Albert Christoffel van Hania

Op 26-9-1668 werd Albert van Hania luitenant in de compagnie van kapitein H. van Hettinga, als opvolger van I. van der Heide.
In 1672 staat Albert Christof van Hania vermeld op de lijst van compagnie ter repartitie van Friesland (Resoluties Staten van Holland), als kapitein.

1672 – hevig gevecht bij het gehucht Baarle tussen de Friezen onder het opzigt van Dirk Baard en de kapitein Albert Christoffel van Hania en de Munstersen onder de commandant Twikkel.
Op 13-8-1672 overmeesterde hij, samen met kapitein Albert Christoffel van Hania, aan het hoofd van vierhonderdvijfftig Friese burgers, (op schepen te Blankenham geland), Blokzijl en ontrukte die vesting alzoo uit de macht der Munstersen, hetwerlk de eerste wending van de kans des oorlogs was.

Op 29-4-1673 werd Anne Lycklama vaandrig in de compagnie van kapitein Hania, als opvolger van [leeg].
Op 31-1-1674 werd Anthony Wisselpenningh luitenant in de compagnie van kapitein Hania, als opvolger van Hepcke Jochems.
Op 11-8-1674 werd hij gevangen genomen bij de Slag bij Seneffe.
Op 4-2-1676 werd N. Doijs luitenant in de compagnie van kapitein Hania, als opvolger van L. Wisselpenningh.
Hij wordt op 6-4-1688 de 16e majoor van het 2e Regiment Infanterie en wordt in 1690 opgevolgd door Jarich van Ockinga.
Op 18-10-1689 werd Conradus Minnen vaandrig in de compagnie van kapitein Hania, als opvolger van J. Atsma.

allefriezen.nl:
Trouwregister Hervormde gemeente Lemmer Follega Eesterga,
(Akte)datum: 13-04-1673
Gerrit Harmensz van Wijmer wonende te Lemmer
Soldaat onder Captein Jonkheer Albert Christoffel van Hania, liggend in garnizoen in de Lemmer

Raad van State: Commmissieboeken, Naam: Albert Christoffel Hania
Periode: 1586 – 1792
Naam Albert Christoffel Hania
Functie Sergeant Majoor van het Regiment voetknechten geleidt door Kolonel Watso van Burmania
Datum 1-7-1688

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamAlbert Christoffel van Hania
Woonplaats-
CompagnieONBEKEND 1600-1700
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Friese Nassause Regiment - Majoor
Officier van:1673
Officier tot1690
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)34921
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenFamiliewapen
Opvolger in ONBEKEND 1600-1700Reynolt van Inthiema

Andere majoors

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins