Caspar van Tiddinga

  • geboren: ong. 1630
  • zoon van: Eggerick Mennos Tiddinga en Susanna van Broeckhuysen
  • huwelijk: op 15 juni 1673 trouwde hij te Stavoren met Rixt van Andreae
  • overleden: tussen 1701-1708

Hij werd lidmaat te Groningen in december 1651.

Op 15-12-1664 was hij aanwezig bij de lijkstatie van stadhouder Willem Frederik van Nassau-Dietz.
‘Daer na quam Jr. Caspar Tiddinga, Edelman van W. sijn Vorst. Doorl. in den rouw met een swarte stock in de hand, ghelijdendende het Hof gesin.

Op 6 december 1672 wordt hij beëdigd als kapitein, in 1673 is hij aan het hof van de weduwe van stadhouder Hendrik Casimir.
In februari 1682 wordt hij de opvolger van kapitein Sloot, op 27 juli 1688, ordinaris commissaris van monsteringe in Friesland.
In febr. 1682 wordt A.H. Sloot kapitein, ipv C(aspar) van Tiddinga. (C&I)
Op 5-1-1683 wordt W(illem) Rouse kapitein, als opvolger van C(aspar) van Tiddinga.

Hij stierf zonder kinderen en zijn vrouw werd universeel erfgenaam.
Zij erfde hierdoor 10.000 gulden, die hij had ontvangen voor zijn dood, voor de verkoop van zijn compagnie.

http://www.stinseninfriesland.nl/HeemstraStateMorra.htm
In 1676 werd de state gekocht door de familie Andreae en beschreven als ‘Hiemstra State ende sate met stins, huisinge, poort, singels, grachten en homeijen’. Tevens waren in de koop besloten de ‘gestoelten in de Kerk’ en de ‘begrafenisse tot Morra’ (d.w.z. de grafkelder).
De state kwam in handen van Rixt van Andreae die in 1673 te Leeuwarden getrouwd was met jonker Casper Tiddinga ‘edelman van haer hoogheyt de princesse Douariere van Nassouw’. In 1698 staat hij in het stemkohier vermeld uit naam van zijn vrouw. Zij staan geregistreerd als eigenaren èn gebruikers van de omstreeks 12,5 hectare kleine boerderij. Waarschijnlijk voelde de edelman zich niet te hooggeplaatst om zijn handen te gebruiken, maar vermoedelijk zal het wel in hoofdzaak hobby van Rixt geweest zijn. Na de dood van haar eerste echtgenoot hertrouwde Rixt van Andreae in 1708 te Wolvega met Willem van Haren, Grietman van Weststellingwerf, voor wie wapens in de kerk hingen. In 1728 staat Willem uit naam van zijn vrouw geregistreerd als eigenaar en ook hij als gebruiker van Heemstra State.

Caspar van Tiddinga bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietze in 1664.

Kenmerken

NationaliteitGroningen
NaamCaspar van Tiddinga
Woonplaats-
CompagnieC168
C170
MONSTERCOMMISSARISSEN
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Monstercommissaris Friesland
Officier van:1672 en 1682 [MC: 1686]
Officier tot1683 en ?
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)13938
Blog-
Portret/State/Familiewapen
AfbeeldingenGeen overige afbeeldingen beschikbaar
Opvolger in C168Willem Rouse

Andere kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins