Hector van Glinstra

Woonde te Dronrijp, welke state?

Woonde te Leeuwarden in 1712
(e-mail van G. Mast)

Op 25-2-1670 werd H. Glinstra kapitein als opvolger van E(dzart) van Grovestins.
In 1672 staat Hector van Glinstra vermeld op de lijst van compagnie ter repartitie van Friesland (Resoluties Staten van Holland), als kapitein in garnizoen te Maastricht.
Op 11-8-1674 was hij als kapitein aanwezig bij de Slag bij Seneffe en werd daarbij gevangen genomen.
Op 8-2-1676 werd G(erlacus) Wubena (Wubbena) kapitein, als opvolger van G (H?) van Glinstra.

Hector van Glinstra werd ritmeester i.p.v. Schwartzenberg – 12 nov. 1675
Een majoor Hector van Glinstra schreef in 1687 en 1694 een brief aan de Friese Stadhouder Hendrik Casimir II (er zijn 2 Hectors!)

Stadhouderlijk archief: De archieven in het Koninklijk Huisarchief: Hendrik Casimir II
109 – Brieven, ingekomen van majoor Hector van Glinstra
Datering: 1687, 1694
Omvang: 2 stukken

Raad van State: Commmissieboeken, Naam: Hector van Glinstra
Periode: 1586 1792
Naam Hector van Glinstra
Functie Sergeant Majoor van het Regiment ruiters van de heere Furst van Nassau Erff stadhouder van Friesland etc.
Datum 7-4-1691

http://www.stinseninfriesland.nl/GlinsDronrijp.htm
In de bewaard gebleven acten van het “Nedergerjocht” komen we in 1715 de volgende vermelding tegen: “de Heere Hector van Glinstra old Collonel van een regiment cavallery […] wonende op ‘Blauwhuijs onder Dronrijp’. Hector heeft veel bezitiingen in Tytsjerksteradiel en wordt regelmatig in acten genoemd. En in 1720 luidt de vermelding: “Hector Livius van Glinstra major int regiment paarden van zijn vorstelijke doorlugtigheit de Heere Prince van Oranjie etc. Nassau etc. woonagtigh op ’t Blauwhuijs onder ’t resort van Dronrijp” en in 1721: “Juffr. Cuinira Wilhelmina van Glinstra (zoo tot Leeuwarden als op’t Blauwhuijs woonagtig)”.

Zie leedbrief overlijden James Murray 5 juli 1684
Woonplaats: []
De Heer Ritmeester Hector van Glinstra, en ’t husgesin
http://www.mpaginae.nl/MurBak/leedbrieven.htm

de Heere old Collonel Hector van Glinstra en Mevrouw Aritia van Vierssen egtelieden woonagtigh tot Leeuwarden’
TIE 59 127 (1710-1714)
(e-mail van G. Mast)

Rechtsonder Glins te Dronrijp.
‘nu Glinstra ’t Blauwhuys’
Schotanuskaart, 1718


Wapensteen Glinstra
In verzameling Fries Museum, echter in 2021 herplaatst in Dronrijp. (zie LC)
Het gaat hier om het echtpaar Hector van Glinstra (1652-1720) en Eritia van Vierssen (ong. 1650-?).
Zij woonden op Glinstra State (of: het Blauwhuis) te Dronrijp.

Wapensteen Vierssen.
In verzameling Fries Museum, echter in 2021 herplaatst in Dronrijp. (zie LC)
Het gaat hier om het echtpaar Hector van Glinstra (1652-1720) en Eritia van Vierssen (ong. 1650-?).
Zij woonden op Glinstra State (of: het Blauwhuis) te Dronrijp.

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamHector van Glinstra
WoonplaatsDronrijp, Leeuwarden
CompagnieRITMEESTERS 4
C35
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Friese Nassause Regiment - Kolonel
Friese Nassause Regiment - Majoor
Friese Nassause Regiment - Ritmeesters
Officier van:1670 en 1675
Officier tot1675 en 1720
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)34016
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenFamiliewapen
State
Wapensteen
Voorganger in RITMEESTERS 4Johan Georg thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg

Andere kolonels

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins