Georg Wolfgang thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg

Woonde mogelijk op Groot Terhorne te Beetgum? (AAB)

Op 11-1-1661 volgde een G. Schwartzenberg Georg Frederick van Schwartzenberg op.
Op 15-12-1664 was hij aanwezig bij de lijkstatie van stadhouder Willem Frederik van Nassau-Dietz, als kolonel.
Op 6-1-1665 begeleidde hij vorst Johan Maurits van Nassau-Siegen op ziijn terugtocht naar Holland, maar hij zakte door een brug in Franeker.
In 1672 staat George Wolfgangh, vrijheer van Swartzenbergh vermeld op de lijst van compagnie ter repartitie van Friesland (Resoluties Staten van Holland), als kolonel.
Op 31-10-1674 werd hij opgevolgd door Marcus Meynerts van Lycklama
Op 27-5-1673 werd Herman Budde vaandrig in zijn compagnie (geen voorganger genoemd).
Hij was van 1660-1674 kolonel van een Fries regiment.

Hij werd op 11-10-1660 de vierde kolonel van het 2e Regiment Infanterie en volgde toen zijn vader Georg Frederik thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg op.
Georg Wolfgang werd weer opgevolgd door Watze van Burmania (die benoemd werd op 11-9-1674).
In 1664 staat hij als kolonel vermeld in lijst van 62 Friese compagnieen in boek Chr. Schotanus.

Hij overleed bij de slag van Seneffe, tegelijk met zijn broer.
Zie ook de tekening van de Slag bij Seneffe, waarop hij met zijn broer staat vermeld als gesneuvelde.
https://www.rijksmuseum.nl/en/collection/RP-P-OB-82.424

10 –> Portret van Georg Wolfgang thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg (1638-1674)
Zijn portret maakt deel uit van een serie van 10 portretten met leden van de familie thoe Schwarzenberg en Hohenlandsberg.
Afkomstig uit: Schwarzenbergische Stammregister, Frankfurt 1659

De Staten van Friesland verleenden den Ritmeester Douwe van Grovestins den 27 Februari 1672 de provisioneele collatie van het majoorschap te paard van Johan George vrijheer van Swartzenburg, die benoemd was tot kolonel van het regiment te paard.

https://data.collectienederland.nl/search/?q=schwartzenberg+wolfgang
In 1656 schilderde Wybrand de Geest Georg Wolfgang thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg. Dit busteportret is in de linkerbenedenhoek gesigneerd en gedateerd. Georg Wolfgang was een zoon van Georg Frederick en diens vrouw Gaets (Agatha) Tjaerda van Starkenborch (huwelijk 1636) Haar zus Jannetta trouwde met broer Wilco (of Willem) van Georg Frederick. Georg Wolfgang is afgebeeld …

Portret van Georg Wolfgang thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg.
Geschilderd in 1656 door Wybrand de Geest.


Portret van Georg Wolfgang thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg (1638-1674)
Zijn portret maakt deel uit van een serie van 10 portretten met leden van de familie thoe Schwarzenberg en Hohenlandsberg.
Afkomstig uit: Schwarzenbergische Stammregister, Frankfurt 1659


Georg Wolfgang thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

Detail van de tekening van de Slag bij Seneffe, 1674
Hierop vermeld met 2x nr. 17 ‘De doode Heeren Swartsenburgh’, dit zijn Johan George (1637-1674) en zijn broer Georg Wolfgang thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg (1638-1674).
Collectie Rijksmuseum
https://www.rijksmuseum.nl/en/collection/RP-P-OB-82.424

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamGeorg Wolfgang thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg
WoonplaatsBeetgum, Groot Terhorne ?
CompagnieC09
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Friese Nassause Regiment - Kolonel
Officier van:1661
Officier tot1674
Vermeld bij:
GesneuveldJa
(BK nr.)32990
Blog-
Portret/State/Familiewapen
AfbeeldingenFamiliewapen
Beleg, fort, etc.
Voorganger in C09Georg Frederik thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg
Opvolger in C09Marcus Meynerts van Lycklama

Anderen kolonels

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins