Pier van Hylckama

Hij was adelborst bij de Friese Admiraliteit.

https://hvnf.nl/index/betaalrol.htm
Betaalrol van het fregat Eensgezindheid der Friese Admiraliteit
P.F. Visser
Door omstandigheden was ik in de gelegenheid kennis te nemen van de betaalrol van het fregat Eensgezindheid der Friese Admiraliteit, over de jaren 1780, 81, 82 en 1783.
Het schip stond onder commando van kapitein Willem Livius van Bouricius, die een buiten tussen Kollum en Oudwoude bewoonde.
Ik trof verschillende opvarenden uit onze regio aan die ik heb genoteerd.
1.Adelborst Sytse Bylanus van Ee, opvarende van 1780-1782

http://www.ottobw.dds.nl/genealog/wiersma/1739_1798_epeus_van_hylckama.htm
Het wapen in de NH kerk te SLoten.
Het opschrift: Ter nagedachtenis aan de weledel gestrenge
heer Pier van Hylckama eerste luitenant op ’s lands oorlogsfregat
“de Eensgezindheid”.
Deze nam in de vierde Engelse oorlog deel aan de slag bij de Doggersbank
onder aanvoering van Schout bij Nacht Cornelis Zoutman tegen de
Vice Admiraal Parker op 05.08.1781.
Op een reis naar West-Indië bezweek hij aan zijn verwondingen
op zeven graden benoorden de evennachtslijn oud 20 jaar tien maanden en 22 dagen.
Het bord werd bekostigd door giften uit diverse fondsen, gaven uit de
burgerij van de stad en een grote som (geld) van de hervormde vrouwenvereniging.

Rouwbord van Pier van Hylckama (1760-1783), in de kerk van Sloten

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamPier van Hylckama
WoonplaatsSloten
CompagnieADMIRALITEIT VAN FRIESLAND
RangAdmiraliteit van Friesland - Adelborst
Officier van:1780?
Officier tot1783
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)41911
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenRouwbord
Familiewapen

Andere Adelborsten Friese Admiraliteit

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins