitein, als opvolger van S. van Burmania

http://www.simonwierstra.nl/Burmania.htm
Hij was ontvanger-generaal van Friesland 1685/1699 en raadsheer bij het Hof van Friesland 1710/1721.
Hij woonde op Goslingastate te Hallum. (er staat Tjaert op de tekening van Stellingwerf!)

Zijn naam staat op gebrandschilderd glas van het Hof van Friesland (uit 1717?) in de kerk te Oudega (Sm).

Zie leedbrief overlijden Juliana Agatha van Aylva 27-12-1682
Woonplaats: Cornjum
vidit – Jr. Siuck van Burmania
http://www.mpaginae.nl/MurBak/leedbrieven.htm

Goslinga te Hallum behoort den heere Tjaert van Burmania, Raet Ords. ’s Hofs van Vrieslant, 1722
Tekening van J. Stellingwerf, 1722
(Fries Museum)

Glasinlood in de kerk van Oudega (Smallingerland) uit 1717, met links wapen van Zacheus van Ghemmnich thoe Kingma en rechts Sjuck van Burmania.
De namen staan eronder vermeld.
(foto: Dexter Kingma)

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamSjuck van Burmania
WoonplaatsHallum, Goslinga State
CompagnieC95
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Officier van:1684
Officier tot1685
Vermeld bij:-
Gesneuveld-
(BK nr.)37285
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenState
Familiewapen
Glas in lood
Voorganger in C95Doecke Martena van Burmania
Opvolger in C95Gideon Gosses van Coehoorn

Andere kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins