Ernst Willem van Haren

Hij woonde in 1663 op Oenema State te Heerenveen.
Bij huwelijk was hij ritmeester.

In 1645 deed een E(rnst) van Haren de eed als kapitein.
In 1645 neemt hij de compagnie van zijn vader over.
Op 12-12-1645 werd Ernst van Haren ritmeester, als opvolger van W(illem) van Haren.
In 1660 Staat van Oorlog was hij majoor.
Op 11-8-1673 werd E(rnst) van Haren als ritmeester opgevolgd door Duco van Hemmema.

Op 28-5-1658 werd Andries van Hollandt luitenant in de compagnie van ritmeester Van Haren, als opvolger van H. Bubach.
In 1664 staat hij als ritmeester en sergeant-majoor vermeld in lijst van 62 Friese compagnieen in boek Chr. Schotanus.
Op 15-12-1664 was hij aanwezig bij de lijkstatie van stadhouder Willem Frederik van Nassau-Dietz, als ritmeester en majoor
Kolonelsbenoeming: Haren, Jr. E. v. – S.R. – 11 apr. 1668

Op deze datum werd Douwe van Grovestins namelijk de nieuwe sergeant-majoor.
Hij was grietman van Weststellingwerf van 1673-1688.
Zijn naam komt vaak voor in het dagboek Gloria Parendi.

Raad van State: Commmissieboeken
Naam Ernst van Haren
Functie Ritmeester
Voorganger Willem van Haren
Datum 1654-06-12

In de boedelinventaris dd 3-11-1680 opgemaakt te Leeuwarden, van de mr. schilder Johannes Heimans, staan veel vorderingen vermeld, waaronder een flink aantal officiers.
** De Capt (Ernst?) Willem van Haren 25:04 **
Uit: Gezicht op Leeuwarden. Schilders in Friesland en de markt voor schilderijen in de Gouden Eeuw.
Proefschrift van Piet Bakker, 2008.

Grafsteen van Hendricus Rutgers te Langezwaag (onder de vloer?)
Den 11en february 1665 is in den heere gerust den eerentphesten heer Hendrycus Rutgery in leven raet ter admiraliteit int noorderquartier ende schrijver van den ed: manhaften heer mijnheer jor Eernst van Haren ritmeester over een compagnie cavaellerie ende colonel van een regement te paerde out 47 iaer ende leit alhier begraven

Ernst Willem van Haren bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamErnst Willem van Haren
WoonplaatsHeerenveen, Oenema State
CompagnieRITMEESTERS 2
RangFriese Nassause Regiment - Kolonel
Friese Nassause Regiment - Majoor
Friese Nassause Regiment - Ritmeesters
Officier van:1645
Officier tot1673
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)13878
Blog-
Portret/State/Familiewapen
AfbeeldingenFamiliewapen
State
Voorganger in RITMEESTERS 2Willem van Haren
Opvolger in RITMEESTERS 2Doecke van Hemmema

Andere kolonels

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins