Theunis Wolterszn Hees

https://www.angelfire.com/vt/sneuper/varendpersoneel.htm
TEUNIS WOLTERSZ.
Ook wel genoemd Teunis Woltersz.Hees, Co Antonie Woutersz. of Friese Teun.
18 Januari 1606. Brengt Teunis Woltersz. de pinas van
Kollumerzijl binnen Dokkum. Register van betalingsordonaties.
18 Jan.1606, 12 Aug.1609 en 13 Juli 1610. Gem.Archief Kollum.
19 Januari 1607. Werd aan de Adm.v.Dokkum geschreven dat er een schip uitgerust
moest worden met 100 koppen, het moest uiterlijk voor de laatste Januari in Texel zijn. 6 Februari
verklaart gedeputeerde Runia dat Thoenis Wouters, Admiraal
Heemskerk in de raad (op zee) zal dienen. 8 Febr.1607 wordt hij benoemd. Resol.St.Gen.1606-1609. 14e deel. Blz.13 en 18.
25 April 1607 Slag bij Gibraltar, Theunis Woltersz was daar op het sedert 1599 gehuurde schip de Friese Pinas.
13 Juni 1609. Wordt Theunis Woltersz beloond met f.6= voor zijn moed tijdens de slag van Gibraltar en voor het veroveren van het schip “Nostra Seignora del Rosario” Resol.St.Gen. 1606-1609. 14e deel. Blz.821.
6 Februari 1610. Kapt.Tuenis Woutersz zal men bij de Adm.v. Dokkum aanbevelen voor de eerste vacature. Resol.St.Gen. Nieuwe reeks 1610-1670. 1e deel. Blz.33.
12 Mei 1612. Kapt. Thoenis Woltersz. vraagt bij rekest betaling van f.50,= die hem 17 December 1609
zijn toegewezen voor betoonde moed bij de slag van Gibraltar, voorts een schrijven aan de Adm.v.Dokkum om hem weer in dienst te nemen en in tussen een toekenning van een traktement. De Gen.Staten besluiten de Adm. te schrijven dat zij Woltersz de f.50,= moeten uitbetalen en hem bij de eerste vacature weer in dienst te nemen. Voorlopig zal hij een extra ordinaris traktement van f.12= ontvangen als blijkt dat hij werkelijk dienst doet.
1619. Teunis Woltersz.Hees met schip ??? onder Moy Lambert op expeditie naar de Middelandsezee, van December 1619 tot October 1620.
1631. Onder de Admiraliteit van Friesland in 1631. Capt.Teunis Woutersz. Hees op een schuit groot 12 lasten-10 koppen en 4 steenstukken. R.A. Den Haag. Toegangsnr. 1.01.47.27 no.79

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamTheunis Wolterszn Hees
Woonplaats-
CompagnieADMIRALITEIT VAN FRIESLAND
RangAdmiraliteit van Friesland - Kapitein
Officier van:<1631
Officier tot?
Vermeld bij:-
Gesneuveld-
(BK nr.)42013
Blog-
Portret/State/Familiewapen-
Opvolger in ADMIRALITEIT VAN FRIESLANDDoecke van Martena

Andere kapiteins Friese Admiraliteit

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins