Hector van Glinstra

Woonde te Dronrijp,

Op 25-2-1670 werd H. Glinstra kapitein als opvolger van E(dzart) van Grovestins.
Op 8-2-1676 werd G(erlacus) Wubena (Wubbena) kapitein, als opvolger van G (H?) van Glinstra.

Hector van Glinstra werd ritmeester i.p.v. Schwartzenberg – 12 nov. 1675
Een majoor Hector van Glinstra schreef in 1687 en 1694 een brief aan de Friese Stadhouder Hendrik Casimir II (er zijn 2 Hectors!)

http://www.stinseninfriesland.nl/GlinsDronrijp.htm
In de bewaard gebleven acten van het “Nedergerjocht” komen we in 1715 de volgende vermelding tegen: “de Heere Hector van Glinstra old Collonel van een regiment cavallery […] wonende op ‘Blauwhuijs onder Dronrijp’. Hector heeft veel bezitiingen in Tytsjerksteradiel en wordt regelmatig in acten genoemd. En in 1720 luidt de vermelding: “Hector Livius van Glinstra major int regiment paarden van zijn vorstelijke doorlugtigheit de Heere Prince van Oranjie etc. Nassau etc. woonagtigh op ’t Blauwhuijs onder ’t resort van Dronrijp” en in 1721: “Juffr. Cuinira Wilhelmina van Glinstra (zoo tot Leeuwarden als op’t Blauwhuijs woonagtig)”.

Kenmerken

NaamHector van Glinstra
Woonplaats-
CompagnieRITMEESTERS 4
C35
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
NationaliteitFriesland
Officier van:1670 en 1675
Officier tot1675 en ?
Vermeld bij:-
Gesneuveld-
(BK nr.)34016
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenFamiliewapen
Voorganger in RITMEESTERS 4Johan Georg thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg

Andere kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins