Doecke van Hemmema

Woonde op Hemmema State te Berlikum.

Op 27-9-1663 werd Jr. Duco van Hemmema vaandrig in de compagnie van A. van Vierssen, als opvolger van N. Radijs (of: 27-9-1662)
Op 17-10-1668 werd Julius Beyma vaandrig in de compagnie van Luit-Kolonel Vierssen, als opvolger van D(oecke) van Hemmema.
Op 17-10-1668 werd Duco van Hemmema kapitien-luitenant in de compagnie van prins H.C. van Nassau.
Op 8-3-1670 werd W. Heloma luitenant in de compagnie van prins H.C. van Nassau, als opvolger van D. van Hemmema.

Op 2-7-1669 werd een D. van Hemmema (garde) kapitein, als opvolger van Dirck van Wigara.

Op 11-8-1673 werd Duco van Hemmema ritmeester, als opvolger van E(rnst) van Haren.
Op 4-2-1676 werd N. Faber luitenant in de compagnie van ritmeester Hemmema (geen opvolger genoemd).
Op 25-7-1679 werd Jelle Hartsius luitenant in de compagnie van ritmeester Hemmema, ipv M. van Nijenhuisen.
Op 22-10-1686 werd Julius Willem Doys luitenant in de compagnie van ritmeester Hemmema, ipv I. Hartsius.
Op 20-5-1690 werd Johan Godfridt Pistor luitenant in de compagnie van ritmeester Hemmema, ipv I.W. van Doys.
Op 18-12-1690 werd Gebriel Rocquevel luitenant in de compagnie van ritmeester Hemmema, ipv I.G. Pistor.
Op 9-12-1691 werd Jean Favre de Beaugarde luitenant in de compagnie van ritmeester Hemmema, ipv G. Rocqueval.
Op 16-7-1692 werd Pierre de Marraist luitenant in de compagnie van ritmeester Hemmema, ipv Favre de Beaugarde.
Op 1-6-1693 werd Gosewijn van Haersma luitenant in de compagnie van ritmeester Hemmema, ipv P. de Marraist.
Op 8-9-1701 werd Boelardus Boelens luitenant in de compagnie van ritmeester Hemmema, ipv N. Uma.
Op 3-4-1703 werd Nicolaas van Weerden luitenant in de compagnie van ritmeester Hemmema, ipv B. Boelens
Op 13-8-1707 werd een D. van Hemmema kapitein, als opvolger van I. Coenders van Helpen.
LET OP: 2x benoeming!
-op 26-2-1721 werd hij zijn compagnie opgevolgd door kapitein W.D. baron van Verschuir

T313-425 en T345-98:Duco van Hemmema aangesteld als ritmeester in 1673.
Hij was bij huwelijk in 1710 kolonel.
HvF 7908 d.d.4-4-1702:Duco van Hemmema als gedaagde.
T7-11,220:ingekomen brieven van hem bij de stadhouder in 1711 en 1713.
HvF 10085 d.d.20-12-1715:Duco van Hemmema als eiser.
T326-1491/1493:boedelbeheer in 1704 door Duco van de nalatenschap van zijn vader en scheiding/deling met zijn zuster Wilhelmina.
T326-1500/1502:het testament van Duco 1720/1721.
T326-1503:de rouwbrief bij overlijden,1721.
Overige stukken:T326-1487/1559,2104,2374 en 3800.
Hij was de laatste van zijn geslacht en Hemmemastate te Berlikum werd verkocht in 1747 (T326-1730).

https://www.friesgenootschap.nl/images/dvf/DVF-0435-1928-28.pdf
de zevende bezitter van H e m m e m a l e e n of „N ij e f e n n e” en de laatste Heer van
dit Leen uit het geslacht Hemmema.

Kenmerken

NaamDoecke van Hemmema
WoonplaatsBerlikum, Hemmema State
CompagnieRITMEESTERS 10
C55
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Friese Nassause Regiment - Kolonel
Friese Nassause Regiment - Ritmeesters
NationaliteitFriesland
Officier van:1669 en 1673
Officier tot1673 en 1721
Vermeld bij:-
Gesneuveld-
(BK nr.)35470
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenState
Familiewapen
Voorganger in RITMEESTERS 10Ernst Willem van Haren

Andere kolonels

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins