Gysbert van Voort

Woonde vermoedelijk op Jensma State te Augustinusga, omdat zijn grootmoeder een Jensma was.

Ingenieur en  cartograaf >1626-<1668 Familiegrafzerk kerk Augustinusga: Anno 1668 den .. mart.. sterf in den heere Gysbert [van] Voordt ing... van dese provincie...[olt 7]2 iaren Op 25-5-1621 werd Gisbertus van Voort vaandrig in de compangnie waertgelders. Op 7-10-1626 werd Gisbertus Voort vaandrig in de compagnie van kapitein (Quirijn de) Blau, als opvolger van C(laes) van Hettinga. Op 24-11-1636 werd Hendrick van Laar vaandrig in de compagnie van kapitein Schwartzenberg, als opvolger van (Gijsbertus) Voort Schilderij van hem door Wybrand de Geest in reeks van 18 officiers collectie Van Sminia. Deze hangt nu op Nienoord, uit ong. 1637. Mogelijk ingenieur vanaf 2 september 1636 https://www.genealogieonline.nl/stamboom-familie-holman/I1091668825.php Als zijn broer Mathijs in 1627 dienst neemt bij de Duitse veldheer Christiaan van Brunswijk, krijgt Gijsbert de ingenieursfunctie (deels) Eigenaar van SC15 / Siccama State te Augustinusga in 1640. In 1649 was hij ingenieur en opzichter van de fortificatien te Coevorden 'des dat hij telckens als er heeren tot Coevorden comen sich aldaer sal comen laten vinden' (Staat van Oorlog) http://www.stinseninfriesland.nl/SiccamaStateAugustinusga.htm De bijbehorende landerijen zijn in het stemkohier geregistreerd onder de nummers 14 en 15. In 1640 is SC14 eigendom van Cornelis van der Voordt die het zelf gebruikt en SC15 van Gijsbert van der Voordt die het verpacht aan Hendrik Tzjebes. Vermoedelijk waren zij broers en (mede-)erfgenamen van de voormalige Siccama goederen. [caption id="attachment_8212" align="alignnone" width="308"] Portret van Gijsbertus van Voort
(Regimentserie)[/caption]

Familiewapen Voordt
(CBG familiewapens)

Naar een tekening van Jacobus Stellingwerff uit 1723.;
Opschrift: “Smeetsma state te Augustinusga behoort vrouwe Orselosina van Grofstins Jonker Osebrant Clant kapitein en majoor van een regiment voetknechten, echte luiden.”

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamGysbert van Voort
WoonplaatsAugustinusga, Siccama State ?
CompagnieC09
INGENIEURS
RangFriese Nassause Regiment - Vaandrigs
Ingenieur
Officier van:1626 en 1636
Officier tot1636 en ?
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)38081
Blog-
Portret/State/Familiewapen
AfbeeldingenFamiliewapen
Grafsteen
State

Andere ingenieurs

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins