Doecke van Rinia

Achtergrond
De familie Rinia is een adellijke Friese familie, die omstreeks 1704 is uitgestorven.
De naam werd ook vaak als Ringia of Ringhia geschreven.
Hun stamhuis met de naam Rinia State stond te Blessum, welke in 1832 is afgebroken.
Daarnaast stond er reeds in de 15eeuw een Riniastins bij Stiens en was Ophuystra Sate te Driesum enige tijd Rinia bezit.
Tot slot was er een Riniahuis in Kollum, welke vermoedelijk begin 17e eeuw werd gesticht door Haye van Rinia.

Doecke van Rinia werd omstreeks 1550 geboren als zoon van Haye Doeckes van Rinia en Tieth Jelgersdr. Feytsma.
Zijn ouders woonden op Rinia State te Blessum, dus vermoedelijk zal Doecke hier dan ook geboren zijn.
Zijn broer Haye Hayes van Rinia was gehuwd met Trijn van Goslinga en zij liggen begraven in de kerk te Blessum.
Het is onduidelijk wie nu precies op Rinia State woonden; Doecke of zijn broer Haye.

Universiteit
Doecke heeft ook te Keulen gestudeerd, want in 1569 liet hij daar zijn gekleurde wapen met latijnse teksten plaatsen in het Album Amicorum van Johannes van Wijhe.
Zijn inschrijving aan deze universiteit dateert overigens al van 23 mei 1562.
Op 4 oktober 1569 schrijft een Dionysius Rinia zich in aan de universiteit van Marburg, het moet hier bijna wel om dezelfde persoon gaan.

Bijdrage uit 1569 te Keulen, van Doecke van Rinia in het Album Amicorum van Johannes van Wijhe.
(www.kb.nl, foto: Jeroen Vandommele)

Omstreeks 1580 is Doecke gehuwd met Antje van Aldersma, afkomstig uit Franeker, maar van wie we verder helaas niets weten.
Er is één kind uit hun huwelijk bekend, namelijk Haye van Rinia, geboren omstreeks 1590 en ‘afkomstig van Blessum’.

Rinia State te Blessum
In Blessum stond dus eeuwenlang het stamhuis van de familie Rinia.
Nog steeds staan er ‘homeipalen‘ bij de hedendaagse boerderij, met de naam van de state erop.

De beschrijving van de state is als volgt:

Ook van deze State is een afbeelding bewaard gebleven van Jacobus Stellingwerf uit 1723. Volgens die tekening was dit een voorbeeld van het type stins met aangebouwd tussenhuis en schuur waaruit de kop-hals-rompboerderij is ontstaan. Het terrein waarop de State stond was toegankelijk via een poortgebouw, dat over de gracht stond.
Het poortgebouw heeft een verdieping en een zadeldak tussen trapgevels en alliantiewapens boven de poortdoorgang.
De State heeft een niet erg groot voorhuis met tuitgevels en op het dak bevinden zich grote hoekschoorstenen. In de gevel van het voorhuis bevindt zich een kruisvenster.
In de ‘hals’ bevindt zich de getoogde ingang en een smal venster. Tenslotte was de er achter liggende schuur gedekt met riet.
Gezien de vormen van de boerderij, zal deze in de eerste helft van de zeventiende eeuw gebouwd zijn.

Ringia State te Blessum, behoort 1723 de oude mevrou Glinstra. Tekening J. Stellingwerf, 1723


Homeipalen bij de voormalige Ringia State te Blessum. (foto: B. Veerman, https://www.frieslandwonderland.nl/friesland/foto/blessum-2442645)

Militaire carrière
In 1585 is hij vaandrig onder hopman Douwe van Grovestins, waarna hij ongetwijfeld nog luitenant zal zijn geworden.
Op 10 februari 1593 werd hij kapitein, waarbij hij Haye van Herbranda opvolgde. Deze Haye was een achterneef van Doecke van Rinia.
In juni 1593 was hij aanwezig bij Beleg van Geertruidenberg (totaal 4 Friese compagnies, dagboeken WL)
Vermoedelijk is Doecke begin 1594 overleden, hoe is niet bekend, maar het zou gezien zijn leeftijd door de 80-jarige oorlog kunnen zijn gekomen.

Op 15 februari 1594 werd Leendert Huijghis benoemd als zijn opvolger als kapitein van zijn compagnie.
Deze Leendert was overigens in 1590 reeds vaandrig onder kapitein Haye van Herbranda.
Familiewapen

Familiewapen Rinia (CBG familiewapens)

 

Familieleden in het leger

Vaandel

niet bekend.

Compagnie nr. 57
* Doecke van Rinia (geb.ong. 1550-U1594?)
* Kapitein van 1593-1594?

* Voorganger: Haye van Herbranda
* Opvolger: Leendert Huyghis
* Hoogste militaire functie: kapitein
* Woonplaats: Blessum

Bronnen / meer informatie
http://www.mpaginae.nl/Nauta/kapiteins.htm
http://www.simonwierstra.nl/RINIA.htm
http://www.stinseninfriesland.nl/RingiaStateBlessum.htm
https://www.friesmuseum.nl/collectie/collectie-online/

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamDoecke van Rinia
WoonplaatsBlessum, Rinia State
CompagnieC17
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Officier van:1593
Officier tot1594?
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)-
Blogja
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenFamiliewapen
State
Voorganger in C17Haye van Herbranda
Opvolger in C17Leendert Huijghis

Andere kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins