Georg Wolfgang thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg

Woonde mogelijk op Groot Terhorne te Beetgum? (AAB)

Op 11-1-1661 volgde een G. Schwartzenberg Georg Frederick van Schwartzenberg op.
Op 31-10-1674 werd hij opgevolgd door Marcus Meynerts van Lycklama
Op 27-5-1673 werd Herman Budde vaandrig in zijn compagnie (geen voorganger genoemd).
Hij was van 1660-1674 kolonel van een Fries regiment.

Hij werd op 11-10-1660 de vierde kolonel van het 2e Regiment Infanterie en volgde toen zijn vader Georg Frederik thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg op.
Georg Wolfgang werd weer opgevolgd door Watze van Burmania (die benoemd werd op 11-9-1674).
In 1664 staat hij als kolonel vermeld in lijst van 62 Friese compagnieen in boek Chr. Schotanus.

Hij overleed bij de slag van Seneffe, tegelijk met zijn broer.

De Staten van Friesland verleenden den Ritmeester Douwe van Grovestins den 27 Februari 1672 de provisioneele collatie van het majoorschap te paard van Johan George vrijheer van Swartzenburg, die benoemd was tot kolonel van het regiment te paard.

https://data.collectienederland.nl/search/?q=schwartzenberg+wolfgang
In 1656 schilderde Wybrand de Geest Georg Wolfgang thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg. Dit busteportret is in de linkerbenedenhoek gesigneerd en gedateerd. Georg Wolfgang was een zoon van Georg Frederick en diens vrouw Gaets (Agatha) Tjaerda van Starkenborch (huwelijk 1636) Haar zus Jannetta trouwde met broer Wilco (of Willem) van Georg Frederick. Georg Wolfgang is afgebeeld …

Kenmerken

NaamGeorg Wolfgang thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg
WoonplaatsBeetgum, Groot Terhorne ?
CompagnieC09
FunctieFriese Nassause Regiment - kapiteins
Friese Nassause Regiment - Kolonel
NationaliteitFriesland
Officier van:1661
Officier tot1674
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)32990
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenFamiliewapen
Voorganger in C09Georg Frederick thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg
Opvolger in C09Marcus Meynerts van Lycklama