Gasper van Vosbergen

Ouders nog niet 100% zeker.
Zij krijgen een kind Guilliaume Pierre van Vosberghen in 1672.

-op 3-2-1669 volgde hij kapitein G(errolt) J(uckema) van Burmania op.
-op 25-2-1671 werd hij (een N.N. Vosbergen) opgevolgd door kapitein W.U van Hanekroth.
– Op 25-2-1671 volgde hij (een N.N. Vosbergen) kapitein N.N. Sixma op (Tjalling van Sixma)

Uit: gezicht op Leeuwarden, door Piet Bakker, pag. 101.
De grootste verzameling bevond zich ten huize van kapitein Caspar van Vosbergen (1682) die
samen met zijn echtgenote Magdalena van Jongestal 53 portretten bezat.132 De cijfers laten
zien dat de adel doorgaans meer portretten bezat dan de burgerij en illustreren opnieuw hoe
belangrijk het mecenaat van de adel is geweest.

Kenmerken

NaamGasper van Vosbergen
WoonplaatsLeeuwarden
CompagnieC61
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
NationaliteitNEDERLAND
Officier van:1669
Officier tot1671
Vermeld bij:-
Gesneuveld-
(BK nr.)35778
Blog-
Voorganger in C61Ruurd Gerrolt Juckema van Burmania
Opvolger in C61Wilhelm Mauritz Hanecroth

Andere kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins