Doecke van Hemmema

Woonde op Hemmema State te Berlikum.

Op 27-9-1663 werd Jr. Duco van Hemmema vaandrig in de compagnie van A. van Vierssen, als opvolger van N. Radijs (of: 27-9-1662)
Op 17-10-1668 werd Julius Beyma vaandrig in de compagnie van Luit-Kolonel Vierssen, als opvolger van D(oecke) van Hemmema.
Op 17-10-1668 werd Duco van Hemmema kapitien-luitenant in de compagnie van prins H.C. van Nassau.
Op 8-3-1670 werd W. Heloma luitenant in de compagnie van prins H.C. van Nassau, als opvolger van D. van Hemmema.

Op 2-7-1669 werd een D. van Hemmema (garde) kapitein, als opvolger van Dirck van Wigara.
Hij was aanwezig bij de inval van de Fransen bij het Tolhuis in 1672 (Rampjaar)

Op 11-8-1673 werd Duco van Hemmema ritmeester, als opvolger van E(rnst) van Haren.
Op 4-2-1676 werd N. Faber luitenant in de compagnie van ritmeester Hemmema (geen opvolger genoemd).
Op 25-7-1679 werd Jelle Hartsius luitenant in de compagnie van ritmeester Hemmema, ipv M. van Nijenhuisen.
Op 22-10-1686 werd Julius Willem Doys luitenant in de compagnie van ritmeester Hemmema, ipv I. Hartsius.
Op 20-5-1690 werd Johan Godfridt Pistor luitenant in de compagnie van ritmeester Hemmema, ipv I.W. van Doys.
Op 18-12-1690 werd Gebriel Rocquevel luitenant in de compagnie van ritmeester Hemmema, ipv I.G. Pistor.
Op 9-12-1691 werd Jean Favre de Beaugarde luitenant in de compagnie van ritmeester Hemmema, ipv G. Rocqueval.
Op 16-7-1692 werd Pierre de Marraist luitenant in de compagnie van ritmeester Hemmema, ipv Favre de Beaugarde.
Op 1-6-1693 werd Gosewijn van Haersma luitenant in de compagnie van ritmeester Hemmema, ipv P. de Marraist.
Op 8-9-1701 werd Boelardus Boelens luitenant in de compagnie van ritmeester Hemmema, ipv N. Uma.
Op 3-4-1703 werd Nicolaas van Weerden luitenant in de compagnie van ritmeester Hemmema, ipv B. Boelens
Op 13-8-1707 werd een D. van Hemmema kapitein, als opvolger van I. Coenders van Helpen.
LET OP: 2x benoeming!
-op 26-2-1721 werd hij zijn compagnie opgevolgd door kapitein W.D. baron van Verschuir

T313-425 en T345-98:Duco van Hemmema aangesteld als ritmeester in 1673.
Hij was bij huwelijk in 1710 kolonel.
HvF 7908 d.d.4-4-1702:Duco van Hemmema als gedaagde.
T7-11,220:ingekomen brieven van hem bij de stadhouder in 1711 en 1713.
HvF 10085 d.d.20-12-1715:Duco van Hemmema als eiser.
T326-1491/1493:boedelbeheer in 1704 door Duco van de nalatenschap van zijn vader en scheiding/deling met zijn zuster Wilhelmina.
T326-1500/1502:het testament van Duco 1720/1721.
T326-1503:de rouwbrief bij overlijden,1721.
Overige stukken:T326-1487/1559,2104,2374 en 3800.
Hij was de laatste van zijn geslacht en Hemmemastate te Berlikum werd verkocht in 1747 (T326-1730).

https://www.friesgenootschap.nl/images/dvf/DVF-0435-1928-28.pdf
de zevende bezitter van H e m m e m a l e e n of „N ij e f e n n e” en de laatste Heer van
dit Leen uit het geslacht Hemmema.

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamDoecke van Hemmema
WoonplaatsBerlikum, Hemmema State
CompagnieRITMEESTERS 2
C55
C159
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Friese Nassause Regiment - Kolonel
Friese Nassause Regiment - Ritmeesters
Officier van:1669 en 1673 en 1707
Officier tot1673 en 1707? en 1721
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)35470
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenState
Familiewapen
Voorganger in RITMEESTERS 2Ernst Willem van Haren

Andere kolonels

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins