Willem Meekhoff

Woonde te Makkinga (1743).
Ouders nog niet 100% zeker.

Hij was in 1748 eigenaar van zathe 16 te Makkinga.
De familie Meekhof woonde zelf in bijna de gehele 18e eeuw op nr. 12 te Makkinga (Rechthuis/secretariswoning)
https://twijtel.jouwweb.nl/kerkepad

https://historischcentrumleeuwarden.nl/onderzoek/hulp-bij-onderzoek/een-persoon-of-familie?view=article&id=170:grafschriften-westerkerk&catid=89
Afmeting steen 71×200, sterk afgesleten, in 3 stukken, ongenummerd.
Wapenbeschrijving.
ANNO (1)7.. DEN …/ IS GE(ST)ORV(EN) …/ ….. / ….. /(VROETMAN BINNEN)/
(LE…. RDEN OMTRENT) 64/ IAAREN EN (LEIT) ALHIER/ BEGRAVEN/
ANNO 1765 den 18 September is/ Gestorven MARGARETHA AURE=/LIA SYDERIUS Huisvrouw van de/ [……. ] I:T: WYNGAER=/DEN [………..] / [………..] Leeu=/ waerden Out 57 Iaar 6 Maanden en/ Leidt Alhier Begraven/
Anno 1782 den 25 Aug: is Gestorven/ Lucia Siderius Weduwe Wijlen den/ […… Heer] Willem/ Meekhof in leven [……..]/ dienste van den [….] Oud 63 Jaren/ en ruim 6 Maanden en leit alhier begraven/

https://www.stellingia.nl/wp-content/uploads/2014/11/DocumentDocument-191.pdf
Anna van Heloma,gedoopt 5 juni 1711.Overleden vôâr 1753.
Zij trouwde te Elsloo (Ooststellingwerf) op 1 september
1745 met Willem Meekhoff,luitenant infanterie in de compagnie Van Merwede in 1737.Ontslagen uit de dienst v66r
1755.Wij hebben hem reeds vroeger ontmoet als #én van de
curatoren over de nagelaten weeskinderen van Albartus Hu
belink,in 1753,toen hij werd genoemd oud-luitenant,wo’iend
te Makkinga.Hij is overleden vôâr . 24;setEmber 1774.Hij
hertrouwde in 1753 met Lucia Siderius te Leeuwarden.
Hoewel er geen vermelding wordt gemaakt van kinderen uil
zijn eerste huwelijk,zijn die er vermoedelijk wel geweest.
Wij hebben dit echter nog niet nader kunnen onderzoeken,
maar men zie ook hetgeen wij later nog zullen meedelen
n.a.v. het floreenregister van 1818.

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamWillem Meekhoff
WoonplaatsMakkinga
CompagnieONBEKEND 1700-1800
RangFriese Nassause Regiment - Luitenants
Officier van:BEF 1737
Officier totBEF 1755
Vermeld bij:-
Gesneuveld-
(BK nr.)42259
Blog-
Portret/State/Familiewapen-

Andere luitenants

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins