Arent Arents van Loo

LET OP: er is een familie lid: Arent Alberts van Loo, die waarschijnlijk ook kapitein was. In dat geval kunnen deze beide heren doorelkaar gehaald zijn.
Hij woonde waarschijnlijk op Foppinga State te Dronrijp.

http://www.stinseninfriesland.nl/FoppingaStateDronrijp.htm
Damas van Loo, een telg uit het bekende Leeuwarder magistratengeslacht, kocht de state in 1654, maar Arend van Loo, kapitein-majoor van een regiment infanterie, deed het 4 jaar later (1658) alweer van de hand. Waarschijnlijk kon ook hij het geld beter gebruiken dan het huis… Het was dan ook een dure tijd om je stand op te houden als officier.

Hij was in 1633 als Fries luitenant aanwezig bij de lijkstatie van stadhouder Ernst Casimir.
In 1636/1637 deed Arent van Loo de eed als kapitein.
Op 29-7-1637 werd Oene van Grovestins luitenant in de compagnie van Foppe van Grovestins, en volgde Arent van Loo op (die zal toen kapitein zijn geworden!).
Op 25-11-1637 werd Augustinus Walrich luitenant in de compagnie van Arent van Loo, als opvolger van W. Mamma.
Zijn portret hangt in Nienoord.
In 1639 kapitein (http://www.mpaginae.nl/At/Taux1623en1639.htm) (zijn grootvader met dezelfde naam was toen al op te hoge leeftijd)

Op 26-4-1649 werd een Harmen van Brekelcamp vaandrig in zijn compagnie (A. van Loo), ipv M. Heymans.
Op 26-4-1649 werd Matthijs Heimans luitenant in de compagnie van Arent van Loo, ipv A. Walrich.

Schilderij van hem door Wybrand de Geest in reeks van 18 officiers collectie Van Sminia.

Hij testeerde op 18-8-1657 te Maastricht (zie HvF 151-17 d.d.20-12-1707).
Hij werd op 29-9-1637 kapitein, als opvolger van Sjoerd van Baerdt. (AAB: dit is hem waarschijnlijk).
Op 4-2-1658 werd Douwe Aylva van Loo opvolger van wijlen kapitein Arent (Arents) van Loo.

Portret van Arent Arents van Loo
(Regimentserie)

Tekening van Foppinga State te Dronrijp.
(J. Stellingwerf, 1723)

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamArent Arents van Loo
WoonplaatsDronrijp, Foppinga State
CompagnieC26
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Officier van:1637
Officier tot1658
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)35417
Blog-
Portret/State/Familiewapen
AfbeeldingenState
Familiewapen
Voorganger in C26Sjoerd Baerdt
Opvolger in C26Douwe Aylva van Loo

Andere kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins